Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ทางเทศบาลได้จัดเตรียมยุทธการเกี่ยวกับการรับมือ ในระหว่างช่วงเวลาที่มีพายุไต้ฝุ่นพลัดเข้ากระหน่ำไต้หวัน และการรับมือเกี่ยวกับการขจัดดินโคลนล่วงหน้าแล้ว 
เวลาโพส:2019-08-09    
ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงฤดูที่มีพายุไต้ฝุ่นก่อเกิดหนาชุกในไต้หวัน ทางเทศบาลผิงตงได้เตรียมมาตรการในการรับมือเพื่อตอบสนองต่อช่วงฤดูดังกล่าวนี้แล้ว นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านสถานีสูบน้ำจำนวน 15 แห่งและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมได้ง่ายจำนวน 130 แห่ง โดยได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ 130 เครื่องสำรองไว้ในยามจำเป็นเรียบร้อยแล้วเสร็จเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้มีการนำงบประมาณจำนวน 10 ล้านมาลงทุนในการตรวจสอบ การปฏิบัติการขจัดท่อระบายน้ำ ช่องระบายน้ำแต่ละเขตและคูน้ำขนาดใหญ่เล็กซึ่งควรทำการเตรียมและได้รับการกำจัดอย่างละเอียด การเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันภัยพิบัติความสูญเสียที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นให้ได้รับผลกระทบในระดับที่ที่น้อยที่สุด

สำนักงานอนุรักษ์น้ำของเทศบาลกล่าวว่า ขณะนี้ทั่วเทศมณฑลผิงตงมีการสร้างสถานีสูบน้ำจำนวน 15 แห่งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่เจียตง, หลินเปียน และตงก่าง ฯลฯ สถานีสูบน้ำประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 47 เครื่องและประตูกั้นน้ำจำนวน 109 บาน ทั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องก่อนที่จะมีพายุพัดกระหน่ำเข้าแล้วว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยในปีนี้ทางเทศบาลได้ซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 15 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับพายุโดยเฉพาะในเขตพื้นที่บ่อกักตุนน้ำหวันฮว่าในเขตหนานโจว สถานีระบายน้ำเจียโถวในเขตหลินเปียน และในจุดราบลุ่มน้ำที่ตั้งอยู่ปลายน้ำอย่างสะพานเหย้าไจ๋โคว่อและอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้วทางเทศบาลได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จำนวน 130 เครื่องไว้ล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรวดเร็ว และเพื่อบรรเทาอุทกภัยสำหรับเหตุการณ์กรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้โดยทางเทศบาลได้จัดเตรียมบล็อกสำหรับป้องกันน้ำท่วมมากกว่า 6,600 ชิ้นและกระสอบทรายกว่า 6,000 ชุดสำรองไว้อีกด้วย

นอกจากนี้ แม่น้ำจำนวน 12 แห่งและระบบระบายน้ำจำนวน 92 แห่ง ระบบท่อระบายน้ำใต้ดินตามแผงผังเมือง น่านน้ำในที่ราบสูงบนป่าเขาและสิ่งอำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์น้ำและอื่น ๆ ทั่วเทศมณฑลผิงตง ในปีนี้ทางสำนักงานอนุรักษ์น้ำได้เริ่มทำการตรวจสอบความปกติในการทำงานของสถานที่ดังข้างต้นนี้เป็นประจำแบบไม่จำกัดเวลา รวมถึงการขุดลอกท่อระบายน้ำใต้ดิน ซึ่งในปีนี้ก่อนช่วงเดือนพฤษภาคมก็ได้มีการออกคำสั่งให้แต่ละเขตการปกครองดำเนินการจัดการเรื่องการดังกล่าวแล้ว สำนักงานอนุรักษ์น้ำประจำเทศบาลยังได้ทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำในเมืองตงก่าง ฟางเหลียว และหลินเปียนและพื้นที่อื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมได้ง่ายช่วงแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างเน่ยผู่ ซินหยวนก็ได้มีการตรวจสอบเปิดฝาตรวจสอบท่อระบายน้ำอย่างละเอียด การกำจัดเศษขยะที่ติดอยู่ในท่อน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำใต้น้ำให้สะอาด

สำนักงานอนุรักษ์น้ำของเทศบาลกล่าวว่า จากการตรวจสอบการเปิดฝาท่อระบายน้ำพบว่าท่อระบายน้ำบางช่วงมีดินโคลนตกตะกอนทำให้ปิดกั้นการระบายน้ำ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ทรุดตัวที่ติดกับชายฝั่งทะเล เนื่องจากกระแสน้ำที่สูงกว่าท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ดินโคลนมีการตกตะกอนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ร่องน้ำลึกและท่อระบายน้ำเปิด จุดบรรจบท่อระบายน้ำใต้ดินจำนวนหลายแห่ง เนื่องจากมีวัชพืชหรือขยะที่ผู้คนนำมาทิ้งด้วยความมักง่ายก็ทำให้เกิดการอุดตัน เศษซากที่จำกัดออกมาได้มีจำนวนเยอะมากมายนานาชนิดประเภทขยะ ยิ่งกว่านั้นคือพบแม้กระทั่งซากจักรยานที่ถูกนำมาทิ้ง ถุงอาหารสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ใคร่ขอร้องประชาชนไม่ควรทิ้งขยะเรี่ยราดตามพื้น จุดประสงค์ก็เพื่อให้การทำงานของท่อระบายน้ำสามารถแสดงประสิทธิภาพในการทำงานตามที่ควรจะเป็น

สำนักงานอนุรักษ์น้ำเน้นว่า นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมก่อนช่วงฤดูน้ำท่วมแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ทางเทศบาลก็ได้มีการนำเทคโนโลยีในการป้องกันภัยพิบัติเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การก่อสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วม ระบบเตือนภัยน้ำท่วมและระบบการตรวจสอบอุทกภัยน้ำท่วม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งปัจจุบันทั่วเทศมณฑลผิงตงมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝน สถานีวัดระดับน้ำและสถานีตรวจสอบภาพอุทกภัยตั้งอยู่บนน่านน้ำหรือถนนหลักที่สำคัญทั้งหมดจำนวน 45 แห่ง โดยมีจอบันทึกสถานการณ์ของน่านน้ำแบบตลอดเวลาจำนวนทั้งหมด 130 เครื่อง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยไปยังแต่ละเขต ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการได้รับข้อมูและรับมือภัยพิบัติทีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที่
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ทางเทศบาลได้จัดเตรียมยุทธการเกี่ยวกับการรับมือ ในระหว่างช่วงเวลาที่มีพายุไต้ฝุ่นพลัดเข้ากระหน่ำไต้หวัน และการรับมือเกี่ยวกับการขจัดดินโคลนล่วงหน้าแล้ว (total:5)