ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
รู้จักผิงตง_上方廣告資訊
:::

แนะนำเมือง

ฤดูใบไม้ผลิในสวนผลไม้

  
การเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง ทำให้ผืนดินและลำธารของสถานที่แห่งนี้มีความหลากหลายสวยงาม ส่วนชาวนาก็ได้รังสรรค์ผืนดินแห่งนี้ให้ร้อยเรียงกลายเป็นเรื่องราวอันสวยงาม
 
เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำจว๋อสุ่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นหลัก ชนบทผิงตงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของไต้หวัน มีข้อได้เปรียบทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้ชนบทผิงตงจากอำเภอเกาซู่ที่อยู่เหนือสุดไปจนถึงอำเภอเหิงชุนที่อยู่ใต้สุดต่างก็เหมาะกับการปลูกผลไม้เมืองร้อนเป็นอย่างยิ่ง
 
หลังจากการบริหารงานอย่างชาญฉลาดของผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆท่านทำให้ผลไม้ของชนบทผิงตงมีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยสินค้าส่งออกหลักที่ส่งไปยังยุโรปเป็นมะละกอเกาซู่และปลาเก๋าหลินเปียน อีกทั้งยังมีผลไม้สดอย่างสัปปะรด มะม่วงอ้ายเหวินเป็นต้นที่ส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและทั่วโลกเป็นประจำ แม้แต่กลุ่มประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องการนำเข้าสินค้าอย่างยุโรปและญี่ปุ่นก็มีการสั่งจากผิงตงด้วยเช่นกัน
 
ชมพู่จัดกล่องที่ผู้บริโภคต่างหาซื้อไปฝากญาติพี่น้องในวันตรุษจีนก็เป็นผลไม้ที่มาจากบริเวณแนวชายฝั่งของชนบทผิงตงเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ตำบลตงกั่งไปทางใต้ผ่านอำเภอหลินเปียนจนถึงอำเภอเจียตงต่างเป็นสถานที่เพาะปลูกชมพู่ทั้งสิ้น ชมพู่ไข่มุกดำที่ผู้บริโภคคุ้นเคยก็เป็นของขึ้นชื่อของอำเภอหลินเปียน นอกจากนี้ที่ผิงตงตอนเหนือก็ยังมีชาวไร่ที่ปลูกชมพูอยู่ไม่น้อย ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับชมพู่เป็นอย่างมาก
 
เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวมะม่วงอ้ายเหวินที่เขาฝั่งซันเป็นหลัก ช่วงเวลานั้นจะมีมะม่วงเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปยังประเทศในแถบเอเชีย สมาคมเกษตรกรรมฝั่งซันมีการแปรรูปมะม่วงเป็นขนมพระอาทิตย์มะม่วงซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทางภาคเหนือเป็นอย่างมาก
 
ส่วนสัปปะรดและมะละกอเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยเฉพาะไร่ที่อยู่บนเขาตามเส้นทางผิง 185 มีการปลูกสัปปะรดเป็นอาณาบริเวณกว้าง มีหลากหลายสายพันธุ์และมีรสชาติดี มีการส่งออกมากมายไปยังประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์เป็นต้น ในยุคที่สามารถนำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปได้อย่างสร้างสรรค์เช่นนี้การนำสัปปะรดไปทำเป็นขนมสัปปะรด สัปปะรดอบแห้งก็เป็นการตลาดสินค้าเกษตรแนวใหม่ที่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆได้
 
นอกจากนี้ มะนาวที่อำเภอจิ่วหยู ถั่วแดงและถั่วแระที่อำเภอวั่นตัน มะนาวหอมที่อำเภอฉางจื้อ โลโบที่กวยไหลเมืองผิงตงก็มีช่องทางการขายไปยังต่างประเทศและสร้างมาตรฐานการค้นหาแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรในช่วงที่นายเฉาฉีหงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันนายพานม่งอันก็ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งบริษัทการตลาดและการขนส่ง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับสินค้าของชนบทผิงตง
 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ของผิงตงก็มีความรุ่งเรื่องด้วยเช่นกันอย่างสัตว์บกเช่นไก่ สัตว์นกน้ำเช่นเป็ด ชนบทผิงตงมีการเลี้ยงปศุสัตว์มากเป็นอันดับต้นๆของไต้หวัน แม้ว่าเมื่อปี 2015 จะเผชิญกับโรคไข้หวัดนก แต่ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในไม่ช้า สิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจไข่เป็ดของชนบทผิงตงที่มีผลผลิต เทคนิค และนวัตกรรมก้าวล้ำเมืองอื่นของไต้หวัน และคิดค้นผลิตภัณฑ์จากไข่เป็ดมากมาย ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก (หมายเหตุ 1)
 
ปลาเก๋าจุดดอกแดงเป็นปลาเก๋าที่ส่งออกมากที่สุด โดยมีพื้นที่เลี้ยงอยู่บริเวณทะเลเช่นหลินเปียน เจียตงเป็นต้น ที่นี่มีการใช้บ่อปลาริมทะเลที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับผิงตงเป็นอย่างมาก
 
แม้ว่าธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้รับผลกระทบจากพายุมอลาเคอร์เมื่อปี 2009 แต่ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลชนบทผิงตง กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจึงฟื้นคืนมาได้อย่างรวดเร็ว ขณะนั้นเองรัฐบาลชนชทผิงตงก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส มีการส่งเสริมให้มี “เครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานสัตว์น้ำผิงตง” ให้สัตว์น้ำของผิงตงมีคุณภาพทัดเทียมตลาดโลก
 
การคิดค้นเทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดตั้งมาตรฐานสัตว์น้ำเป็นสิ่งที่รัฐบาลชนบทผิงตงร่วมกันนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ จนประเทศญี่ปุ่นที่มีฝีมือและความรู้ความสามารถของตนเองยังมาขอซื้อกังหันน้ำประหยัดพลังงานไปใช้ในประเทศของตน
 
ปลาโอโทโร่ท่าเรือตงกั่งเป็นแหล่งประมงที่สำคัญที่สุดของชนบทผิงตง มีการจับปลาได้เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียทุกปี
 
เดือนเมษายนของทุกปีเมื่อปลาโอโทโร่ว่ายวนมาที่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ เรือประมงจากท่าเรือตงกั่งก็จะตกปลาโอโทโร่ด้วยวิธีการหย่อนเบ็ต โดยเป็นการตกปลาโอโอโร่ทางเหนือเป็นหลักเนื่องจากเนื้อหวานนุ่ม ซึ่งเรือจากตงกั่งและหลิวฉิวต่างก็แย่งกันตกปลาตัวแรกของปีเพื่อสร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับตนเอง ขณะนี้ธุรกิจหลักของชนบทผิงตงขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมปลาโอโทโร่แทบทั้งสิ้น
 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพืชสวนไร่นาและการประมงชนบทผิงตง เมื่อปี 2014 ผู้ว่าราชการจังหวัดพานม่งอันซึ่งเกิดและโตที่หมู่บ้านชาวประมงมีความเข้าใจในความต้องการของชาวประมง จึงได้พยายามใช้ความรู้ความสามารถเพื่อวางแผนมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตร เผยแพร่ความรู้ให้กับชาวไร่เพื่อยกระดับความสามารถทางการเกษตรของเมืองให้สูงขึ้น
 
มหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรอาจทำการเรียนการสอนในไร่ในนา อาจสอนตามหมู่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชาวนาชาวไร่ ให้เกิดเป็นระบบซึ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนในผืนแผ่นดินเดียวกัน
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ1บริษัทกว่างต้าลี่และหงเหลียงต่างก็ใช้แบรนด์ของตนเองเข้าไปจำหน่ายในตลาด