Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ขอให้เกษตรกรงดเว้นการทิ้งซากปศุสัตว์เรี่ยราด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก 
เวลาโพส:2018-10-04    
ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง สภาพอากาศก็เริ่มเย็นมากขึ้น เป็นช่วงที่โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดอย่างมาก กรมป้องกันโรคระบาดของสัตว์ชนบทผิงตงได้รับแจ้งในวันที่ 23 กันยายนว่าพบกองซากเป็ดตาย (60 ตัว) บริเวณพงหญ้าริมแม่น้ำเสียเหลียว ตำบลหย่งฟง อำเภอจู๋เถียน จึงได้รีบประสานงานให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปกำจัดและฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งส่งซากเป็ดไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังได้เยี่ยมเยือนฟาร์มปศุสัตว์โดยรอบเพิ่มเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ผู้อำนวยการกรมป้องกันโรคระบาดนายหลี่ หย่งเหวินได้ออกมารณรงต์ให้เพิ่มมาตาการป้องกันความปลอดภัย พร้อมทั้งควบคุมการเข้าออกของคนและรถ จัดการเส้นทางการเดินรถ บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันนก การฆ่าเชื้อรถขนส่งและกรงสัตว์ (รถต้อนไก่ รถส่งไก่ รถให้อาหาร รถเก็บมูลสัตว์เป็นต้น) และอุปกรณ์ต่างๆ (กรงขนส่ง กล่องใส่ไข่และถาดไข่) เพื่อป้องกันโรคระบาดในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เมื่อพบซากปศุสัตว์ตายก็ต้องกำจัดตามวิธีการที่กำหนด การทิ้งเรี่ยราดไม่เพียงแต่เป็นการสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม แต่อาจยังเป็นทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรค ทำให้เกิดโทษกับทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หากพบซากสัตว์ตาย พบความผิดปกติภายในฟาร์มปศุสัตว์ หรือมีอัตราการกินอาหาร กินน้ำ หรือออกไข่ลดลง ควรรีบแจ้งกรมป้องกันโรคระบาดหรืออำเภอให้ช่วยจัดการ หากไม่ได้แจ้งจนทำให้เกิดการระบาดของโรคตาม “ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์” มีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวันและไม่ชดใช้ค่าปศุสัตว์จากการที่ต้องกำจัดทิ้งทั้งหมด
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ขอให้เกษตรกรงดเว้นการทิ้งซากปศุสัตว์เรี่ยราด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (total:3)