Đi tới nội dung
mobile_menu
網站頁尾資訊
  :::

  Chính sách an toàn thông tin của chính quyền

  ㄧ、Chính sách an toàn thông tin của chính quyền

  Nắm bắt mục tiêu bảo vệ thông tin chính quyền này, hợp lý và hữu hiệu vận dụng nguồn lực, thực hiện biện pháp kiểm soát an toàn thích đáng, đạt được mục đích “kiểm soát quản lý nghiệp vụ thông tin cốt lõi, quản lý phục vụ thông tin thông thường ”.
  Thông qua toàn thể nhân viên cùng nỗ lực đạt được mục tiêu dưới đây:
  1. Kiểm soát quản lý môi trường mềm cứng của nghiệp vụ thông tin cốt lõi của chính quyền, tránh lưu trữ không được ủy quyền, đảm bảo tính cơ mật, tính hoàn chỉnh và tính khả dụng của chúng.
  2. Quản lý phục vụ thông tin thông thường của chính quyền, bảo đảm tính khả dụng của chúng, nhằm cung cấp phục vụ thông tin tiện lợi và ổn định của nhân viên chính quyền.
  3. Thành lập tổ chức an toàn thông tin, biên soạn, thúc đẩy thực thi và đánh giá cải tiến nội dung quản lý an toàn thông tin, đảm bảo chính quyền có môi trường có thể cung cấp cho nghiệp vụ cốt lõi hoạt động vận hành liên tục.
  4. Tổ chức huấn luyện giáo dục an toàn thông tin, tăng cường ý thức an toàn thông tin và nhận thức đối với trách nhiệm liên quan của nhân viên chính quyền, nhà thầu thuê ngoài
  5. Thực hiện thông báo sự kiện an toàn thông tin và biện pháp điều chỉnh
  6. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ thông tin cần phù hợp “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”, “Luật bảo vệ bí mật quốc gia”, “Luật hồ sơ” và yêu cầu pháp quy liên quan đến an toàn thông tin khác.
  7. Bên liên quan đến chính quyền (như:đơn vị bên ngoài có giao dịch nghiệp vụ hoặc cung cấp phục vụ, nhà thầu hoặc nhân viên bên thứ 3…) cần hiểu và tuân thủ chế độ và quy phạm liên quan an toàn thông tin của chính quyền.
   

  二、Giải thích khác

  Do chuyển tải thông tin mạng internet không thể bảo đảm an toàn 100%, trang mạng này nỗ lực bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng. Do quá trình chuyển tải thông tin liên quan đến sự tốt xấu của việc bảo vệ an toàn môi trường lên mạng của bạn, và không thể tin chắc chắn hoặc bảo đảm an toàn chuyển gửi hoặc tiếp nhận thông tin trang mạng chính phủ của người sử dụng, người sử dụng cần chú ý và gánh chịu rủi ro chuyển gửi thông tin mạng.

  Các thông tin cá nhân mà người sử dụng bắt nguồn từ mong muốn cá nhân tiết lộ trên trang mạng, ví dụ công bố thông tin cá nhân như hòm thư điện tử, họ tên.. tại mục thảo luận, có thể sẽ bị người khác thu thập và sử dụng, nếu bạn lo lắng những phiền toái này, bạn có thể không nên nhập những thông tin này. Khi bạn công bố trên mạng những thông tin cá nhân có thể bị người khác đọc, có thể sẽ nhận được quảng cáo hoặc thư rác mà đoàn thể khác chủ động cung cấp. Xin bạn cảm thông cho những hậu quả gây ra này đều không thuộc phạm vi mà trang mạng này có thể kiểm soát, cũng không thể chịu bất cứ trách nhiệm gì.
   

  三、Hiệu đính chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin

  Trang mạng này sẽ không định kỳ hiệu đính chính sách này, nhằm phù hợp quy phạm bảo vệ quyền riêng tư mới nhất. Khi thực hiện sửa đổi nhiều quy định sử dụng thông tin cá nhân, sẽ dán thông báo lên trang mạng, thông báo cho bạn nội dung liên quan.
   

  四、Tư vấn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin

  Nếu bạn có thắc mắc đối với chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chính quyền hoặc có vấn đề trong thu thập, sử dụng, cập nhật thông tin cá nhân, xin hãy liên hệ trong giờ hành chính:08-732-0415#6339 (Xin hãy thông báo muốn hỏi về chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cuả trang web thông tin toàn cầu chính quyền huyện), hoặc gửi thư đến a001487@oa.pthg.gov.tw (Tiêu đề thư xin hãy chú thích “Tư vấn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin”).