Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ชาวต่างชาติที่ได้รับบัตรพำนักและใช้รถสำหรับผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถของดเว้นภาษีรถยนต์ได้ 
เวลาโพส:2018-09-12    
กรมสรรพากรชนบทผิงตงเปิดเผยว่า ชาวต่างชาติที่ได้รับบัตรพำนักในไต้หวัน และได้รับการตรวจสอบว่าเป็นคู่สมรสของผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือมีที่อยู่ตามบัตรพำนักที่เดียวกับผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจและมีความสัมพันธ์เป็นญาติภายในลำดับที่ 2 และมีรถในครอบครองซึ่งผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจเป็นผู้ใช้งาน สามารถของดเว้นการชำระภาษีรถยนต์ตามกฎหมายภาษีรถยนต์มาตราที่ 7 ข้อ 1 ข้อย่อยที่ 8 เพื่อของดเว้นการชำระภาษีรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์น้อยกว่า 2400cc ส่วนที่เกิน 2400cc ของดเว้นภาษีรถยนต์ไม่ได้) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน:7748823、7748833、7748853、7748863、7748873 หรือสายด่วนโทรฟรี 0800-879999
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]