ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
รู้จักผิงตง_上方廣告資訊
:::

วัฒนธรรมและเทศกาล

เมล็ดพันธุ์แห่งความเอื้ออาทร
 

ช่วงปี 1949 เป็นช่วงที่ไต้หวันและจีนโลดแล่นอยู่บนเวทีเดียวกัน ขณะนั้นชาวมีชาวจีนแผ่นดินใหญ่มากมายนั่งเรือผ่านคลองเฮยสุ่ยโกวโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆทยอยเข้ามาที่เกาะไต้หวัน เกาะจินเหมิน หม่าจู่ และเผิงหู
 
เดิมทีพวกเขาคิดว่าจะมาอาศัยไต้หวันเพียงชั่วคราวเท่านั้น เหล่าทหารไม่มีใครทราบเลยว่าการจากบ้านคราวนี้ต้องอยู่ยาวถึง 60 ปี จากเหนือจรดใต้ ทั่วทุกภูมิภาคของไต้หวันต่างก็มีเหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เดินทางมาตามท่านเจี่ง เจี้ย สือ ท่านได้เดินทางนำทหารและประชาชนมาอยู่ตามสถานที่ต่างๆในไต้หวัน จนกลายเป็นหมู่บ้านที่กระจายอยู่เป็นแห่งๆ หรือที่เรียกกันว่าหมู่บ้านทหารผ่านศึก
 
ในเวลานั้นมีการจำแนกบ้านของพวกเขาออกจากหมู่บ้านชาวหมิ่นหนานและชาวแคะ จึงมีการล้อมรั้วด้วยไม้ไผ่แทนการกันให้ออกจากพื้นที่ หลังจากเหตุการณ์วัน 228 เมื่อปี 1947 สังคมไต้หวันเต็มไปด้วยความกระวนกระวายที่ซ่อนอยู่ในทุกหนทุกแห่ง
 
ตามที่ต่างๆในชนบทผิงตงก็มีหมู่บ้านทหารผ่านศึกมากมายเช่นกัน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองผิงตง ในย่านถนนชิงเต่าที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวแบคแพ็คเกอร์ก็เป็นที่พักเดิมของทหารของนายพลซุน ลี่เหยิน ส่วนทหารกองอื่นหรือทหารที่มาไต้หวันทีหลังก็อาศัยอยู่ที่อำเภอหลี่กั่ง ตำบลเหิงชุน หรืออำเภอเกาซู่ที่อยู่ไกลออกไป ส่วนบริเวณเฉาโจวเป็นพื้นที่หลักที่ทหารผ่านศึกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ย้ายเข้าไป
 
หมู่บ้านติ้งหย่วน หมู่บ้านกว๋อซิ่นที่อำเภอหลี่กั่งเป็นหมู่บ้านของทหารผ่านศึกเชื้อสายพม่า ส่วนหมู่บ้านจื้อโหยซินชุนที่เมืองผิงตง หมู่บ้านฟงเหว่ยที่ตำบลเฉาโจว หมู่บ้านหู่ผันที่อำเภอเกาซู่เป็นหมู่บ้านที่ต้าเฉินเต่าและอี้เจียงซันพาชาวทหารผ่านศึกมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ต้าเฉินเหยินได้ก่อตั้งหมู่บ้านที่ชนบทผิงตงรวมราว 20 แห่ง
 
โดยรวมแล้ว หมู่บ้านทหารผ่านศึกของชนบทผิงตงเป็นหมู่บ้านของทหารอากาศ เช่น หมู่บ้านคว้างเสียซินชุน หมู่บ้านฉงเต๋อซินชุน หมู่บ้านต้าเผิงซินชุนในเมืองผิงตง หมู่บ้านก้งเหอที่อำเภอตงกั่งต่างก็เป็นหมู่บ้านของทหารอากาศ มีทั้งสิ้นราว 25 แห่ง ส่วนหมู่บ้านทหารบกมีเป็นส่วนน้อย ราว 3 แห่ง (หมายเหตุ 1)
 
รัฐได้มีการทำบันทึกข้อมูลสถิติประชากรของทหารผ่านศึกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนปี 1990 แต่หลังจากปี 1991 ก็ได้ยกเลิกการบันทึกรายการนี้ เปลี่ยนเป็นบันทึกสถานที่เกิดแทน ดังนั้นจึงมีข้อมูลสถิติประชากรถึงแค่ปี 1990 เท่านั้น
 
ทหารผ่านศึกชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ย้ายเข้าชนบทผิงตงในปี 1949 มีราว 3 หมื่นคนและส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ราวปี 1970 ก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจนถึง 1 แสนคน หลังจากนั้นทายาทรุ่นที่ 2 ก็ได้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเนื่องจากสมรสหรือทำงาน ทำให้ชาวประชากรที่เป็นทหารผ่านศึกเดิมลดลงอย่างรวดเร็ว(หมายเหตุ 2)
 
ในช่วงเวลานั้น ชาวทหารผ่านศึกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดี เหล่าทหารอากาศ ทหารเรือมีรายได้จากรัฐดี เมื่อเปรียบเทียบกันทหารบกกลับมีรายได้น้อยกว่า จึงได้เริ่มเปิดร้านขายอาหารจีนตอนเหนือขึ้นเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะเมนูบะหมี่เนื้อเป็นเมนูที่ค่อยๆกลายมาเป็นอาหารเลิศรสประจำวันของคนพื้นเมืองที่ไต้หวัน
 
 
 
หมายเหตุ 1อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารชนบทผิงตง ฉบับปี 2014
หมายเหตุ 2อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารชนบทผิงตง ฉบับปี 2014