Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ซ้อมอพยบหนีไฟที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้ป่วยจำนวนมากร่วมซ้อมในครั้งนี้ 
เวลาโพส:2018-07-19    
วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2018 เวลา 10 นาฬิกา สถานีดับเพลิงย่อยเหยนผู่ทีม 1 ของรัฐบาลชนบทผิงตงได้จัดให้มีการซ้อมอพยบผู้สูงอายุภายในเขตดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซิ่งซิง และมีการซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก มีการขอกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงคือจิ่วหยู หลี่กั่ง และฉางจื้อ เนื่องจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก จึงได้เพิ่มจำนวนรถพยาบาลโดยขอกำลังเสริมจากโรงพยาบาลเป่าเจี้ยนและหน่วยเสริมผิงตง อีกทั้งยังได้แจ้งให้สถานีอนามัยเหยนผู่ การไฟฟ้าไต้หวัน และสถานีตำรวจซินเหวยมาร่วมซ้อมในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการกู้ภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้สูง สถานีดับเพลิงย่อยเหยนผู่จึงได้เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซิ่งซินในการซ้อมอพยบหนีไฟในครั้งนี้ตามสภาพท้องถนน สภาพแวดล้อม ประเภทของสถานที่และสถานการณ์จริง มีการสมมติจุดเกิดเพลิงไหม้และมอบหมายให้ทีมป้องกันซ้อมรบมือกับเหตุการณ์จริงเป็นอันดับแรก หน่วยดับเพลิงก็ทำหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วย ดับเพลิง ฉีดน้ำในสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำ อีกทั้งยังมีการใช้มาตรการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อมีผู้ป่วยเกิน 15 คน มีการฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อป้องกันการลุกลามของเปลวเพลิง ในการซ้อมครั้งนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลได้มาทำหน้าที่สั่งการ(CCIO)และจำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีการจำลองเหตุการณ์ให้ทีม RIT เข้ากู้ภัย

หัวหน้าสถานีดับเพลิงย่อยเหยนผู่นายซู กว้านอวี่เปิดเผยว่า การซ้อมอพยบในครั้งนี้เป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันและลดการเกิดเพลิงไหม้ มีการซ้อมตามปกติเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นจริง การซ้อมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้วิธีการอพยบผู้คนโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ขอขอบคุณศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเซิ่งซินที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการซ้อมอพยบครั้งนี้ จึงได้มีการซ้อมเพื่อป้องกันและกู้เพลิงขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นและได้ภาวนาให้ทุกชีวิตปลอดภัยมีสุข
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ซ้อมอพยบหนีไฟที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้ป่วยจำนวนมากร่วมซ้อมในครั้งนี้ (total:2)