Đi tới nội dung
mobile_menu
Quen biết Bình Đông    _上方廣告資訊
:::

Sản Nghiệp Và Kinh Tế

Đài Loan hiện nay có hai ngành công nghiệp liên tục phát triển với tốc độ cao, một là ngành Nông nghiệp, còn ngành khác là ngành Du lịch, và từ trong  phát sinh trải nghiệm độ sâu về du lịch chiếm thị trường Du lịch Quốc gia khoảng 30% .
 
Nông nghiệp và Du lịch chiếm phần lớn nhất trong bản huyện, đoàn đội chính phủ huyện Bình Đông lên kế hoạch thông qua hợp tác khu vực, vượt biên giới tăng giá trị, dẫn nhân tài vào miền nam, tuân thủ chất lượng của bốn chiến lược, sử dụng tốt tài nguyên độc nhất vô nhị của đất nước, văn hóa dân tộc, cảnh quan sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp đặc sắc và ngành cá, sẽ có thể cho Bình Đông tiêm đầy sức sống.
 
Ngoài ra, để đối phó với những thách thức của xã hội lão hóa ở Đài Loan, đoàn đội chính phủ huyện đang tích cực đào tạo lực lượng từ khu xã, đào tạo nhân tài, phương hướng chăm sóc đổi mới, cơ quan nhà nước và tư nhan chung sức đem chăm sóc công nghiệp vững chặt ở địa phương, chúng ta có tự tin, Bình Đông sẽ là chiếc thuyền đầu tiên đổi mới của ngành chăm sóc công nghiệp trong cả nước!
 
Vì để tạo ra môi trường đầu tư an toàn bén rễ đâm chồi cho ngành công nghiệp, kinh tế sản nghiệp Bình Đông sống mạnh, tạo thêm nhiều việc làm, đoàn đội chính phủ huyện đề ra chính sách hành động, từ môi trường cơ bản đến các dịch vụ hành chính, bao gồm các ngành Công nghiệp Nông nghiệp sang nền kinh tế năng lượng xanh, và chân thành mong muốn Bình Đông có thể trở thành một quê hương tốt để những người tài năng an cư lạc nghiệp.


1. Mạnh hóa cửa sổ duy nhất Trung tâm dịch vụ tư vấn Chỉnh hợp tiếp thị Quốc tế các công nghiệp khác

2. Nông nghiệp mạo dịch thế giới Nâng cấp giá trị gia tăng Nông, Lâm, Thủy, Chăn nuôi sản nghiệp

3. Thủ đô Du lịch Tiếp thị quốc tế

4. An cư đại khu xã Bình Đông mở cơ hội chăm sóc nông thôn

5. Công tư chung sức Thúc đẩy năng lượng xanh

6. Hỗ trợ thanh niên An cư Bình Đông Hạnh phúc lập nghiệp

7. Hỗ trợ Thợ thủ công qua biên giới hợp tác, mở nhãn hiệu văn hóa sáng tạo của địa phương