Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เมืองผิงตงได้ยกระดับจุดให้บริการทั้ง 107 แห่งให้กลายเป็นสถานีให้บริการดูแลระยะยาวเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของชาวเมือง 
เวลาโพส:2018-06-05    
ชนบทผิงตงมีการเพิ่มสถานที่ป้องกันและชะลอการเสื่อมสมรรถภาพ จึงมีการยกระดับจุดให้บริการทั้ง 107 แห่งให้กลายเป็นสถานีให้บริการดูแลระยะยาวตามซอกซอยต่างๆ เพื่อเปิดหลักสูตรให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนรู้ และมีการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพซึ่งมีความรู้หลากหลายและสนุกสนาน ให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลชนบทผิงตงมีความพยายามในการเพิ่มจุดให้บริการตามหมู่บ้านอย่างไม่ลดละ จากสถิติถึงเดือนเมษายน ปี 2018 เมืองของเรามีจุดให้บริการแล้วกว่า 295 แห่ง มีความหนาแน่นถึง 63.71% และมีอัตราส่วนความครอบคลุมถึง 86.18% ให้ผู้สูงอายุทุกคนในหมู่บ้านทั้ง 463 แห่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สถานีให้บริการใกล้บ้าน พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ดูแลตามบ้าน ถามไถ่ผ่านโทรศัพท์ และบริการด้านอาหารเป็นต้น ในระหว่างการให้บริการพบว่ากิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพมีข้อจำกัดในด้านเจ้าหน้าที่และทรัพยากร การเรียนการสอนก็จัดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นหัวข้อซึ่งไม่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สูงอายุอย่างสุขภาพดี” ชนบทผิงตงได้รวบรวมเอาสถานีให้บริการ สถานีสุขภาพและวัฒนธรรม สถานีดูแลผู้พิการสมองเสื่อม และสถานีดูแลระยะยาวระดับ C เข้าไว้ด้วยกัน คาดว่าจะมีสถานีให้บริการ 174 แห่งเพิ่มขึ้นเพื่อบริการดูแลผู้พิการสมองเสื่อมในปี 2018 ในเดือนพฤษภาคมได้มีการเปิดหลักสูตรต่างๆที่สถานีให้บริการกว่า 107 แห่ง หลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อ การรักษาสุขภาพช่องปาก โภชนาการอาหาร เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม และการพัฒนาด้านความเข้าใจทั้งสิ้น 6 ด้าน โดยมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาสอน จึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าสังคม ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนในการเพิ่มความหลากหลายในการเรียน เช่น ยางยืดหยุ่น กิจกรรมออกกำลังกาย ออกกำลังกายข้อต่างๆตามร่างกาย เกมส์เปลี่ยนจากการรับรู้เป็นการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยการทำสวน ศิลปะ ของทำมือเป็นต้น ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมหลักสูตรกันอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

สำนักงานเพื่อสังคมเปิดเผยว่า ในปี 2018 ได้มีหลักสูตรป้องกันและชะลอการเสื่อมสมรรถภาพแล้วกว่า 20 หลักสูตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกันพยายามเพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหมู่บ้านที่มีความสุขให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. เมืองผิงตงได้ยกระดับจุดให้บริการทั้ง 107 แห่งให้กลายเป็นสถานีให้บริการดูแลระยะยาวเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของชาวเมือง (total:2)