Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การดูแลห่วงใยผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด 
เวลาโพส:2020-04-29    
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง ทางเทศบาลผิงตงได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานงานทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนระหว่างหน่วยงาน นอกเหนือจากการควบคุมติดตามการแพร่ระบาดของโรคไวรัสแล้ว สำนักงานสังคมสงเคราะห์ของเทศบาลผิงตงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีด้อยโอกาสหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส เพื่ออยู่ร่วมเคียงไหล่ประชาชนฝ่าวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสไปพร้อมกัน

ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าจนถึง ณ ปัจจุบันนี้คดีการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและคดีความรุนแรงในครอบครัวจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ก็ได้มีการเชิญนักสังคมสงเคราะห์สอบถามห่วงใยเรื่องการคุ้มครองดูแลตัวเองและให้คำปรึกษาในการดูแลอยู่บ้านอย่างปลอดภัย นอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยงานให้บริการด้านสังคมติดเชื้อแบบเป็นกลุ่ม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้แนวคิดเรื่องการจัดสรรและคัดแยก โดยได้มีการจัดโปรแกรมและวางแผนสำหรับการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยในระยะสั้นอีกด้วย กลไกการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพระยะสั้นสำหรับมาตรการการเสนอขอยืมเตียงผู้ป่วยมาใช้ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมกรณีผู้คนจากต่างถิ่นมีความต้องจำเป็นต้องกักตัว

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพในครอบครัวจากโรคไวรัสระบาด สามารถยื่นขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ที่สำนักงานที่ว่าการอำเภอได้ ทั้งนี้สภาบริหารมีการจัดตั้งโครงการเงินสำรองสำหรับให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสระบาดและเงินชดเชยค่าครองชีพห่วงใยผู้ด้อยโอกาส กรณีที่เป็นผู้ถูกกักบริเวณในบ้าน ผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวังอาการและผู้บริบาล ระหว่างที่ถูกกักตัวปฏิบัติตามกฎบัญญัติในการกักตัวและการเฝ้าสังเกตอาการ และในระหว่างนี้ไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งหลังจากที่ครบกำหนดการกักตัวหรือเฝ้าสังเกตอาการแล้ว สามารถยื่นขอเงินชดเชยระหว่างที่ถูกกักตัวได้ที่สำนักงานที่ว่าการอำเภอเป็นเงิน 1,000 เหรียญต่อวัน สำหรับกรณีที่เป็นบุคคลที่มีสถานะประเภทที่ 7 ไม่จำเป็นขอยื่นเรื่องประการใด ทางรัฐมีการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับครอบครัวที่เป็นผู้ด้อยโอกาส โดยแต่ละเดือนจะมีการจ่ายเงินชดเชยจำนวน 1,500 เหรียญเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมให้อีกต่างหาก ทั้งนี้สามารถขอรับเงินชดเชยสูงสุดถึง 4,500 เหรียญ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการเงินของครอบครัวผู้ด้อยโอกาสให้ทุเลาลง

นอกจากนี้สำนักงานสังคมสงเคราะห์ของเทศมณฑลผิงตงได้ตั้งเจาะจงประชาชนสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน / หูหนวกจำนวน 4,017 คนในผิงตง ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารยาก โดยทางสำนักงานสังคมสงเคราะห์จะส่งข้อความข่าวสาร สนับสนุนบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน / หูหนวกเข้าร่วมเป็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม Line " ผู้เชี่ยวชาญโรคภัย" ของกรมควบคุมโรค เพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโรคไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวสันโดษเพียงลำพังและผู้ที่ร่างกายมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวที่มีชื่ออยู่ในบัญชีถูกต้องตามกฎ ทางสำนักงานสังคมสงเคราะห์จะมีการแจกหน้ากากอนามัย โดยร่วมมือกับสำนักงานที่ว่าการอำเภอแต่ละเขตช่วยกันแจกจ่าย สำหรัผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวสันโดษเพียงลำพังและผู้ที่ร่างกายมีความบกพร่องในการเคลื่อนไหวหลังได้รับแจ้งแล้วประเมินว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ก็จะมีการขึ้นบัญชีว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จะได้รับมอบหน้ากากอนามัยให้ฟรี สำหรับผู้ถูกกักบริเวณในบ้านหรือผู้เฝ้าสังเกตอาการที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือบกพร่องด้านการได้ยิน ระหว่างที่มีการกักตัวควรให้ร่วมมือกับสำนักงานกิจการฝ่าพลเรือนและสำนักงานอนามัยเพื่อจับคู่และประสานงานบริการที่จำเป็นในช่วงที่มีการกักตัว นอกจากนี้ทางเทศบาลผิงตงกำลังจัดทำคู่มือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เพื่อแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนและข้อความที่เข้าใจยาก ให้กลายเป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย โดยหวังว่าระหว่างภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่ยังไม่อาจรู้คาดเดาแน่นอนได้
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. การดูแลห่วงใยผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด (total:3)