ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

นโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลของเมือง

นโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลของเมือง
เรามีเป้าหมายในการควบคุม ป้องกันอันตรายและนำข้อมูลไปใช้อย่างสมเหตุสมผล เรามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการ “ควบคุมข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลพื้นฐานทั่วไป”


เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันบรรลุเป้าหมายต่อไปนี้:


ควบคุมเครื่องมือและสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ ป้องกันการบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบให้ข้อมูลเป็นความลับและพร้อมสำหรับการนำไปใช้อยู่เสมอ


จัดการข้อมูลทั่วไปของเมืองให้พร้อมใช้อยู่เสมอ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกและเสถียร


จัดทำ เผยแพร่ และประเมินผลการปรับปรุงรายการจัดการข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง


จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมาจากภายนอก


จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเมื่อพบสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและสร้างแนวทางการแก้ไข


งานที่ทำทุกอย่างต้องเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลประเทศ” “พระราชบัญญัติไฟล์ข้อมูล”


ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัด (เช่น:หน่วยงานภายนอกที่มีการติดต่อหรือให้บริการ ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่สามเป็นต้น)ควรมีความเข้าใจและปฎิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยนี้
คำอธิบายอื่นๆ
เนื่องด้วยการส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ไม่สามารถยยืนยันได้ว่าปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น อย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็ได้คุ้มครองความปลอดภัยในข้อมูลของชาวเน็ตอย่างเต็มที่ ซึ่งความปลอดภัยในการส่งข้อมูลมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการท่องอินเตอร์เน็ตของชาวเน็ตด้วย จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเข้ามาหรือนำออกจากเรามีความปลอดภัย ชาวเน็ตจึงต้องระวังและรับผิดชอบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวหากเป็นกังวลว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเราจะปรากฎในหน้าเว็บ เช่น ข้อมูลที่ปรากฎในกระทู้พูดคุย เช่น อีเมล์ ชื่อ เป็นต้นจะถูกลอบนำไปใช้งาน เพราะหากข้อมูลเหล่านี้ของคุณถูกผู้อื่นนำไปใช้ คุณก็อาจได้รับอีเมล์โฆษณาหรือสแปมต่างๆ ขอให้คุณเข้าใจไว้ว่าเราไม่สามารถควบคุมเหตุต่างๆเหล่านี้ได้ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้
 การแก้ไขนโบบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เว็บไซต์ของเราอาจมีการแก้ไขนโยบายนี้เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายด้านความปลอดภัยล่าสุดของเมือง เราจะมีการแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านข้อมูลส่วนบุคคล
 การสอบถามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บ นำไปใช้ อัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อเราได้ในเวลาทำการที่: 08-732-0415#6339 (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการสอบถาม “นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล” ในเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของเมือง) หรือส่งอีเมล์มาที่ a001487@oa.pthg.gov.tw (ระบุหัวข้อสอบถามนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูล)