:::
Đặc sản nông nghiệp
 tìm kiếm:       
Cây cau
đặc sản: Cây cau
làng trấn: Làng Gaoshu,Làng Wanluan,Làng Neipu,Làng Jhutian,
biệt loại:Cây trồng đặc biệt
Thời gian sản xuất từ tháng 4 đến tháng 9 mỗi năm, ngoài tác dụng nhai ra, còn trong ngọn ruột của cây cau có thể làm rau được gọi tên là măng nửa ngày , giòn mát khoái khẩu
Cà phê
đặc sản: Cà phê
làng trấn: Làng Sandimen,Làng Wanluan,Làng Neipu,Làng Taiwu,
biệt loại:Cây trồng đặc biệt
Hiện tại diện tích cà phê đang trồng trọt của Bình Đông hơn 2 trăm ha, khu chủ yếu trồng trọt chính có Làng Neipu, Wan Luan, Làng Sandimen, Làng Taiwu ...đa số lợi dụng cây cau "môi trường nửa ánh nắng" cho cà phê phát triển, xây đựng trồng trọt cà phê yêu cầu phải có các điều kiện phát triển tốt nhất, và trong môi trường đặc biệt này đã tạo ra hương vị đậm đà một số cà phê thường không thể so sánh được.