Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารนายไล่ชิงเต๋อออกสำรวจการก่อสร้างเส้นทางในผิงตง 
เวลาโพส:2018-07-24    
เมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารนายไล่ชิงเต๋อพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีชนบทผิงตงและคณะได้เดินทางไปสำรวจการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในผิงตง นายกเทศมนตรีชนบทผิงตงนายพานเสนอ “หนึ่งรถไฟฟ้า สองรถไฟ สามความรวดเร็ว” เนื่องจากเมืองนี้ต้องการโครงข่ายคมนาคมที่พัฒนายิ่งขึ้น จึงหวังว่ารัฐบาลกลางจะเร่งอนุมัติการก่อสร้างรถไฟฟ้า สร้างส่วนต่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปทางใต้ เปลี่ยนให้รถไฟเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากเฉาโจวถึงฝั่งเหลียว ขยายทางหลวงหมายเลข 3 ให้เชื่อมต่อถึงเหิงชุนและเส้นทางความเร็วสูงที่ 2 ให้สิ้นสุดที่ท่ารถสุ่ยเหมินเป็นต้น ให้ชาวผิงตงมีสิทธิ์ในการใช้ถนนอย่างเต็มที่ รัฐมนตรีไล่ย้ำว่า หลายปีมานี้กระทรวงบริหารได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างเส้นทางคมนาคมบริเวณตอนใต้ของไต้หวันแล้วกว่า 4 หมื่นล้านดอลล่าร์ไต้หวัน และจะสนับสนุนตามแผนการของนายกเทศมนตรีพานอย่างเต็มกำลัง ให้ชนบทผิงตงไม่เป็นเมืองรั้งท้ายในไต้หวันอีกต่อไป

เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารนายไล่ชิงเต๋อได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางที่กำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลมคมปีนี้ ที่บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงผิงตง และการก่อสร้างเส้นทางวงแหวนรอบนอกไห่ฟง โดยทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงผิงตงใช้งบประมาณก่อสร้าง 600 ล้านดอลล่าไต้หวัน ถนนสายผิง 17 เป็นเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทางวงแหวนไห่ฟง มีระยะทางยาว 2.4 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 310 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน เมื่อเปิดใช้งานแล้วจะช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่างตัวเมืองผิงตงไปยังทางหลวง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณไห่ฟง ส่วนพื้นที่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3 และไถ 27 จะนำมาปรับปรุงเป็น “ศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร” ของไต้หวัน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม สำนักงานพัฒนาแห่งชาติได้อนุมัติให้เริ่มวางแผนก่อสร้างทางด่วนเส้นที่ 2 สายตะวันออกตะวันตกระหว่างเกาสง-ผิงตง เส้นทางนี้เริ่มต้นตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 1 ในเขตจว่ออิ๋งเมืองเกาสง/บริเวณทิศตะวันออกของสถานีรถไฟความเร็วสูง ผ่านสถานีแปรรูปการเกษตรทางทิศใต้แล้วลงสู่ใต้ดิน แล้วจึงเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณเส้นทางเดินรถและทางแยกเสินหนงตะวันออก คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 3.9 หมื่นล้าน

นายกเทศมนตรีชนบทผิงตงนายพานม่งอันได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงบริหารที่ให้การสนับสนุนแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของผิงตง ท่านเปิดเผยว่านอกจากแผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมนี้แล้ว ผิงตงยังมีความต้องการโครงข่ายคมนาคม “หนึ่งรถไฟฟ้า สองรถไฟ สามความรวดเร็ว” ตามแผนการวางแผนพัฒนาความสมดุลของเมืองและการวางแผนพื้นที่ประเทศโดยรวม หวังว่ากระทรวงบริหารจะเร่งสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีแดงของเกาสงให้เชื่อมต่อไปยังผิงจง และตงกั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมได้สำรวจเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงส่วนต่อขยายทางใต้ ให้ชาวผิงจงมีสิทธิ์ใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงได้เช่นกัน

นอกจากนี้ โครงการเส้นทางส่วนต่อขนานผิงเป่ย-ทางหลวงหมายเลข 10 ทางใต้ก็ได้สร้างต่อขยายไปถึงตำบลเกาซู่สะพานซินเวย เส้นทางความเร็วสูงผิงจง-เส้นทางสายตะวันออกตะวันตกที่ 2 จากซินจว่ออิ๋งถึงทางหลวงหมายเลข 3 ก็ได้วางแผนต่อขยายไปยังท่ารถสุ่ยเหมินที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง

นายกเทศมนตรีชนบทผิงตงนายพานม่งอันระบุว่า เพื่อยกระดับความสะดวกในการเดินทางของผิงตงตอนใต้และเหิงชุน จึงได้วางแผนก่อสร้างเส้นทางผิงตงตอนใต้-บริเวณส่วนต่อขนานทางหลวงหมายเลข 3 และทางด่วนสาย 88 ถึงฝั่งเหลียว และยังเชื่อมต่อไปทางใต้ถึงเหิงชุน เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของผิงตงตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรถไฟจากเฉาโจวถึงฝั่งเหลียวเป็นเส้นทางรถไฟเพียงสายเดียวที่ไม่ได้เดินรถด้วยไฟฟ้า หวังว่าจะเร่งก่อสร้างระบบไฟฟ้ารางคู่เพื่อความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารนายไล่ชิงเต๋ออันเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการก่อสร้างของชนบทผิงตงก็ยังด้อยพัฒนากว่าเมืองอื่นๆ หลายปีมานี้กระทรวงบริหารจึงได้อนุมัติการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงผิงตง ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงผิงตง และทางผิง 17 ต่อขยายจากวงแหวนไห่ฟงเพื่อย่นระยะทางระหว่างเหนือและใต้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 4 หมื่นล้านดอลล่าไต้หวัน ให้ชนบทผิงตงไม่เป็นเมืองรั้งท้ายอีกต่อไป ให้ชาวชนบทผิงตงรู้สึกภาคภูมิใจในโครงสร้างพื้นฐานของเรา

รัฐมนตรีไล่ย้ำว่าการนำทีมของกระทรวงบริหารมาในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนผิงตงด้วยตนเอง ส่วนโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่นายกเทศมนตรีพานนำเสนอทางกระทรวงบริหารก็ได้อยู่ในระหว่างการวางแผนดำเนินงาน หวังว่าจะสามารถเปลี่ยนจากแผนการเป็นคำมั่นสัญญา สานฝันนายกเทศมนตรีพานที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญและมีความรับผิดชอบให้สำเร็จให้จงได้
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารนายไล่ชิงเต๋อออกสำรวจการก่อสร้างเส้นทางในผิงตง (total:4)