Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ผิงตงส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างสบายใจ เปิดธุรกิจออนไลน์ - การให้บริการดูแลแม่และเด็กช่วงอยู่ไฟเริ่มขึ้นแล้ว! 
เวลาโพส:2020-07-23    
ผิงตงส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างสบายใจ เปิดธุรกิจออนไลน์ เมืองผิงตงได้มีการผลักดันโครงการให้บริการดูแลแม่และเด็กช่วงอยู่ไฟ จัดเตรียมสถานที่รับฝากเลี้ยงดูแลเด็กทารกล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งคลอดกำเนิดทารก

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020เป็นต้นไปทางเทศบาลเทศมณฑลผิงตงได้มอบหมายวิทยาลัยการบริหารเทคโนโลยีการแพทย์และพยาบาลฉือฮุ่ย (Tzu Hui Institute of Technology) เพื่อจัดตั้ง "แพลตฟอร์มการจับคู่พี่เลี้ยงให้บริการดูแลแม่และเด็ก" ในเขตเมืองผิงตงและตงกั่ง เพื่อให้สตรีของครอบครัวที่ได้รับการรับรองว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ มีรายได้ต่ำปานกลางหรือครอบครัวที่มีผู้พิการทางร่างกายและทางจิต (ใบรับรอง) มีโอกาสได้รับการบริการดูแลคุณแม่และเด็กช่วงอยู่ไฟ รวมเป็นเวลา 80 ชั่วโมง (มูลค่า 20,000 เหรียญไต้หวัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฝ่ายสังคมแห่งเทศมณฑลผิงตงกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ยุคสมัยใหม่ให้กำเนิดทารกและเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูแลเด็กทารก เริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเพื่อให้บริการแก่คุณแม่และเด็กช่วงอยู่ไฟ โดยพี่เลี้ยงแต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม อย่างน้อย 240 ชั่วโมง ถึงจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลคุณแม่และเด็ก เพื่อให้บริการแก่แม่และเด็กทารกที่เพิ่มคลอดกำเนิดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแม่บ้านดูแลจัดการด้านอาหารการกินและทำวามสะอาดบ้าน ฯลฯ โดยกาจัดให้บริการแบบหนึ่งต่อหนึ่งตามที่ความต้องการของลูกค้า สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องในการยื่นเงินชดเชยตรงตามที่รัฐกำหนด ก็สามารถยื่นเรื่องขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลช่วงอยู่ไฟด้วยตัวเองได้เช่นกัน คิดเป็นเงินชั่วโมงละ 250 เหรียญ โดยสามารถขอนัดใช้บริการได้วันละ 4-8 ชั่วโมง หวังว่าการผ่านรูปแบบการให้บริการแบบนี้จะสามารถช่วยให้คุณแม่และพี่เลี้ยงได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ด้วยการอาศัยแพลตฟอร์มจับคู่การให้บริการดูแลคุณแม่และทารก เพื่อรักษาประสิทธิภาพของการให้บริการแก่คุณแม่และทารกช่วงอยู่ไฟ ช่วยให้แม่ดูแลบำรุงร่างกายช่วงหลังคลอดได้สบายใจ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการดูแลเด็กทารก

พี่เลี้ยงรุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอบรมภายใน30 วันที่ชื่อว่า “แซวเชาว์หลิง” กล่าวว่า ตัวเองรู้สึกขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานจากกองเทศบาลเทศมณฑลผิงตงที่เอาใจใส่ดูแลสตรีในเมืองผิงตง ช่วยให้พวกตนมีโอกาสในการกลับเข้ามาทำงานในช่วงวัยกลางคน ด้วยการอาศัยการกระทำในการแสดงการดูแลสตรีที่พำนักอยู่ในเขตผิงตง ด้วยการยึดหลักแนวคิดที่ว่าใช้บริการจากสังคม คืนกำไรกลับสู่สังคม

สำรองบุคลากรมีฝีมือเยี่ยงมืออาชีพ เปิดคอร์สให้การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลเทศมณฑลผิงตงกล่าวว่า: เนื่องจากผิงตงเป็นเมืองที่มีพื้นที่ลักษณะยาวแคบแต่กว้างใหญ่ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีทารกแรกเกิดในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของผิงตง ปีนี้ทางสำนักงานกิจการฝ่ายสังคมยังคงให้เงินสนับสนุนชดเชยค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนจำนวน 50% สำหรับค่าเล่าเรียนการฝึกอบรมการเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อต้องการให้คุณแม่และเด็ก ๆ ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สำหรับรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม "แพลตฟอร์มการจับคู่พี่เลี้ยงให้บริการดูแลแม่และเด็ก" ให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ (https://www.facebook.com/googmamione/)
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ผิงตงส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างสบายใจ เปิดธุรกิจออนไลน์  - การให้บริการดูแลแม่และเด็กช่วงอยู่ไฟเริ่มขึ้นแล้ว! (total:4)