Đi tới nội dung
mobile_menu
Động thái mới nhất  _上方廣告資訊
:::

Thời sự Bình Đông

Nâng cao quan niệm nuôi trồng thủy sản, phòng ngừa bệnh hơn chữa bệnh  
ngày tháng:2021-12-27    
Sở phòng dịch động vật huyện Bình Đông thiết lập trạm kiểm dịch bệnh động vật thủy sản tại hai nơi là xã Phương Liêu và Giai Đông, vào ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, cử bác sỹ thú ý thủy sản cung cấp tư vấn các loại bệnh về cá và dịch vụ khám chữa bệnh cho khu vực Bình Nam (thời gian và địa điểm khám chữa bệnh chi tiết liên hệ với Sở phòng dịch động vật huyện Bình Đông 08-7224109). Hàng năm cũng tổ chức nhiều buổi giảng về dùng thuốc cho thủy sản , mời các chuyên gia học giả giảng giải về phòng ngừa bệnh và pháp lệnh liên quan, kính mong các hộ nuôi trồng tranh thủ tận dụng và tham gia.

Ngành nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đông phát triển, mấy năm qua chịu ảnh hưởng của khí hậu cực đoan, cộng với hộ nuôi trồng luôn theo đuổi lãi cao thực hiện nuôi trồng mật độ cao, dẫn đến khó kiểm soát điều kiện nước, gián tiếp gây ra các loại bệnh, các hộ nuôi trồng từ lâu đã có thói quen dựa vào thuốc để kiểm soát bệnh thậm chí là phòng ngừa bệnh, vòng luẩn quẩn như vậy, một là làm tăng thêm giá thành nuôi trồng, hai là tăng thêm rủi ro tàn dư thuốc, gây ra tình trạng lỗ đơn lỗ kép cho hộ nuôi trồng.

Lý Vĩnh Văn Giám đốc Viện Phòng chống Dịch bệnh Động vật của huyện Bình Đông, khuyến cáo người chăn nuôi không chỉ cải thiện kỹ thuật chăn nuôi mà còn tìm kiếm sự hỗ trợ của bác sĩ thú y chuyên nghiệp nếu vật nuôi trồng mắc bệnh. Hãy nhớ rằng thuốc là một trong những chiến lược điều trị bệnh, nhưng chắc chắn không phải là giải pháp duy nhất. Làm thế nào để phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề là gốc rễ của điều trị bệnh, coi trọng vấn đề phòng bệnh quan trọng hơn điều trị bệnh, hy vọng cải thiện quản lý chăn nuôi, giảm xuống vừa phải mật độ chăn nuôi , từ đó giảm thiểu sử dụng thuốc không cần thiết.

Quỹ Phát triển nuôi trồng thủy sản Đài Loan Tài Đoàn Pháp Nhân hàng tháng thu thập các dữ liệu bệnh động vật thủy sinh, các hộ nuôi dưỡng có thể tận dụng hoặc đến tìm hiểu tại các Hiệp hội nuôi trồng khu vực gần đó. Ví dụ thông tin chi tiết về tình trạng bệnh chủ yếu tháng 11 là chất lượng nước kém chiếm tỷ trọng lớn nhất, bệnh do vi khuẩn chủ yếu là nhiễm Vibrio, và bệnh nấm saprolegnin dễ xảy ra vào mùa đông…
biệt loại:[tổng hợp(一般)]