Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เทศมณฑลผิงตงจัดงานประชุมหารือการดูแลรักษาโรคความจำเสื่อมสากล 
เวลาโพส:2019-12-24    
งานประชุมหารือการดูแลรักษาโรคความจำเสื่อมสากลประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นที่เทศมณฑลผิงตง นอกเหนือจากสมาชิกเครือข่ายผู้พยายามทุ่มเทในการดูแลรักษาโรคความจำเสื่อมจากทั่วไต้หวันกว่า 200 ท่าน แล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เดินทางไกลจากสหราชอาณาจักร อเมริกาและญี่ปุ่นเข้าร่วมงานประชุม นายกเทศมณฑลผิงตงพัน เมิ่งอันได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุม และได้มอบของขวัญที่ระลึกซึ่งเป็นโกโก้ที่ผลิตจากเมืองผิงตงและ”ผิงตงสุขร่มเย็น”ที่แสดงถึงการปกป้องผู้อาวุโส เพื่อแสดงความยินดีในการต้อนรับ

นายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันได้กล่าวว่า ประชุมหารือมีระยะเวลา 2 วันนี้ ทางทีมงานรัฐบาลเทศมณฑลได้จัดเตรียมเขตชุมชนที่เป็นมิตรสุขสันต์ปัญญาและจุดบริการที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ประกอบด้วยเขตชุมชุนสาธิตเป็นมิตรสุขสันต์ปัญญาของผู้สูงอายุจู๋เตี๋ยน ห้องเรียนอาวุโสเยาวชนสุขสันต์ปัญญาเฉียนจิ้น ศูนย์ดูแลหลากหลายรูปแบบหย่งต้าเป็นต้น เขตชุมชนเป็นมิตรของหมู่บ้านซีซื่อจู๋เตี๋ยนเสมือนเป็นถนนเก่าแก่ที่มีสภาพเรียบง่ายทั่วไป ทางทีมงานของรัฐบาลเทศมณฑลได้พยายามร่วมมือซึ่งกันและกัน ผสมผสานระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ การจราจรที่เป็นมิตรและวัฒนธรรมบุคคล ทำให้ภาพลักษณ์การใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมกลายมาเป็นเครือข่ายการดูแลที่เป็นมิตรและหนาแน่นยิ่งขึ้น ไม่จำกัดไว้เพียงแค่พื้นที่กิจกรรมที่คับแคบ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถพบปะกับผู้คนที่คุ้นเคยในขอบเขตของชุมชน เดินทางไปมาอย่างปลอดภัย

นายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันก็ได้แบ่งปันจุดเด่นสร้างสรรค์ในการดูแลระยะยาวของผิงตงในงานประชุมหารือครั้งนี้ คาดหวังที่จะรวบรวมประสบการณ์และความสำเร็จจากแต่ละเมืองเทศมณฑลและสากล ทำให้การดูแลระยะยาวของผิงตงได้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งท่านได้ชี้ว่า การดูแลผู้สูงอายุและโรคความจำเสื่อมเป็นรูปแบบบริการที่รวมกันเป็นหนึ่ง ทางผิงตงได้พยายามมุ่งเน้นการเข้าสู่งเขตชุมชนเชิงลึก ให้คุณภาพบริการที่หลากหลายอย่างยอดเยี่ยม เสริมสร้างการดูแลและรักษาในเขตชุมชน คาดหวังว่าสามารถร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมและการสนับสนุนทางด้านสังคมกับเหล่าตัวแทนจากอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่นและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคความจำเสื่อมจากทุกเมืองเทศมณฑลกว่า 250 ท่านและผู้ปฏิบัติงานจริง พร้อมสัมผัสจุดเด่นในการดูแลรักษาระยะยาวของผิงตงด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ด้อยสมรรถภาพและความจำเสื่อมได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขเทศมณฑได้กล่าวว่า การร่วมศึกษาระหว่างผู้สูงอายุเยาวชนของโรงเรียนประถมศึกษาเฉียนจิ้นเป็นแผนการทดลองก่อนการดูแลระยะยาว 2.0 ผลักดันให้ผู้สูงอายุที่ความจำเสื่อมร่วมเรียนกับเด็กนักเนียน เพื่อชะลออาการป่วยของโรค เป็นจุดทดลองแห่งแรกของประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในโรงเรียน และศูนย์ดูแลหลากหลายรูปแบบหย่งต้าเป็นศูนย์ดูแลกลางวันแห่งแรกในไต้หวันที่ตั้งขึ้นในสวนสาธารณะ ให้การบริการที่หลากหลายครบถ้วนตั้งแต่บ้านพักอาศัยจนถึงเขตชุมชน สำหรับงานประชุมหารือในวันที่ 13 ธันวาคมทางแผนกสาธารณสุขสวัสดิการได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากทั้งในและนอกประเทศมาร่วมแบ่งปันกับประชาชนในประเทศสำหรับเรื่องการใช้ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพในการดูแลโรคความจำเสื่อม และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรณีความจำเสื่อมที่แตกต่างกันจากทั่วโลก เพื่อขยับขยายจากท้องถิ่นสู่สากล
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เทศมณฑลผิงตงจัดงานประชุมหารือการดูแลรักษาโรคความจำเสื่อมสากล (total:4)