ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายส่วนบุคคล
 
ขอต้อนรับเข้าสู่ “เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของชนบทผิงตง” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์) เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลของเว็บไซต์ได้อย่างสบายใจ เราจึงได้อธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน กรุณาสละเวลาอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ขอบข่ายการใช้งาน
นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของรัฐบาลชนบทผิงตงและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ของเว็บไซต์ www.pthg.gov.tw เป็นหลัก ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์ของเรา) ว่ามีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยวิธีการใดบ้าง โดยไม่เกี่ยวข้องกับลิ้งค์เว็บไซต์อื่นที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของเราและไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่ได้รับมอบให้ดูแลหรือบริหารเว็บไซต์
 
 วิธีการเก็บรวบรวม จัดการ และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ตามความต้องการของงานหรือกิจกรรม โดยทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลของคุณไปใช้ในงานอื่น และจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามช่องทางต่อไปนี้
 
ฟังก์ชั่นการโต้ตอบออนไลน์:
ในการเข้าใช้บริการกล่องข้อความ ตอบแบบสำรวจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆทางเว็บไซต์จะขอเก็บชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่และอื่นๆตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเว็บไซต์ของเราก็อาจมีการโฆษณา จับฉลาก การแข่งขัน หรือกิจกรรมการตลาดอื่นๆจากเว็บไซต์อื่น ซึ่งหน่วยงานภายนอกเหล่านี้มีนโยบายความปลอดภัยที่แตกต่างกัน จึงไม่เหมาะที่จะใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวร่วมกับเว็บไซต์เรา และเราก็ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ได้
การเข้าเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลทั่วไป:
เมื่อเพื่อนๆเข้าชมหรือตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์จะทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง(LOG) ซึ่งรวมไปถึง IP เวลาเข้าใช้ บราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลที่เข้าชม และข้อมูลการคลิ้กเป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ภายในองค์กรเท่านั้นจะไม่นำไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
อื่นๆ:
นอกจากช่องทางต่างๆที่ระบุดังต่อไปนี้ คุณก็อาจมีการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์ของเราด้วยตนเอง (เช่นกล่องข้อความ เป็นต้น) การอัพโหลดข้อมูลรูปแบบนี้ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองในนโยบายความปลอดภัยของเรา นอกจากนี้ หากคุณได้เขียนจดหมายติชมเข้ามาทางเว็บไซต์หรือผ่านช่องทางอื่นๆ เราจะมีการจัดเก็บและบันทึกเนื้อหาที่ท่านส่งเข้ามา
 นโยบายการใช้ Cookies
เพื่อให้บริการเฉพาะบุคคล ระบบจะใช้เทคโนโลยี Cookies ในการบันทึกและติดตามข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ซึ่งCookiesเป็นการส่งข้อมูลขนาดเล็กจากเว็บไซต์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ และบันทึกข้อมูลผู้ใช้ไว้ในฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ คุณสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าของเวิร์ฟเวอร์เพื่อปรับตั้งค่าและแก้ไขเงื่อนไขการยอมรับ Cookies รวมถึงการตั้งค่า Cookies ข้อความแจ้งเตือนใน Cookies ปฏิเสธการรับ Cookies ต่างๆ เป็นต้น หากคุณเลือกปฎิเสธการบันทึก Cookies อาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นหรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างของเว็บไซต์ได้
โดยทั่วไปแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าไปที่บราวเซอร์ของผู้ใช้และอ่านค่าจาก Cookies
เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น:
เพื่อให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงตามความชอบของคุณได้มากขึ้น Cookiesจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณมีการลงทะเบียนหรือล็อกอิน และปรับปรุงแก้ไขเมื่อคุณล็อกเอ้าท์
เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมออนไลน์และวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บ:
เพื่อศึกษาลักษณะการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อปรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์
ฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์อาจมีการเขียนข้อมูล Cookies เพื่อติดตามผลการใช้และให้ติดตามได้ว่าไม่มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้เว็บไซต์อย่างผิดปกติ
 การรักษาข้อมูล
เราพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว็บไซต์ของเรามีการใช้ซอฟแวร์ไฟล์วอลต่างๆในการรักษาความปลอดภัย หากมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำลายหรือโจมตีเซิร์ฟเวอร์ ก็จะมีการป้องกันอันตรายตามมาตรการที่วางไว้ นอกจากนี้เรายังมีการสกรีนหาจุดอ่อนของเซิร์ฟเวอร์และปรับปรุงระบบของเราให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของเราจะไม่มีการให้ แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคล กลุ่มคน บริษัท หรือหน่วยงานราชการ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมีการเซ็นสัญญาเท่านั้น
เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่รวมถึง:
  • (1) เมื่อได้รับการยินยอมเป็นลายลักอักษรจากท่าน
  • (2) มีข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • (3) เพื่อความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
  • (4) เพื่อป้องกันอันตรายของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
  • (5)หากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆต้องการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือข้อมูลนั้นต้องไม่ทำให้ทราบว่าเจ้าของคือใคร
  • (6) หากพฤติกรรมในการใช้เว็บไซต์ของคุณขัดต่อข้อกำหนด สิทธิหรือส่งผลร้ายต่อผู้อื่น เมื่อนั้นทางฝ่ายเทคนิคจะทำการเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมาย
  • (7)มีผลดีต่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน
 การแก้ไขนโบบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา เมื่อปรับปรุงแล้วจะมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์
 มาตรการป้องกันของตนเอง
กรุณาบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ รหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆและไม่นำไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เมื่อคุณใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ล็อกเอ้าท์ออกจากระบบ หากคุณล็อกอินโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนรวมหรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ให้ปิดหน้าบราวเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล์ หรือข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณใช้
 การสอบถามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บ นำไปใช้ อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ในเวลาทำการที่: 08-732-0415#6339 (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการสอบถาม “นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล” ในเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของเมือง) หรือส่งอีเมล์มาที่ a001487@oa.pthg.gov.tw (ระบุหัวข้อสอบถามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล)