Đi tới nội dung
mobile_menu
Động thái mới nhất  _上方廣告資訊
:::

Thời sự Bình Đông

Hoạt động "Hóa đơn trên đám mây x Thanh toán di động thật tốt" Tiểu Thuế Hầu sắp diễn ra 
ngày tháng:2022-02-17    
Để kêu gọi mọi người sử dụng thanh toán di động để thanh toán tiêu dùng và lưu trữ hóa đơn trên đám mây kết hợp với phương tiện đi lại, Cục Tài chính và Thuế của Chính quyền huyện Bình Đông sẽ tổ chức hoạt động [Hóa đơn trên đám mây x Thanh toán di động thật tốt] từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2, 2022. Chỉ cần phù hợp với điều kiện của hoạt động, số lượng có hạn phiếu quà tặng trị giá 100 tệ sẽ được trao cho bạn.

Chỉ cần người dân sử dụng thanh toán di động để thanh toán tiêu dùng từ ngày 1/2 tới 28/2/2022 và kết hợp lưu trữ hóa đơn (giới hạn với mã vạch điện thoại di động và lưu trữ về mã vạch điện thoại di động) để lưu trữ 10 trang hóa đơn đám mây và từ ngày 7/3 đến 11/3 (9:00 sáng đến 4:00 chiều các ngày làm việc, có nghỉ trưa) xuất trình đã tải APP phần mềm đổi thưởng hóa đơn có thể đổi 1 phiếu quà tặng với số lượng giới hạn. Vui lòng đến Tổng cục Tài chính và Thuế và ba Chi cục (Triều Châu, Đông Cương, Hành Xuân) để đổi thưởng. Một người chỉ có thể đổi một lần và chỉ sử dụng mã vạch điện thoại di động và thanh toán di động của riêng họ. Mức chi tiêu tối thiểu của mỗi hóa đơn đám mây phải trên 10 đài tệ. Các mẫu phẩm tuyên truyền quảng cáo không được bán lại, số lượng có hạn, đổi thưởng tới khi hết giải thưởng! Đồng thời, hoạt động này còn cung cấp ứng dụng mã vạch di động, hỗ trợ tải APP phần mềm đổi hóa đơn, lưu trữ hóa đơn chính chủ, thiết lập tài khoản chuyển tiền.
biệt loại:[tổng hợp(一般)]

  • hình ảnh liên quan
    1. Hoạt động "Hóa đơn trên đám mây x Thanh toán di động thật tốt" Tiểu Thuế Hầu sắp diễn ra