Go To Content
:::

Thời sự Bình Đông

Quan tâm người yếu thế, yên tâm cùng phòng dịch  
ngày tháng:2020-04-29    
Hưởng ứng các chính sách phòng chống dịch viêm phổi đặc biệt nghiêm trọng hiện nay, chính quyền huyện đã thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh tại địa phương, tăng cường liên kết dọc và ngang giữa các đơn vị liên quan. Ngoài việc theo dõi quản lý tình hình dịch bệnh ra, Phòng Xã hội của huyện còn cung cấp hỗ trợ cho người dân hoặc gia đình yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với mong muốn cùng người dân vượt qua đợt dịch này.

So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay số trường hợp phục vụ phúc lợi và bạo hành gia đình trong huyện tuy không tăng giảm do dịch bệnh, nhưng huyện vẫn đề nghị nhân viên hoạt động xã hội tăng cường phòng hộ cá nhân và quan tâm phụ đạo gia đình có hoàn cảnh liên quan. Bên cạnh đó, để tránh xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng ở cơ sở phúc lợi xã hội, nên đã áp dụng biện pháp phân khu và luồng, quy hoạch dự án khen thưởng nhân viên chuyên môn và chăm sóc ngắn hạn, tuyển mộ nhân viên dự bị ngắn hạn và khởi động cơ chế trưng dụng giường bệnh của các cơ sở y tế liên quan, để đáp ứng cho nhu cầu thu xếp cách ly ngoài cơ sở.

Người dân nếu kinh tế gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, có thể đến ủy ban xã/thị trấn/thành phố nơi cư trú để xin trợ cấp khó khăn. Ngoài ra, Viện Hành chính cũng có chương trình bồi thường phòng dịch và trợ cấp đời sống thêm cho người yếu thế, ví dụ như trường hợp cách ly/kiểm dịch tại nhà và người chăm sóc, mà trong thời gian đó không được hưởng lương lương, không vi phạm các quy định liên quan, thì sau khi kết thúc cách ly hoặc kiểm dịch có thể đến ủy ban xã/thị trấn/thành phố nơi thực hiện cách ly/kiểm dịch để xin cấp khoản bồi thường mỗi ngày 1000 Đài tệ. Về phần trợ cấp đời sống, đối tượng thuộc diện 7 không cần phải làm thủ tục, mỗi tháng được cấp thêm 1500 Đài tệ, tối đã được lĩnh 4500 Đài tệ, nhằm giảm bớt khó khăn kinh tế cho các gia đình yếu thế.

Ngoài ra, Phòng Xã hội của huyện cũng chủ động gửi tin nhắn đến người dân có khó khăn trong tiếp cận thông tin do khuyết tật về thính giác, khích lệ họ gia nhập nhóm Line “疾管家” của Sở kiểm soát dịch bệnh, để tiện tiếp cận với ác thông tin mới nhất về dịch COVID-19. Về công tác phát khẩu trang cho các trường hợp trong danh sách người già cô đơn và người khuyết tận đi lại khó khăn, đã kết hợp với các ủy ban xã/thị trấn/thành phố để tiến hành cấp phát; trường hợp người khuyết tật cô đơn nếu được thông báo đánh giá thuộc diện cần hỗ trợ, thì cũng sẽ được đưa vào danh sách cấp pháp khẩu trang. Nếu trường hợp cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà là người khuyết tật thị giác hoặc thính giác, trong thời gian cách ly/kiểm dịch Cục Xã hội sẽ phối hợp với Phòng Dân chính và Cục Y tế của huyện, hỗ trợ phục vụ nhu cầu cho người đang cách ly/kiểm dịch. Cục Xã hội cũng đang cho biên soạn sổ tay, chuyển các thông tin phức tạp và nội dung khó hiểu thành những nội dung dễ đọc, dễ hiểu; hy vọng trong tình hình dịch bệnh này, có thể cung cấp thêm trợ giúp cho người dân, để giảm bớt những lo lắng gây ra bởi những điều chưa hiểu rõ.

biệt loại:[tổng hợp(一般)]

  • hình ảnh liên quan
    1. Quan tâm người yếu thế, yên tâm cùng phòng dịch	  (total:3)