ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
รู้จักผิงตง_上方廣告資訊
:::

วัฒนธรรมและเทศกาล

ความคิดสร้างสรรค์ ที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
 

ชนบทผิงตงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่อนข้างมากและกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีการแสดงออกถึงเทศกาลต่างๆของตนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงอายุ เมื่อสืบต่อไปถึงคนรุ่นใหม่ก็จะกลายเป็นประเพณีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
 
ด้วยไต้หวันเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันโชคโชนเนื่องจากได้ถูกต่างชาติยึดครองมาหลายครั้ง จากฮอลล์แลนด์(ที่ดินแดนทางใต้ของไต้หวัน หรือทางใต้ของเมืองไถหนานในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันทางเหนือของไต้หวันก็เคยถูกสเปนปกครองมาก่อน) จากตระกูลเจิ้งสู่การยึดครองของญี่ปุ่น ไปจนถึงสู่การปกครองในรูปแบบรัฐ แต่ละช่วงต่างก็มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกัน ทุกสิ่งล้วนส่งผลต่อวัฒนธรรมความเชื่อของชาวไต้หวันตลอดมา ตามท้องถิ่นต่างๆก็ยังมีความเชื่อของแต่ละแห่งที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของผู้คนอีกด้วย
 
เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิเริ่มผุดขึ้นจากผืนดิน ชาวนาจะเริ่มหว่านเม็ดพันธุ์ลงที่นา ในช่วงเดือนหนึ่งตามปฏิทินจีนชาวแคระจะกราบไหว้ขอพร เล่นเกมส์ตีป้อมปราการเป็นต้นซึ่งเป็นประเพณีของชาวแคระโดยเฉพาะ ชาวหมิ่นหนานก็มีเทศกาลแม่ย่าหวังเย๋กลับบ้านเกิด อีกทั้งยังมีเทศกาลดนตรีสำหรับหนุ่มสาวที่เริ่มขึ้นที่เมืองเหิงชุน ดินแดนที่มีแสงแดดและลมทะเลอันอบอุ่นอีกด้วย
 
เมื่อผ่านเทศกาลดนตรีสุดครื้นเครงแล้ว เสียงของจักจั่นฤดูร้อนอันเซ็งแซ่ก็จะดังผ่านป่าเขา เข้าสู่ฤดูร้อนที่มีหมูดาวเต็มท้องฟ้า เป็นการเปิดตัวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเทศกาลวัฒนธรรมปลาโอโทโร่ประจำปีอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนที่เหิงชุนก็จะมีงานเทศกาลดนตรี--ดาวสี่แฉกภาคใต้
 
หว่านเมล็ดในฤดูใบไม้ผลิ กำจัดวัชพืชในฤดูร้อน ส่วนฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว โดยเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชนบทผิงตงคือเทศกาลต้อนรับเทพเจ้าท่าเรือตะวันออกที่ท่าเรือตะวันออก ในช่วงเวลานั้นจะมีงานเฉลิมฉลองทั่วทั้งจังหวัดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน(หมายเหตุ 1) โดยสามอันดับสถานที่ที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดคือที่ท่าเรือตะวันออก หนันโจว และเกาะลิตเติ้ลลิวกิว ซึ่งสองสถานที่หลังเป็นงานที่แยกย่อยออกมาจากเทศกาลต้อนรับเทพเจ้าท่าเรือตะวันออก
 
งานเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของชาวพื้นเมืองชนบทผิงตงเทศกาล 5 ปีของเผ่าไผวัน เทศกาลนี้เป็นเทศกาลในฤดูใบไม้ร่วงที่จัดขึ้นเพื่อขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครองให้มีผลผลิตที่ดีและมีการนมัสการเทพเจ้าด้วยพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้น ขอให้เทพเจ้าคุ้มครองให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในปีต่อๆไป เทศกาลนี้เริ่มจัดตั้งแต่ดินแดน Paumaumaq ด้านทิศเหนือของเขาต้าอู่ยาวไปตามสันเขาถึงต้าอู่ซันไปจนสิ้นสุดที่ทางใต้ โดยจัดต่อเนื่องยาวนานถึง 6 เดือน
 
ขั้นตอนวิธีการกราบไหว้เทพเจ้าในเทศกาล 5 ปีของชาวเผ่าไผวันไม่มีพิธีการตายตัว หากดูตามวิธีการของบ้านตระกูลกู่โหลจากบ้านไหลอี้ จะเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาkicunอัญเชิญดวงวิญญาณ ส่งดวงวิญญาณ ไปจนถึงพิธีการสิ้นสุดข้อห้าม ทั้งสิ้น 12 ขั้นตอน (หมายเหตุ2)
 
เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็จะต้องไม่ลืมหนึ่งในสี่บ่อน้ำร้อนชื่อดังของไต้หวันอย่างเทศกาลท่องเที่ยวแช่บ่อน้ำร้อนของอำเภอเชอเฉิงที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีแดงทั่วทั้งเขา นอกจากนี้ที่เหิงชุนยังมีเทศกาลดนตรีโฟล์คซองนานาชาติที่แสดงถึงจิตวิญญาณของนักร้องเพลงโฟล์คซองสมัครเล่นที่แสดงอย่างต่อเนื่อง
 
ฤดูหนาวเป็นฤดูการที่สรรพสิ่งต่างพักผ่อนเพื่อเติมพลัง หากได้เข้าไปที่โบสถ์แห่งแรกของไต้หวันที่อำเภอวั่นหลวนจะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความเงียบและความสงบของโบสถ์แห่งนี้ ผนวกกับเทศกาลบูชาราตรีของชนเผ่าผิงผู่ที่เจียน่าผู่ที่เคลื่อนไหวด้วยความช้า เป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอบให้แคล้วคลาดปลอดภัยในปีต่อๆไป
 
ทุกฤดูกาลต่างก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของมันเอง แต่ละเทศกาลต่างก็แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้คนที่ต้องการให้ดินแดนชนบทผิงตงแห่งนี้อุดมไปด้วยวัฒนธรรมใหม่อันหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีของชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณชนบทผิงตงแห่งนี้อย่างสงบสุขตลอดมา
 
 
หมายเหตุ1ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิตยสารชนบทผิงตง ประจำปี 2014
หมายเหตุ2ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิตยสารชนบทผิงตง ประจำปี 2014