ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ไม่แตะต้องยาเสพติด

1.การเสพยาเสพติดไม่เพียงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยังทำลายสุขภาพก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานและการ ดำรงชีวิตของท่าน ติดแล้วเลิกยาก มักเกิดอาการมึนเมาและทำลายร่างกายโดยไม่สามารถฟื้นสภาพได้ และ

เป็นภัยเงียบที่อาจคร่าชีวิตท่าน และอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นอย่าครอบครองหรือเสพยาเสพติดทุกชนิด

รวมทั้งยาเสพติดประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นเพราะความอยากรู้อยากลอง ชอบการท้าทายคึก คะนอง ปฏิเสธยาเสพติดประเภทที่สามได้แก่ยาเคทามีน เสพระยะยาว อาจทำให้เกิดกการอักเสบเรื้อรังของระบบ ทางเดินปัสสาวะยายาNimetazepam FM2 และยาเสพติดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ


2.วิธีป้องกันยาเสพติด6ประการ

2.1.มีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ถูกต้องและฝึกเป็นนิสัย

2.2.อย่าลองเสพยาเสพติดเป็นอันขาด

2.3.หาวิธีระบายอารมณ์หรือความเครียดที่ถูกต้องและเหมาะสม

2.4.ไม่ใช้ยากระตุ้นประสาทหรือยาลดความอ้วน

2.5.หลีกเลี่ยงไปแหล่งบันเทิงต่างๆ

2.6.ไม่รับเครื่องดื่มหรือบุหรี่จากบุคคลแปลกหน้า


3.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้ประกาศสถานบำบัดยาเสพติด เพื่อให้บริการการบำบัดยาเสพติดให้การ รักษาฉุกเฉินและรับผู้ป่วยใน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและจัดหาสถาน

ที่พักสำหรับผู้ประสงค์จะเลิกยาเสพติดหากท่านต้องการทราบรายละเอียด ติดต่อสอบถามได้ที่

สายด่วน0800-770-885 /1955


4.เพื่อตอบสนองวันต่อต้านยาเสพติดโลกของสหประชาชาติ ไต้หวันได้รณรงค์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
โดยใช้ดอกอิชิเนเซีย(Echinacea) เป็นสัญลักษณ์

 

5.ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน ห้ามทำการผลิต ลำเลียง จัดจำหน่าย ถ่ายโอน เสพหรือครอบครองเฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน รวมทั้งยาเสพติดประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุม ยาเสพติดทุกระดับ หากถูกตรวจจับดำเนินคดีทางอาญา หรือถูกลงโทษตามกฎระเบียบแล้ว กระทรวงแรงงาน จะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและเนรเทศออกจากไต้หวันไม่มีสิทธิกลับเข้ามาทำงานได้อีก