Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน การสร้างผู้นำจากนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
เวลาโพส:2019-07-11    
การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนนานาชาติประจำปี 2563 จะจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมตอนปลายต้าถงตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 กรกฎาคม โดยจะมีคนหนุ่มสาวจากทั้ง 7 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา อิตาลี เบลเยียม อินโดนีเซียและคองโก และนักเรียนมัธยมตอนปลาย 48 คนจากโรงเรียนมัธยมต้าถง โรงเรียนมัธยมผิงตงและโรงเรียนสตรีผิงตง เข้าร่วมการประชุมนานาชาติและการประชุมโต๊ะกลม ทั้งนี้ผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" กล่าวว่า เพื่อนหนุ่มสาวที่มาจากแต่ละประเทศจะพูดคุยและเรียนรู้จากกันและกันผ่าน "วัฒนธรรมการรับประทานอาหารบนโต๊ะ" พวกเขาจะปรับตัวการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับนักเรียนในท้องถิ่น ด้วยวิธีการไปโฮมสเตย์ Homestay ตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ สัมผัสกับลักษณะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไต้หวัน โดยหวังว่าอาศัยการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน จะแสดงให้เห็นถึงพลังเพื่ออนาคตของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน FAMILY TABLE เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมด้วย "ภาษาอังกฤษทั้งหมด" เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร กิจกรรมปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ทำให้ประเทศของเราสามารถสื่อสารกับนักเรียนต่างชาติในรูปแบบการแลกเปลี่ยนการศึกษา อาศัยโอกาสนี้ทำความเข้าใจกันและกัน ข้อแตกต่างอันเนื่องมาจากสัญชาติ สถานที่ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ เป็นเหตุของความแตกต่าง ขยายมุมมองระหว่างประเทศที่กว้างขึ้นและเป็นการรวมตัวระหว่างกลุ่มนานาชาติพันธุ์

ผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" กล่าวว่า จุดหมายในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนนานาชาติ ก็เพื่อต้องการให้คนหนุ่มสาวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน "วัฒนธรรมการรับประทานอาหารบนโต๊ะ" ได้เข้าใจถึงแตกต่างที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และเป็นโอกาสในการปรับปรุงมุมมองวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ภายใต้บรรยากาศการสื่อสารแลกเปลี่ยนที่สบายไม่เคร่งเครียด กล้าพูดภาษาอังกฤษอย่างกล้าหาญ แสดงพลังที่อ่อนโยนของผิงตงให้เป็นที่ประจักษ์ตาแก่ผู้คนจากทั่วโลก

ผู้ผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตง "นายพานม่งอาน" รอคอยโอกาสในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันและกัน เพื่อทำให้เพื่อน ๆ ที่มาจากประเทศต่างๆ รู้สึกถึงความกระตือรือร้นเป็นมิตรของภาคใต้ ได้เข้าใจผิงตงและรู้จักไต้หวันในเชิงลึก โดยเฉพาะการประชุมสหประชาชาติที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้านี้ สมาคมเยาวชนแห่งชาติจะนำประสบการณ์ความสำเร็จเหล่านี้แบ่งปันในงาน โดยจะแสดงด้านที่สวยที่สุดของไต้หวันออกมาให้ทั่วโลกได้มองเห็น

สำนักงานการศึกษากล่าวว่า ธีมของการจัดงานปีนี้คือการแข่งขันและการตัดสินใจ - เยาวชนคือการพัฒนาและความหวังในอนาคตข้างหน้านี้ อาศัยความร่วมมือการข้ามโรงเรียนของค่ายผู้นำเยาวชน ทำให้เยาวชนรับรู้ภารกิจหน้าที่ทางสังคมและคุณค่าของเด็กนักเรียนที่ควรมี ขณะเดียวกันการปรับตัวให้เข้ากับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของประเทศ โดยหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมทุกคน จะเชื่อมโยงตัวเองกับโลกผ่านการเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร เป็นแรงกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และความมีชีวิตชีวาของเด็กเยาวชน เพื่อผลักดันไต้หวันออกไปสู่สายตาผู้คนจากทั่วโลก!
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน การสร้างผู้นำจากนักเรียนระดับชั้นมัธยม (total:5)