Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

กรมสรรพากรเป็นฝ่ายริเริ่มทำการตรวจสอบอนุมัติการยกเว้นการเก็บภาษีรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับคนพิการ 
เวลาโพส:2020-04-01    
สำนักการคลังและภาษีอากรของเทศบาลเทศมณฑลผิงตงกล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมายานพาหนะที่คนพิการเป็นผู้ครอบครองและใช้งานเอง จะต้องยื่นเรื่องก่อนถึงจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีรถยนต์ ตามคำสั่งว่าด้วยการตีความของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 ยานพาหนะที่คนพิการเป็นผู้ครอบครองและใช้งานเอง หากข้อกำหนดการยกเว้นการเก็บภาษีตรงตามที่พระราชบัญญัติกำหนด เจ้าหน้าที่สรรพากรจะเป็นฝ่ายทำการตรวจสอบว่ายานพาหนะแต่ละคันได้รับการอนุมัติยกเว้นจำกัดการเก็บภาษีทะเบียนรถ 1 คนต่อรถ 1 คัน ซึ่งวันที่มีผลเริ่มบังคับใช้การยกเว้นการเก็บภาษีขึ้นอยู่กับวันที่ระบุในใบรับรองของผู้พิการเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถย้อนหลังการยกเว้นการเก็บภาษีได้ถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562

ทางกรมสรรพากรยังกล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่อันเนื่องจากความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ สำหรับยานพาหนะของคู่สมรสหรือญาติลำดับที่ 2 ในทะเบียน
ราษฏรที่ให้ผู้พิการนำไปใช้ ก็ควรยื่นเรื่องกับหน่วยงานสรรพากรตรวจสอบก่อนถึงค่อยนำไปใช้ นอกจากนี้ผู้พิการแต่ละคนสามารถยื่นขอยกเว้นการเก็บภาษีทะเบียนรถ 1 คนต่อ 1คันเท่านั้น และจำกัดการลดละเว้นอัตราการหักภาษีกระบอกสูบขนาด 2,400 ซีซี สำหรับส่วนที่เกินออกมาจะไม่ได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี

ถ้าหากยังมีข้อสงสัยไม่ชัดเจนประการใด สามารถโทรมาสอบถามขอคำปรึกษาได้ที่เบอร์ (08) 8354780 ต่อ 302-305 หรือเบอร์โทรฟรี 0800-88120 กรมสรรพากรยินดีให้บริการท่าน
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]