ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

กิจกรรมเผยแพร่เรื่องความปลอดภัยในการจราจรสู่หมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจมากขึ้น 
เวลาโพส:2018-06-05    
เนื่องจากผู้สูงอายุมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนมาก เช่นจากการขี่จักรยาน แสงสลัวในยามเช้า การสวมชุดสีเข้มในการออกไปทำกิจกรรมข้างนอก และการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเป็นต้น เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ผู้อำนวยการสถานีตำรวจย่อยหลี่กั่งหยัง เซี่ยวอี๋ ได้ขอให้สถานีตำรวจ(ย่อย)ทุกแห่งเข้าไปยังท้องที่ต่างๆในช่วงเวลาที่ชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวทางป้องกันจากตำรวจ

ผู้อำนวยการสถานีตำรวจต้าผิงท่านสี อวี้หมิงได้เข้าร่วม “กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาหมู่บ้านอวี้หลี่ ตำบลหลี่กั่งในวันที่ 28 เมษายน ปี 2018 เวลา 08:00 น.ภายในงานมีผู้สูงอายุจากหมู่บ้านอวี้เถียน เฉาฉู่ ซันปู้ ถ่าโหลในตำบลเหอหลี่กั่งรวมกว่าร้อยท่านเข้ามารับฟังการเผยแพร่มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน:1.ควรสวมเสื้อสะท้อนแสงเมื่อมีการขี่จักรยานในเวลาเช้าตรู่ 2.ผู้สูงอายุควรติดอุปกรณ์สะท้องแสงและไฟไว้ที่จักรยาน 3.ขับไม่เมา เมาไม่ขับ 4.จอดเมื่อถึงทางแยกเพื่อความปลอดภัยของฉันและเธอ หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร ให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติตาม

สถานีตำรวจย่อยหลี่กั่งเปิดเผบว่า:การเผยแพร่และป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุสำคัญกว่าการจัดการภายหลัง หวังว่าจะสามารถร่วมมือกับการจัดกิจกรรมต่างๆให้เข้าไปเผยแพร่ความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ ดังคำที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. กิจกรรมเผยแพร่เรื่องความปลอดภัยในการจราจรสู่หมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้รถใช้ถนนได้อย่างสบายใจมากขึ้น (total:3)