Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ทิ้งขยะและหน้ากากอนามัยเรี่ยราดไม่เป็นที่ เทศบาลเทศมณฑลผิงตงลงโทษโดยการปรับสูงสุด 6,000 เหรียญ 
เวลาโพส:2020-04-29    
ระหว่างช่วงระยะเวลาสำคัญที่อยู่ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส ผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตงนายพานม่งอานได้ออกมาเรียกร้องโดยขอร้องให้ประชาชนไม่ควรทิ้งหน้ากากอนามัยเรี่ยราด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้มีการนำเทคโนโลยีมาบังคับใช้ในการตรวจจับคดีทิ้งขยะและหน้ากากอนามัยเรี่ยราดเป็นกรณีรายแรก ซึ่งเป็นการล้มล้างวิธีการตรวจจับแบบดั้งเดิม โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมตรวจจับการทิ้งขยะในจุดที่ลับที่ผู้คนนิยมทิ้งขยะแบบเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายนในเขตจาตงมีการตรวจพบคดีว่ามีการทิ้งขยะ ถุงมือและหน้ากากอนามัยแบบต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน จึงได้ทำการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการละเมิดการจำกัดขยะโดยปรับเป็นเงินสูงสุด 6,000 เหรียญ ทั้งนี้เพื่อตักเตือนและป้องกันการทิ้งขยะและหน้ากากอนามัยเรี่ยราดตามพื้น

เพื่อจับกุมการละเมิดกฎหมายการจำกัดขยะในประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้นำเทคโนโลยีล่าสุดมาบังคับใช้มาในการตรวจจับเรื่องดังข้างต้น โดยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่ตามแต่ละจุดที่ประชาชนนิยมลักลอบนำขยะมาทิ้ง ทั้งนี้เพื่อจับกุมผู้ที่แอบลักลอบทิ้งขยะ ซึ่งนับตั้งแต่ที่มีการติดตั้งเริ่มใช้อุปกรณ์ช่วงเดือนธันวาคมของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจับกุมดคีการกำจัดขยะแบบผิดกฎหมายไปแล้วมากมาย พฤติกรรมการลักลอบทิ้งขยะล้วนถูกบันทึกด้วยกล้องวงจรปิด ที่สำคัญครั้งนี้ได้บันทึกภาพเหตุการณ์กรณีที่มีผู้ลักลอบแอบนำขยะ ถุงมือและหน้ากากอนามัยมาทิ้งแบบต่อเนื่อง ตามกฎจะทำการลงโทษขั้นสูงสูด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า สำหรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนำไปทิ้งเรี่ยราดตามพื้นโดยพลการ มิเพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความสวยงามของบ้านเมือง แต่ยังเป็นช่องโหว่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด และการปกป้องอนุรักษ์ความเป็นระเบียบของสภาพแวดล้อมอีกด้วย หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรจะนำไปทิ้งลงในถังขยะ นอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมเพิ่มมาตรการในการจับกุมการทิ้งขยะเรี่ยราดตามพื้นแล้ว ยังได้มีการเรียกร้องขอร้องให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการช่วยกันสอดส่องดูแล ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสกรณีที่พบเห็นว่ามีผู้ลักลอบแอบทิ้งขยะแบบสามารถยืนยันตัวตนผู้ทิ้งได้ (เช่น ถ่ายรูปหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ได้อย่างชัดเจน) โดยมีภาพถ่ายหรือบันทึกวิดีโอยืนยันเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการปรับลงโทษตามกฎหมาย ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดกฏจริง สามารถลงโทษตามกฎว่าด้วยการกำจัดขยะ สำหรับผู้ละเมิดที่ถูกจับกุมในช่วงระหว่างที่อยู่ในการช่วงการป้องกันโรคไวรัสระบาด สามารถลงโทษสูงสุดโดยการปรับเงิน 6,000 เหรียญ

ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ทิ้งขยะและหน้ากากอนามัยเรี่ยราดไม่เป็นที่ เทศบาลเทศมณฑลผิงตงลงโทษโดยการปรับสูงสุด 6,000 เหรียญ (total:2)