Đi tới nội dung
mobile_menu
網站頁尾資訊
  :::

  Bảo vệ quyền riêng tư

  Bảo vệ quyền riêng tư

  Vô cùng hoan nghênh Bạn đến thăm”Trang mạng thông tin toàn cầu chính quyền huyện Bình Đông”(dưới đây gọi tắt là trang mạng này). Nhằm giúp bạn có thể yên tâm sử dụng các hạng mục phục vụ và thông tin của trang mạng này, nhân đây giải thích cho bạn về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang mạng này, nhằm bảo đảm quyền lợi của bạn. Kính mong bạn đọc kỹ nội dung dưới đây:

  ㄧ、Phạm vi áp dụng

  Chính sách bảo vệ quyền riêng tư dưới đây, áp dụng cho việc Bạn xử lý thông tin nhận biết cá nhân thu thập được tại trang mạng thông tin toàn cầu chính quyền huyện Bình Đông và trang mở rộng phục vụ của trang mạng này như thế nào (về nguyên tắc là www.pthg.gov.tw, dưới đây đều gọi tắt là trang web chính quyền).Nhưng không áp dụng cho trang mạng liên kết liên quan ngoài trang mạng chính quyền này, cũng không áp dụng cho nhân viên không phải do trang mạng chính quyền ủy quyền hoặc tham gia quản lý.
   

  二、Phương thức thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

  Khi bạn liên hệ nghiệp vụ hoặc tham gia hoạt động trang mạng chính quyền này, chúng tôi sẽ  tùy theo nghiệp vụ hoặc tính chất hoạt động yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân cần thiết, và trong phạm vi mục đích đặc định đó xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, không được sự đồng ý bằng văn bản của bạn, trang mạng chính quyền này không dùng thông tin cá nhân vào mục đích khác. Trang mạng chính quyền này thông qua các kênh dưới đây thu thập thông tin cá nhân của người đăng nhập.
  • Chức năng tương tác trực tuyến :
   Trang mạng này sẽ bảo lưu họ tên, số chứng minh thư, điện thoại, hòm thư điện tử , nơi ở …và thông tin cá nhân tất yếu khác mà bạn cung cấp khi bạn sử dụng chức năng tương tác như hòm thư phục vụ, bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, đăng ký hoạt động và biểu phiếu trực tuyến. Bạn cũng có thể vì sự kết nối các kênh tuyên truyền quảng cáo của trang mạng này mà tham gia vào bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc hoạt động tiếp thị mà trang mạng khác hoặc tổ chức khác tổ chức, đối với thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp, các tổ chức hoặc trang mạng kết nối này sẽ có chính sách bảo vệ quyền riêng tư riêng, biện pháp xử lý thông tin của họ không thuộc chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang mạng chính quyền này, cũng không thể chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.
  • Trình duyệt thông thường:
   Trang mạng này sẽ bảo lưu ghi chép liên quan (LOG) mà máy chủ tự động tạo ra khi người đăng nhập xem hoặc tra tìm trực tuyến, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị kết nối, thời gian sử dụng, thiết bị trình duyệt sử dụng, ghi chép dữ liệu trình duyệt và kích chọn….làm căn cứ tham khảo cho chúng tôi tăng cường phục vụ mạng, ghi chép này sử dụng nội bộ, tuyệt đối không công bố ra bên ngoài.
  • Khác:
   Ngoài kênh nói trên, bạn có thể chủ động tải thông tin cá nhân của bạn lên các mục của trang web này (như hòm thư phục vụ..). Việc cung cấp thông tin dưới hình thức này không thuộc  phạm vi chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang mạng này. Ngoài ra, nếu bạn viết thư liên hệ với trang mạng này hoặc là thông qua kênh khác phản hồi ý kiến thì những thông tin này và ghi chép nội dung xử lý này sẽ được bảo lưu.
   

  三、Vận dụng và chính sách Cookies cá nhân

  Để cung cấp phục vụ cá nhân hóa, sẽ sử dụng kỹ thuật Cookies để lưu trữ và theo dõi thông tin của người sử dụng ở thời điểm nào đó. Cookie từ trang mạng gửi đến bộ trình duyệt, và lưu trữ ở dữ liệu giản lược trong ổ cứng máy tính người sử dụng. Bạn có thể lựa chọn sửa mức độ tiếp nhận của bộ trình duyệt của bạn đối với Cookies trong cài đặt các bộ trình duyệt,bao gồm chấp nhận tất cả Cookies, khi cài đặt Cookies được thông báo, từ chối tất cả Cookies… Nếu bạn lựa chọn từ chối tất cả Cookies, có thể không thể sử dụng một số chức năng mạng hoặc tham gia một số hoạt động.
  Thông thường, sẽ căn cứ vào mục đích và tình trạng dưới đây, viết vào trong bộ trình duyệt người sử dụng và đọc Cookies.
  • Để cung cấp phục vụ tốt hơn, cá nhân hóa:
   Tiện lợi cho bạn tham gia vào hoạt động tương tác cá nhân hóa. Cookies thành lập khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập, và sửa khi bạn đăng xuất.
  • Để thống kê số người trình duyệt và phân tích chương trình trình duyệt :
   Để hiểu biết tình hình trình duyệt trang mạng, làm tham khảo cải thiện phục vụ
  • Phối hợp chức năng trang mạng:
   Một số chức năng trang mạng sẽ viết vào dữ liệu Cookies để theo dõi hành vi thao tác, nhằm đảm bảo chức năng trang mạng không bị thao tác sai sót.
   

  四、Bảo vệ dữ liệu

  Trang mạng này sẽ cố gắng xây dựng biện pháp bảo vệ an toàn hoàn thiện, chỉ thông qua nhan viên được ủy quyền mới có thể tiếp xúc thông tin cá nhân của bạn. Môi trường mạng của trang mạng này cũng lắp thiết bị an toàn thông tin phần cứng mềm như tường lửa, đối với hành vi mang tính phá hoại hoặc hành vi sai trái có ý đồ xâm nhập máy chủ, sẽ thực hiện ngăn chặn theo quy phạm an toàn liên quan. Máy chủ trang mạng này cũng không định kỳ thực hiện scan nhược điểm và sửa chữa lỗ hổng hệ thống.
   

  五、Chính sách sử dụng chung thông tin cá nhân với người thứ 3

  Trang mạng này tuyệt đối không cung cấp, trao đổi, cho thuê hoặc mua bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho người khác, tổ chức, doanh nghiệp tư nhân hoặc cơ quan công vụ, nhưng trường hợp có căn cứ pháp luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng, không chịu sự ràng buộc này.
  Tình hình nói trên bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
  1. Được sự đồng ý bằng văn bản của bạn
  2. Quy định pháp luật rõ ràng
  3. Nhẳm bảo vệ an toàn quốc gia hoặc tăng cường lợi ích công
  4. Để loại bỏ sự nguy hiểm an toàn tính mạng, thân thể, tự do hoặc tài sản của bạn
  5. Cơ quan công vụ hoặc tổ chức nghiên cứu học thuật thống kê xuất phát từ lợi ích công cộng hoặc tính cần thiết để nghiên cứu học thuật, và thông tin đã được người cung cấp xử lý hoặc thu thập theo phương thức mà họ tiết lộ không có manh mối nhận biết đương sự cụ thể nào.
  6. Khi hành vi của bạn trên trang mạng trung tâm phục vụ kỹ thuật, vi phạm điều khoản phục vụ của trung tâm phục vụ kỹ thuật hoặc có thể tổn hại hoặc gây trở ngại tới quyền lợi Trung tâm phục vụ kỹ thuật hoặc gây ra sự tổn hại cho bất cứ người nào , được Trung tâm phục vụ kỹ thuật nghiên cứu phân tích tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là để nhận biết, liên hệ hoặc cần thiết thực hiện hành động pháp luật. 
  7. Có lợi cho quyền lợi của bạn
   

  六、Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin

  Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang mạng này luôn thực hiện sửa đổi tùy theo nhu cầu, các điều khoản sau khi sửa đổi được đăng tải trên trang mạng.
   

  七、Biện pháp tự bảo vệ

  Nhằm bảo quản thỏa đáng tài khoản, mật khẩu liên quan và bất cứ thông tin cá nhân nào, xin không cung cấp bất cứ tài khoản cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu cho bất cứ ai. Khi bạn kết thúc gửi và nhận thư điện tử, đăng nhập hệ thống liên quan sử dụng dịch vụ, xin hãy bắt buộc thực hiện động tác đăng xuất khỏi tài khoản.Giả sử bạn sư dụng chung máy tính với người khác hoặc sử dụng chung máy tính, bắt buộc phải đóng cửa sổ màn hình bộ trình duyệt, để tránh cho người khác đọc thông tin cá nhân, hòm thư của bạn hoặc vào trang mạng mà bạn đã đăng nhập.
   

  八、Tư vấn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin

  Nếu bạn có thắc mắc đối với chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chính quyền hoặc có vấn đề trong thu thập, sử dụng, cập nhật thông tin cá nhân, xin hãy liên hệ trong giờ hành chính:08-732-0415#6339 (Xin hãy thông báo muốn hỏi về chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin cuả trang web thông tin toàn cầu chính quyền huyện), hoặc gửi thư đến a001487@oa.pthg.gov.tw (Tiêu đề thư xin hãy chú thích “Tư vấn chính sách bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin”).