Đi tới nội dung
mobile_menu
Quen biết Bình Đông    _上方廣告資訊
:::

Lịch Sử Giới Thiệu

Đề :  Quốc Cảnh của Nam   Núi Đại Vũ của Tây

Xuất hiện từ "Bình Đông" là tên của một địa danh, là lần đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ thuộc Nhật Bản thống trị, Nhật Bản thống trị cơ quan phủ tổng đốc Đài Loan chia Đài Loan làm 12 phòng, chỉnh bang thành 5 châu 2 phòng. Lúc đó, hai chữ "Bình Đông", lần đầu tiên với tư thái xuất hiện trong lịch sử và trên công văn hành chính để "Cao Hùng Châu, quận Bình Đông ".

Thời điểm đó quận Bình Đông là thuộc thẩm quyền của các phạm vi điều hành tương đương với khu vực Bắc Bình hiện nay, kể cả thành phố Bình Đông hiện nay, cũng như các khu vực phía Bắc Bình xã Trường Trị, xã Diêm Bộ, xã Cửu Như, xã Lý Cảng, xã Cao Thụ, tất nhiên cũng bao gồm hai làng dân tộc Nguyên trú - xã Tam Địa Môn và xã Vũ Đài.

Còn về xuất xứ cái tên gọi "Bình Đông" này, thường được cho rằng là đến từ giữa năm Gia Khanh "Thư viện Bình Đông" của triều đại nhà Thanh, lúc đó câu đối của Thư viện phân biệt là chữ "Bình", "Đông" hai chữ này khởi đầu. (Lưu ý 1)

Xét lại về phạm vi của Chính quyền huyện Bình Đông hiện nay, lúc đó 4 quận Bình Đông thuộc quyền quản lý của Cao Hùng Châu, đó là cả huyện Bình Đông bây gìờ, 4 quận phân biệt là quản lý Bắc bộ Bình Đông ở quận Bình Đông, Trung bộ Bình Đông ở quận Đông Cảng và quận Triều Châu, và quản lý Nam bộ Bình Đông ở quận Hằng Xuân.

Sau năm Chính phủ Quốc Dân chuyển đến Đài Loan, tức là năm 1950, Bình Đông được lập thành huyện, tức là huyện Bình Đông hiện nay.

Cả  huyện Bình Đông phía tây, bắc, lấy suối Cao Bình và thành phố Cao Hùng hiện nay làm ranh giới với nhau, phía đông dựa vào núi Đại Vũ, suối Đông Cảng chảy xuyên đồng bằng Bình Đông theo hướng tây chảy thẳng đến eo biển Đài Loan, và Trung Quốc hai nước ngắm nhìn nhau, bán đảo Hằng Xuân nằm ở Nam Cương huyện Bình Đông, nằm hướng eo biển Bashi, xã Mãn Châu ở huyện Bình Đông, còn phía đông thì nằm cạnh Thái Bình Dương.
 
Đài Loan không bất kỳ huyện, thành phố nào, trên địa cảnh, trên sinh thái, trên dân tộc, có thể so sánh độ phong phú với huyện Bình Đông, càng không có bất kỳ một huyện nào đồng thời có sẵn một trong 5 ngọn núi cao ở Đài Loan, đó là núi Đại Vũ, đồng bằng rộng lớn ở Bình Đông, đa dạng sinh thái của bán đảo Hằng Xuân.

Địa linh, nhân kiệt tự nhiên, trước đây huyện Bình Đông có thể chiếm một vị trí ngồi trong phong trào dân chủ của Đài Loan, tổng thể sự tự nhiên của huyện Bình Đông và điều kiện văn hóa xếp chồng lên nhau, tuyệt đối tồn tại mối quan hệ thất yếu.

Vào năm1986, trước khi thành lập đảng dân chủ chính Đài Loan đầu tiên- Đảng Dân Tiến, hầu như tất cả các chính quyền địa phương đều do Đảng Quốc Dân chủ đạo, huyện Bình Đông cũng không ngoại lệ. Chủ tịch huyện xây dựng huyện đầu tiên Ông Trương Sơn Chung cũng là người của Đảng Quốc Dân, tiếp tục cho đến nhiệm kỳ thứ 8 ông chủ tịch huyện Kha Văn Phúc, thời gian Đảng Quốc Dân một đảng độc lớn, và năm 1947, sự kiện khủng bố màu trắng 228 bắt đầu với thời gian tương đối dài. (Lưu ý 2)

Cho đến nhiệm kỳ thứ 9, ông chủ tịch huyện Khâu Liên Huy dưới sự tiếp sức của hai bên thế lực dân chủ và nhân dân tức giận, trong cuộc bầu cử chủ tịch huyện vào năm 1981 với thân phận không tham gia đảng phái đã trúng cử chủ tịch huyện, phá vỡ tình hình Đảng Quốc Dân một đảng độc tài, trở thành vị chủ tịch huyện đầu tiên không phải là thành viên Đảng Quốc Dân ở huyện Bình Đông.

Người đầu tiên là thành viên trong Đảng Dân Tiến là chủ tích huyện ông Tô Trinh Xương, từ đó khởi đầu Đảng Dân Tiến ở huyện Bình Đông chấp chính trong một thời gian dài (Lưu ý 3), sau đó tiếp tục là chủ tích huyện ôngTô Gia Toàn, chủ tích huyện ông Tào Khởi Hông cho đến bây giờ là chủ tích huyện ông Phan Mạnh An, từ sau nhiệm kỳ thứ 13 của chủ tích huyện ôngTô Gia Toàn, Đảng Quốc Dân đến nay vẫn chưa ở lại huyện Bình Đông nắm quyền được.
Ở dưới chân núi Đại Vũ, dân tộc cộng hòa tiếp tục thúc tiến, sản nghiệp phát triển không ngừng, Bình Đông cũng giống như vậy, sẽ đi ra một con đường khác biệt!
 


 Lưu ý 1: Câu đối của Thư viện Bình Đông, lấy Bình lâm Thái Vũ, và tiếng gió đông thổi làm khởi đầu câu.
Tham khảo tài liệu huyện Bình Đông, bản năm 2014.
Lưu ý 2: Dữ liệu của Cựu huyện, Tham khảo tài liệu huyện Bình Đông, bản năm 2014.
Lưu ý 3: Từ chủ tích huyện ôngTô Trinh Vũ cho đến bây giờ ông chủ tích huyện Phan Mạnh An, trong đó chỉ có ông Ngũ Trở Nguyên thành viên của Đảng Quốc Dân trúng cử chủ tích huyện Bình Đông, còn lại tất cả đều là thành viên của Đảng Dân Tiến.