:::
Huyện Trưởng Giới Thiệu
景點圖片

Phan Mạnh An

Sinh ra trong một ngôi làng đánh cá, thời thanh niên mang theo một vali đi hết đại giang Nam Bắc, các nước thế giới, mở rộng tầm mắt Quốc tế, luyện ra một thân bản lĩnh tiếp thị Bình Đông.

Nhưng trái tim luôn nhớ quê hương, kiên quyết chấm dứt sự nghiệp ngày càng phát triển, trở về làm từ cơ bản đại biểu dân làng bắt đầu, hy vọng có thể gần gũi hơn với nhiệt độ đất thộ, hỷ nộ bi lạc của người dân quê hương.

Bây giờ, đem từ đại biểu làng, ủy viên huyện đến ủy viên quốc hội những kinh nghiệm hoàn chỉnh, đảm nhiệm tôi tớ của dân huyện.

    Ngày nhận chức, dưới sự chứng kiến của mẫu thân và 860.000 dân làng, tôi đã viết ra trục tâm chính sách bốn năm tới : "người", ở tiếp đến trong 1460 ngày này, tôi sẽ cùng với đoàn đội Chính phủ, đồng bào huyện thân ái cùng nhau nỗ lực, tạo ra an cư lạc nghiệp hạnh phúc Bình Đông!

 

Lý lịch kinh nghiệm của huyện trưởng

 • Đại biểu dân làng làng Checheng huyện Bình Đông
 • Ủy viên hội đồng huyện Bình Đông
  • Hội đồng kỳ thứ 14   1998-2002 (87.03.01 - 91.02.28)
  • Hội đồng kỳ thứ 15   2002-2006 (91.03.01 - 95.02.28)
 • Ủy viên lập pháp của Viện Lập Pháp
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 6  2005-2008 (94.2.1 - 97.1.31)
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 7  2008-2012 (97.2.1 - 101.1.31)
  • Ủy viên lập pháp kỳ thứ 8  2012-2014 (101.2.1 - 103.12.25)
 • Tam trưởng đoàn Đảng Viện Lập Pháp Đảng DânTiến
  • Kỳ thứ 7   kỳ họp thứ 6  Trưởng thư ký đoàn Đảng Dân Tiến  (99 năm)
  • Kỳ thứ 8  kỳ họp thứ 1  Trưởng cán sự đoàn Đảng Dân Tiến  (101 năm)
  • Kỳ thứ 8  kỳ họp thứ 3  Trưởng cán sự đoàn Đảng Dân Tiến  (102 năm)

Lý lịch học vấn cao nhất

 • Thạc sĩ Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng Viện nghiên cứu Giáo dục dành cho người lớn
 • Thạc sĩ nghiên cứu sinh Đại học Quốc lập Đài Loan Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia