ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ชนบทผิงตง เมืองแห่งพลังงานสีเขียว ร่วมแก้ไขปัญหาการแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
เวลาโพส:2018-07-19    
ชนบทผิงตงมีการเร่งผลักดันพลังงานสีเขียว โดยมีเป้าหมายให้มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ถึง 200MW เพื่อรับมือกับปัญหาพลังงานไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้ที่ติดตั้งจะต้องคำนึงถึงปัญหาการกำจัดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช้งานแล้ว หากต้องนำไปทิ้ง จะต้องทิ้งอย่างไรจึงจะเหมาะสม คำถามนี้กลายเป็นคำถามที่ควรคำนึกถึงเป็นอย่างยิ่ง การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 1MW มีทั้งสิ้น 3330 แผ่น เมื่อคำนวณด้วยน้ำหนักแผ่นละ 18.5 กิโลกรัม เป้าหมาย 200MW ก็จะมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องทิ้งหนักมากถึง 1.1 แสนตัน ในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2018 จึงได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกระทรวงบริหาร สำนักงานพลังงานกระทรวงเศรษฐกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสีเขียวของเมืองผิงตงเข้ามาร่วมประชุมใน “โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสีเขียวชนบทผิงตงปี 2018 – การหารือเรื่องการรีไซเคิลแผงพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น และได้ให้ด็อกเตอร์เจิ่งหลงเถิงจากสำนักวิจัยด้านอุตสาหกรรม สถาบันพลังงานสีเขียวแนะนำเทคโนโลยีการรีไซเคิลชิ้นส่วนไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ในงานประชุมผู้เชี่ยวชาญต่างก็ให้ความคิดเห็นต่อการรีไซเคิลชิ้นส่วนแผงพลังงานแสงอาทิตย์หลายประการ ดังต่อไปนี้:(1).ขณะนี้มีปริมาณแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องรีไซเคิลไม่มาก แนะนำให้เทศบาลของแต่ละเขต เมืองต่างๆเป็นผู้กำจัดโดยสร้างรหัสรีไซเคิลแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งแนะนำให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกระทรวงบริหารร่างนโยบายการเก็บค่าจัดการแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (2).แนะนำให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการรีไซเคิลร่วมกัน หรือให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรีไซเคิลเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ (3).แนะนำให้นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณน้อยในปัจจุบันไปไว้ที่สถานที่จัดเก็บชั่วคราว เมื่อเก็บสะสมได้จำนวนที่คุ้มต่อการกำจัดแล้วจึงจัดตั้งโรงงานกำจัดเฉพาะด้าน (4).แนะนำให้อำนาจในการตัดสินใจกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อร่างกฎหมายการกำจัดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสำกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กระทรวงบริหารและสำนักงานพลังงาน กระทรวงเศรษฐกิจอธิบายในการประชุมว่า ขณะนี้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกำลังแก้กฎหมายการกำจัดขยะ เพื่อให้ผู้ผลิตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และให้กระทรวงเศรษฐกิจสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งสมาคมหรือคณะกรรมการขึ้นเพื่อวางแผนการกำจัดอย่างถูกวิธี

เมืองของเราได้ขอให้ผู้ประกอบการพลังงานสีเขียววางแนวทางการปฏิบัติวิธีการรีไซเคิลแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ชนบทผิงตง เมืองแห่งพลังงานสีเขียว ร่วมแก้ไขปัญหาการแผงพลังงานแสงอาทิตย์