Đi tới nội dung
mobile_menu
Liên quan về Chính phủ huyện _上方廣告資訊
:::

Huyện Trưởng Giới Thiệu

景點圖片

Phan Mạnh An

Sinh ra trong một ngôi làng đánh cá, thời thanh niên mang cái vali đi xuyên đại giang nam bắc và các nước trên thế giới, để mở rộng tầm mắt quốc tế, luyện ra một bản lĩnh về tiếp thị Bình Đông.
 
Nhưng trái tim luôn nhớ quê hương, kiên quyết chấm dứt sự nghiệp ngày càng phát triển, trở về làm từ cơ sở Đại biểu nhân dân bắt đầu, hy vọng có thể gần gũi hơn với nhiệt độ của đất đai, hỷ nộ bi lạc của người dân quê hương.
 
Hiện nay, lấy kinh nghiệm hoàn chỉnh từ Đại biểu nhân dân xã, Ủy viên huyện đến Ủy viên Quốc hội, đảm nhiệm trọng trách tôi tớ của người dân trong huyện.
  
Ngày nhậm chức, dưới sự chứng kiến của mẫu thân và 860.000 dân làng, tôi đã viết ra trục tâm trong chính sách bốn năm tới : "người", ở tiếp đến trong 1460 ngày này, tôi sẽ cùng với đoàn đội chính phủ, đồng bào đáng yêu trong huyện cùng nhau nỗ lực, tạo ra an cư lạc nghiệp hạnh phúc Bình Đông!
 

 

Lý lịch kinh nghiệm của chủ tịch huyện

 • Đại biểu nhan dân xã Xa Thành huyện Bình Đông
 • Ủy viên hội đồng huyện Bình Đông
  • Hội đồng kỳ thứ 14 1998-2002 (87.03.01 - 91.02.28)
  • Hội đồng kỳ thứ 15 2002-2006 (91.03.01 - 95.02.28)
 • Ủy viên lập pháp của Viện Lập Pháp
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 6 2005-2008 (94.2.1 - 97.1.31)
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 7 2008-2012 (97.2.1 ~ 101.1.31)
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 8 2012-2014 (101.2.1 - 103.12.25)
 • Tam trưởng đoàn Đảng Viện Lập Pháp Đảng DânTiến:
  • Kỳ thứ 7 kỳ họp thứ 6 Trưởng thư ký đoàn Đảng Dân Tiến (99 năm)
  • Kỳ thứ 8 kỳ họp thứ 1 Trưởng cán bộ đoàn Đảng Dân Tiến (101 năm)
  • Kỳ thứ 8 kỳ họp thứ 2 Trưởng cán bộ đoàn Đảng Dân Tiến (101 năm)
  • Kỳ thứ 8 kỳ họp thứ 3 Trưởng cán bộ đoàn Đảng Dân Tiến (102 năm)

Lý lịch học vấn cao nhất

 • Thạc sĩ Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng Viện nghiên cứu Giáo dục dành cho người lớn
 • Thạc sĩ nghiên cứu sinh Đại học Quốc lập Đài Loan Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia