Đi tới nội dung
mobile_menu
:::

Giới thiệu các đơn vị chính của huyện phủ và nghiệp vụ phụ trách

1. Huyện phủ có các Phòng sau đây:

(1) Phòng Dân chính
Phụ trách các hạng mục hành chính, hộ chính, tôn giáo, phong tục, nghĩa vụ quân sự, điều động, kiến thiết công cộng và tang lễ, v.v...trong huyện

(2) Phòng Tài chính 
Phụ trách các hạng mục hành chính tài vụ, tài sản công, nợ công, ngân sách công, thu chi và quản lý tài chính địa phương, v.v…

(3) Phòng Phát triển Đô thị và Làng xã
Phụ trách các hạng mục quản lý giao thông, công nghiệp, thương mại, thị trường bán lẻ, sự nghiệp công cộng, doanh nghiệp nhà nước, giao dịch công bằng, nhà ở, kiến trúc, dự án đô thị và phát triển lãnh thổ quốc gia, v.v…

(4) Phòng Công trình công cộng 
Phụ trách các hạng mục quản lý công trình giao thông, công trình đường xá, công trình kiến trúc, công trình xây dựng; quản lý giao thông, quản lý xây dựng và cơ sở hạ tầng công cộng, v.v…

(5) Phòng Thủy lợi 
Phụ trách các hạng mục công trình thủy lợi, hành chính thủy lợi, công trình nước ngầm, quản lý bảo tồn đất và nước, quản lý khai khoáng, v.v…

(6) Phòng Giáo dục 
Phụ trách các hạng mục quản lý học vụ, giáo dục quốc dân, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình, giáo dục đặc biệt, giáo dục mầm non và thể dục thể thao, v.v…

(7) Phòng Nông nghiệp 
Phụ trách các hạng mục quản lý sản xuất tiêu thụ hàng nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi; phụ đạo nông ngư hội, phòng trị dịch bệnh động thực vật, công trình ngư nghiệp và bảo tồn sinh thái tự nhiên, v.v…

(8) Phòng Xã hội 
Phụ trách các hạng mục tổ chức xã hội, phúc lợi xã hội, an toàn gia đình, bình đẳng giới và phục vụ tình nguyện, v.v…

(9) Phòng Lao động 
Phụ trách các hạng mục quan hệ chủ-thợ, tổ chức lao động, điều kiện lao động, phúc lợi lao động và phát triển nguồn nhân lực, v.v…

(10) Phòng Địa chính 
Phụ trách các hạng mục dữ liệu đất đai, quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, trưng dụng, tái quy hoạch, đo đạc đất đai và các công tác hành chính đất đai, v.v…

(11) Phòng Dân tộc thiểu số 
Phụ trách các hạng mục phụ đạo văn hóa và đời sống người dân tộc ít người (cư dân gốc), cải thiện giao thông và môi trường bộ lạc, phát triển lâu dài bộ lạc và quản lý khai thác sử dụng đất bảo tồn ở khu cư dân gốc, v.v…

(12) Phòng Văn hóa 
Phụ trách các hạng mục điều hành hoạt động thư viện, nghệ thuật thị giác, hoạt động văn hóa nghệ thuật, xây dựng tổng thể khu dân cư và di sản văn hóa, v.v…

(13) Phòng Sự vụ Khách gia 
Phụ trách các hạng mục phụ đạo ngành nghề, bảo tồn văn hóa, nghệ thuật truyền thống Khách gia, giáo dục Khách gia và bồi dưỡng nhân tài, v.v…

(14) Phòng Truyền thông và Du lịch 
Phụ trách các hạng mục phát triển du lịch, giao lưu quốc tế, tuyên truyền chính sách, quan hệ công cộng và truyền thông đại chúng, v.v…

(15) Phòng Nghiên cứu và Khảo sát  
Phụ trách các hạng mục thiết kế quy hoạch, nghiên cứu phát triển, quản chế sát hạch, quản lý thông tin, truyền bá pháp lệnh và phục vụ người dân, v.v…

(16) Phòng Hành chính 
Phụ trách các hạng mục pháp chế, khiếu nại, hòa giải, bồi thường công, quan hệ công cộng, quản lý con dấu/văn bản của huyện phủ, chất lượng mua sắm và các nghiệp vụ liên quan, v.v…

(17) Phòng Nhân sự 
Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý nhân sự.

(18) Phỏng Ngân sách, Kế toán và Thống kê 
Thực hiện các công việc liên quan đến ngân sách hàng năm, kế toán và thống kê.

(19) Phòng Đạo đức chính phủ 
hực hiện các công việc liên quan đến đạo đức chính phủ.

2.Huyện phủ có các cơ quan cấp 1 sau đây

(1) Cục Cảnh sát 
Phụ trách thực thi công tác cảnh sát và bảo vệ của huyện.

(2) Cục Phòng cháy chữa cháy
Thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn huyện.

(3) Cục Y tế 
Phụ trách quản lý y tế trong huyện.

(4) Cục Bảo vệ môi trường
Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong huyện

(5) Cục Thuế vụ 
Thực hiện công tác thu thuế và kiểm tra thuế trong huyện.