:::
Sản Nghiệp Và Kinh Tế
Đài Loan hiện nay có hai ngành công nghiệp với tốc độ cao liên tục phát triển lên, một là ngành Nông nghiệp, còn cái khác là ngành Du lịch, và từ trong phát sinh thử nghiệm độ sâu du lịch chiếm thị trường Du lịch Quốc gia khoảng 30% .

Nông nghiệp và Du lịch là phần lớn nhất của bản huyện, đoàn đội Chính phủ huyện Bình Đông kế hoạch thông qua hợp tác khu vực, vượt biên giới tăng gía trị, dẫn nhân tài vào Nam, tuân thủ chất lượng của bốn chiến lược, sử dụng tốt tài nguyên độc nhất vô nhị của Quốc địa, văn hóa dân tộc, cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và đặc sắc nông nghiệp và ngành cá, sẽ có thể cho Bình Đông tiêm đầy sức sống.

Ngoài ra, để đối phó với những thách thức của xã hội lão hóa ở Đài Loan, đoàn đội Chính phủ huyện đang tích cực đào tạo lực lượng từ khu xã, đào tạo nhân tài, phương hướng chăm sóc đổi mới, công tư hiệp lực đem chăm sóc công nghiệp vững chặt ở địa phương, chúng ta có tự tin, Bình Đông sẽ là đầu tàu đổi mới của ngành chăm sóc công nghiệp toàn Nước!

Vì để tạo ra môi trường đầu tư an tâm xuống đất mọc rễ của ngành công nghiệp, kinh tế sản nghiệp Bình Đông sống mạnh, tạo thêm nhiều việc làm, đoàn đội Chính phủ huyện thử định chính sách hành động, từ môi trường cơ bản đến các dịch vụ hành chính, bao gồm các ngành Công nghiệp Nông nghiệp sang nền kinh tế năng lượng xanh, và chân thành mong muốn Bình Đông có thể trở thành một quê hương tốt để những người tài năng an cư lạc nghiệp.

1. Mạnh hóa cửa sổ duy nhất Trung tâm dịch vụ tư vấn chỉnh hợp tiếp thị Quốc tế các công nghiệp khác

2. Nông nghiệp mạo dịch thế giới Nâng cấp giá trị gia tăng Nông, Lâm, Thủy, Chăn nuôi sản nghiệp

3. Thủ đô Du lịch Tiếp thị quốc tế

4. An cư đại khu xã Bình Đông mở cơ hội chăm sóc nông thôn

5. Công tư hiệp lực Thúc đẩy năng lượng xanh

6. Hỗ trợ thanh niên An cư Bình Đông Hạnh phúc lập nghiệp

7. Hỗ trợ Thợ thủ công qua biên giới hợp tác, mở nhãn hiệu văn hóa sáng tạo của địa phương