ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

รัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงได้จัดตั้งกรมการขนส่งขึ้นเพื่อเร่งผลักดันแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่างเต็มกำลัง 
เวลาโพส:2018-09-19    
เพื่อเร่งผลักดันให้มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวและรถไฟฟ้าจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงจึงได้จัดตั้ง “กรมการขนส่ง” ขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 10 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารด้านคมนาคมกับรัฐบาลกลาง ช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างราบลื่นและจัดการทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การคมนาคมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเมือง!” นายกเทศมนตรีนายพาน ม่งอันเปิดเผยว่าการคมนาคมเป็นตัวการหลักที่จะช่วยให้ชุมชนเมืองมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นับตั้งแต่ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นี้ก็มีความคืบหน้าด้านส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเกาสงเป็นต้น ในส่วนของโครงข่ายรถประจำทางก็ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งเขตต่างๆทำหน้าที่วางนโยบายเพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

“วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การปกครองตนเองของเมืองผิงตง” นายกเทศมนตรีพานชี้ว่า การคมนาคมที่สะดวกช่วยให้คน สิ่งของและเงินทองสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดตั้ง “กรมการขนส่ง”ขึ้นเพื่อวางแผน ผลักดันโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคม ช่วยให้สามารถนำทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบายในเส้นทางการคมนาคมให้มากขึ้น

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมการขนส่งของชนบทผิงตงคนปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยว ท่านเปิดเผยว่าการมารับหน้าที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้เมืองผิงตงมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งบนบก ในน้ำ และบนอากาศ ให้มีการพัฒนาด้านคมนาคมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวทุกท่านสัมผัสถึงการบริการด้านคมนาคมที่สะดวก เอาใจใส่และมีความสร้างสรรค์

กรมการขนส่งเปิดเผยว่าปีนี้โครงข่ายเส้นทางรถประจำทางของชนบทผิงตงได้เพิ่มขึ้นเป็น 114 เส้น มีการยกระดับทั้งด้านซอฟแวร์และคุณภาพการให้บริการ เช่น การพัฒนาด้านการเปลี่ยนสายรถ ภาพเส้นทางรถประจำทาง ระบบตรวจสอบสถานะรถประจำทาง รถประจำทางไฟฟ้าที่ผู้พิการก็มาใช้บริการได้ เป็นต้น
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. รัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงได้จัดตั้งกรมการขนส่งขึ้นเพื่อเร่งผลักดันแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่างเต็มกำลัง