Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ประชากรในเทศมณฑลช่วยกันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตามบ้านเรือนด้วยการ "ลาดตระเวน เททิ้ง ทำความสะอาด ขัดแปรง" อย่างจริงจัง 
เวลาโพส:2019-07-11    
เมื่อวันที่ 16 ที่ว่าการเทศมณฑลผิงตงได้รวบรวมเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครชุมชนจำนวนกว่า 2,000 คน จากที่ทำการเทศบาลทั่วจังหวัด เพื่อจัดงาน "การประชุมการขจัดเชื้อโรคและการฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากแหล่งความร้อน" โดยมีผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" นำคณะเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดตามบ้านเรือนทั่วจังหวัด ด้วยการ "ลาดตระเวน เททิ้ง ทำความสะอาด ขัดแปรง" ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 4 ประการอย่างจริงจัง เพื่อทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำทั้งหมด ประชากรร่วมมือช่วยกันป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกันนี้เขาก็เรียกร้อง โดยขอร้องประชากรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดช่วยกันป้องกันและควบคุมยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ร่วมมือกับเทศบาลกับหลักการที่ว่า "ทำความสะอาดและจัดการเป็นหลัก ใช้ยากำจัดเป็นรอง" เพื่อกำจัดแหล่งกำเนิดของพาหะนำโรคอย่างแท้จริง

กิจกรรมระดมกำลังพลข่วยกันกำจัดพาหนะนำโรคขึ้นที่โรงเรียน Ruiguang มัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองผิงตง โดยร่วมมือกับกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำนักงานอนามัยและสำนักงานเทศบาลผิงตงช่วยกันจัดงานขึ้น หลังจากที่ปฏิญาณตนแล้วว่าจะร่วมมือกันกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหนะนำโรคและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ทั้งนี้ผู้ว่การเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" กล่าวว่าอาศัยกิจกรรมสาบานตน เพื่อสร้างผิงตงให้แข็งแกร่งขึ้น ทุกสัปดาห์จะมีการคัดเลือกหมู่บ้าน โดยหัวหน้าหมู่บ้านจะทำหน้าที่ระดมอาสาสมัครในชุมชน สมาคมและกำลังพลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการ "วันทำความสะอาดสภาพแวดล้อม" อย่างแข็งขัน เพื่อส่งเสริมและเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติภารกิจในการ "ลาดตระเวน เททิ้ง ทำความสะอาด ขัดแปรง" ภาชนะบรรจุน้ำ บ้านเรือนที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นพาหนะนำโรคของยุงและแมลงด้วยตัวเองอยู่เสมอ

ผู้ว่การเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผิงตงมีฝนตกหนัก บางพื้นที่มีแนวโน้มหลังฝนตกแล้งง่ายต่อการที่จะมีน้ำท่วมขังอยู่ในภาชนะ ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้มีการก่อตัวเพาะพันธุ์ของยุงที่เป็นเหตุที่มาของไข้เลือดออก จึงเรียกร้องให้ประชาชนสำรวจและทำความสะอาดภาชนะที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของยุงซึ่งเป็นพาหนะนำโรค ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากยุงสู่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออกที่ครอบคลุม การรักษาสุขภาพของประชาชนและคุณภาพชีวิตที่ดีและสะอาด

สำนักป้องกันสิ่งแวดล้อมของเทศบาลกล่าวว่า สภาพอากาศที่มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสดีสำหรับยุงและแมลงกับการก่อตัวเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่ผู้คน ทางเทศบาลไม่กล้าที่จะเพิกเฉยหรือประมาทต่อสถานการณ์เยี่ยงนี้เลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิงตงเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นจึงเป็นสิ่งสำคัญในทำหน้าที่ป้องกัน มีประชากรที่เดินทางไปเล่าเรียน ทำงานหรือท่องเที่ยวระหว่างผิงตงและเกาสงมากมาย จึงใครขอประชากรในพื้นที่โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หากมีอาการคล้ายกับป่วยไข้เลือดออกสามารถเดินทางไปตรวจเช็คที่สถาบันการแพทย์และศูนย์สุขภาพที่มีรีเอเจนต์ NS1 สามารถทำการคัดกรองโรคอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ได้ขอให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เพิ่มหน้าที่ในการแจ้งเตือนเรื่องการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง ลดระยะเวลาการแจ้งเตือนให้สั้นลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสในชุมชน นำไปสู่การเกิดโรคระบาดแพร่หลายไปทั่วท้องถิ่น และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชน
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ประชากรในเทศมณฑลช่วยกันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตามบ้านเรือนด้วยการ "ลาดตระเวน เททิ้ง ทำความสะอาด ขัดแปรง" อย่างจริงจัง (total:4)