Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เทศกาลดนตรีบนที่ลาดสร้างแบรนด์ดนตรีแห่งผิงตง 
เวลาโพส:2019-11-19    
เทศกาลศิลปบนที่ลาดประจำปี2019ที่จัดโดยรัฐบาลมณฑลผิงตงได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อวาน(วันที่3)ที่ผ่านมา กิจกรรมตลอด3วันนั้นได้มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย1แสนคน นี่คือกิจกรรมที่มีผู้คนเข้าสวนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2014ที่เขตสวนป่าไม้ของที่ราบซื่อหลินของหลินโฮ่วได้เปิดสวนเป็นต้นมา และยังเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ของรัฐบาลมณฑลผิงตงที่ต่อจากงานโคมไฟไต้หวัน, งานพุดอกไม้ไฟวันชาติ, งานนิทรรศการออกแบบไต้หวัน กิจกรรมตลอด3วันที่ผ่านมานั้นได้รับคำชมอย่างต่อเนื่อง และได้มีผู้ชมจากต่างมณฑลสำรองไว้ว่าปีหน้าจะต้องมาร่วมอีก

จำนวนประชากรของชาวพื้นเมืองของมณฑลผิงตงได้ทะลุ6หมื่นคนแล้ว นายกมณฑลนายพัน เมิ่ง อัน ได้มองเห็นพรสวรรค์ในเรื่องเสียงดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ของชาวพื้นเมืองที่มีมาแต่กำเนิด นับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาได้จัดทำเทศกาลดนตรีและเทศกาลศิลปะบนที่ลาด หวังอย่างยิ่งที่จะอาศัยดนตรีและศิลปะ ทำให้ปราชาชนสามารถเข้าใจความงามแห่งวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น นาย พัน เมิง ได้กล่าวว่า”พวกเราหวังว่าจะอาศัยพรสวรรค์ด้านดนตรีและศิลปะของชนเผ่าดั้งเดิมมาสร้างแบรนด์ของผิงตง พวกเราหวังว่าจะเชื่อมโยงกับแผ่นดิน, เชื่อมโยงกับเยาวชน, เชื่อมโยงกับนักดนตรีและศิลปิน ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในมณฑลผิงตง ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไผวันหรือชนเผ่าหลู่ข่าย ล้วนเรียกตนเองว่าเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่บนที่ลาด ดังนั้นพวกเราใช้”บนที่ลาด”3คำนี้มาแสดงและแบ่งปัน พวกเราไม่ได้หวังเน้นเพียงแค่จำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้น สิ่งที่พวกเราคาดหวังอย่างแท้จริงนั้นคือการดูแลผู้คนบนที่ลาด และนำคุณค่าหลักที่แท้จริงบนที่ลาดมา-แบ่งปัน, แบ่งงาน, ร่วมเป็น, ร่วมเจริญเพื่อให้ผู้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ที่รัฐบาลได้จัดทำกิจกรรมเทศกาลศิลปะบนที่ลาด ก็คือพิธีกรรมระหว่างแผ่นดินและวัฒนธรรม ดังนั้น สามารถเห็นผลงานที่ร่วมมือกันระหว่างคนรุ่นเก่ากลางใหม่ในโรงงานแกะสลักไม้ สืบทอดสายน้ำแห่งชีวิตในตนเองของแต่ละคน และยังอาศัยการจูงมือขับร้องในแบบดั้งเดิมที่แท้จริงเพื่อเป็นการขอบคุณแผ่นดิน และในระหว่างขั้นตอนกิจกรรม ทำการตลาดให้กับธุรกิจของชาวพื้นเมือง นี่คือเจตนาดั้งเดิมของผม”

ระหว่างกิจกรรมตลอด3วัน มีหลายคนกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในเขตสวนป่าที่ราบซื่อหลินของหลินโฮ่ว แต่กลับได้รู้สึกถึงความกลมกลืนระหว่างกิจกรรมและบรรยากาศรอบด้านของเขตสวน โดยเฉพาะเหตุการณ์การร้องเพลงชนพื้นเมืองใต้ป่าไม้นั้น ทำให้รู้สึกกินใจอย่างยิ่ง และเวที3เวทีที่กระจายอยู่ในเขตสวนงั้น ได้แบ่งปันด้วยการแสดงออกถึงรูปแบบดนตรีที่แตกต่างกันออกไป ทำให้รับรู้ถึงความเอาใจใส่ของรัฐบาลมณฑล และยังมีผู้คนจากตัวเมืองกล่าวว่า ไม่เคยเห็นกิจกรรมที่หลากหลายและมีความหมายในเขตสวนมาก่อน ได้มีผู้คนในตัวเมืองร่วมงานตลอด3วัน เนื่องจากรายการกิจกรรมนั้นมีแรงดึงดูดอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการศิลปะชาหม่าเค่อกล่าว่า:”ด้วยการสนับสนุนและกำลังใจจากทุกคนโดยตลอดมา จะเป็นแรงขับเคลื่อนของเทศกาลศิลปะบนที่ลาดสามารถก้าวหน้าและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง”

ผู้อำนวยการ นาง หวู่ หลี่ หัว ของสำนักงานชาวพื้นเมืองกล่าวว่า:”รัฐบาลมณฑลได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปะบนที่ลาดตั้งแต่ปี2015 ช่วงเริ่มต้นนั้น จะเป็นการเชิญชวนผู้คนเดินเข้าสู่ชนเผ่า แบ่งปันกันในชนเผ่า ภายใน4ปีได้เดินครบ9ชนบทดั้งเดิมของทั้งมณฑล ปีนี้เป็นปีที่5 พวกเราหวังที่จะประจำในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อสร้างแบรนด์ขึ้นมา จากฝูงคนและคำชมที่สร้างขึ้นใน3วันนั้น พวกเราสำเร็จแล้ว พวกเราทำให้ผิงตงเป็นที่จับตาอีกครั้ง หวังว่ากิจกรรมในปีหน้าสามารถร่วมมือกับกรมป่าไม้อีก และจัดทำไปในแนวทางสู่รูปแบบสากล เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างดนตรีและศิลปะระดับสากล ทำให้ชนเผ่าไผวัน, ชนเผ่าหลู่ข่ายและผิงตงเป็นที่จับตามากยิ่งขึ้น คาดหวังว่าผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะสามารถเล่านิทานบนเส้นทาง185ที่สวยงามได้มากยิ่งขึ้น และยังทำให้ดนตรีที่มีทำนองแสนงดงาม ไม่ว่าจะเป็นเพลงชนเผ่า, เพลงโบราณ, เพลงป๊อปเป็นต้นสามารถเปล่งแสงเจิดจรัสเหมือนดั่งแก้วมณีในเผ่าพื้นเมืองและบนเส้นทาง185”

เมื่อกิจกรรมในปีนี้ได้ปิดฉากลง ผู้คนมากมายเริ่มคาดหวังกิจกรรมบนที่ลาดในปีหน้าจะปรากฏในรูปแบบอะไร และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลศิลปะนั้นก็ได้เป็นกระแสดังที่ได้มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง...
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. เทศกาลดนตรีบนที่ลาดสร้างแบรนด์ดนตรีแห่งผิงตง (total:5)