ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมในหวู่ฮั่นกลุ่มศาสนาต่าง ๆ ในผิงตงร่วมมือกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
เวลาโพส:2020-03-17    
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคปอดอักเสบที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดได้ยกระดับโรคติดต่ออันตรายขึ้นเป็นระดับที่หนึ่ง เทศบาลเทศมณฑลผิงตงได้เรียกร้องให้ระงับกิจกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ชั่วคราวหรือปรับเลื่อนขนาดการจัดงานใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมลัทธิเต๋า สมาคมลัทธิพุทธศาสนา สมาคมดูแลการพัฒนามนุษยธรรมคริสตจักรสาขาผิงตง สมาคมลัทธิอนุตตรธรรมสาขาผิงจงและสมาคมฉือจี้สาขาผิงตง ฯลฯ ทั้งนี้วัดตงกังเฉาหลงเดิมมีกำหนดจะแห่ขบวนในวันที่ 7 มีนาคมและวันที่ 10 ถึง 12 เมษายนมีกิจกรรมเดินขบวนเนื่องในเทศกาลปกป้องวัฒนธรรม สมาคมพุทธศาสนามีกำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีสวดมนต์ขอพรทางพุทธศาสนาและมีประชุมสมาชิกสมาคมพุทธศาสนาซึ่งต่างก็ได้เลื่อนวันจัดกิจกรรมออกไป กิจกรรมพิธีแห่ขบวนรอบเมืองผิงตงของวัดเซียนเซิ่นได้ถูกยกเลิกลง กิจกรรมเดินขบวนต้อนรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของวัดอี้ฮวงได้ถูกยกเลิกลง พิธีการเฉลิมฉลองต้อนรับพระแม่มารีเนื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิซึ่งถูกยกเลิกให้หยุดเลื่อนออกไปก่อน หยุดกิจกรรมการแจกจ่ายบะหมี่และวิทยาลัยหม่าจูหยุดการเรียนการสอนภาคค่ำ สมาคมฉือจี้สาขาผิงตงใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสอนผ่านวิดีโอ กิจกรรมขอพรทั้งหมดของสมาคมลัทธิอนุตตรธรรมสาขาผิงจงได้ถูกยกเลิกลง กิจกรรมสนับสนุนให้กำลังใจของสมาคมคริสตจักรผิงตงได้ถูกยกเลิกลงหรือลดขนาดกิจกรรมให้เล็กลง นอกจากกิจกรรมการขอพร “การบรรเทาภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บเพื่อคุ้มครองประชาชน” เพื่อปัดเป่าไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดให้หมดสิ้นไปแล้ว ยังได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ออกไปแบบไม่มีกำหนดเพื่อให้ความร่วมมือกับเทศบาลเทศเรื่องการป้องกันโรคระบาด และการให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเรื่องการยกเลิกหรือหยุดการจัดกิจกรรมขอพรพระเจ้าจักรพรรดิจือเซียวและวัดฝู่เต๋อในยอดเขาเขตเหิงชุนชั่วคราวก่อน

สำนักงานกิจการพลเรือนกล่าวว่า ศาสนาเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยให้หัวใจและจิตใจของสังคมมั่นคงแข็งแรง เพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาดที่กำลังทำให้ผู้คนตื่นตระหนก ผิงตงหวังว่าองค์กรศาสนาทุกกลุ่มจะให้ความร่วมมือต่อโยบายการป้องกันโรคระบาดของเทศบาล ซึ่งเทศบาลเทศมณฑลผิงตงเคารพหลักการความเป็น
อิสระของทางศาสนา แต่มากไปกว่านั้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน "การป้องกันโรคระบาดคือที่หนึ่ง" สำคัญกว่า ทั้งนี้หวังว่าการชุมนุมขนาดใหญ่ทั้งหมดจะสามารถรอให้สถานการณ์โรคระบาดควบคุมแล้วค่อยจัดขึ้นภายหลัง หรือปรับกระบวนการขั้นตอนให้ง่ายขึ้นหรือปรับขนาดงานให้เล็กลง สำหรับกิจกรรมการเดินแห่เดิน
ขบวนรอบเมืองเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองพื้นบ้านดั้งเดิมที่สำคัญของไต้หวัน แต่เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมอักเสบ ทำให้จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนพิธีกรรมบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการพิธีนมัสการและการลดจำนวนผู้คนที่มาชุมนุมในงาน นอกจากนี้ ประชาชนที่เลื่อมใสและศรัทธามาร่วมในงานจะต้องดูแลตัวเองให้ดี หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากาก ควรรักษาระยะห่างระหว่างฝูงชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

กรมกิจการพลเรือนยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมทางศาสนาทุกประเภทไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการแพร่ระบาดของโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากควรป้องกันการติดเชื้อตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดแล้ว ควรคำนึงถึงการเลื่อนหรือหยุดจัดกิจกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาด สำหรับกิจกรรมพิธีการแห่ขบวน "บ้าหม่าจู" ช่วงเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ การที่ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างยาว อาจทำให้กลายช่องโหว่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด เทศบาลเทศมณฑลผิงตงจึงใครเรียกร้องให้หยุดกิจกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ในประเทศออกไปก่อน หรือปรับขนาดการจัดกิจกรรมให้เล็กลง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรศาสนาเป็นอย่างดี นอกจากนี้เทศบาลเทศมณฑลผิงตงยังได้ขอให้และแจ้งให้องค์กรศาสนาหรือผู้นำให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการป้องกันโรคระบาด หากในช่วงระหว่างกาป้องกันโรคระบาดมีการวางแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการต้องพบปะชุมนุมกับผู้คนจำนวนมาก แนะนำให้เลื่อนหยุดการจัดงานหรือรอให้โรคระบาดซ่าลงแล้วค่อยมาประเมินการจัดงานอีกที
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]