ขนาดตัวอักษร:
:::
ข่าวเมืองผิงตง
เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ผิงตง 
เวลาโพส:2018-09-19    
รัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในวันที่ 5 กันยายน เพื่อนำเสนอข้อเสียของยาเสพติดที่มีต่อสังคมและปัญหายา K ในวัยรุ่น โดยในช่วงเช้ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับโรตาลี่สากลจากโซน 3510 มหาวิทยาลัยฉือจี้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นต้นเพื่อวางแผนประดับรถเวียนเคลื่อนที่ที่จัดเป็นนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ณ ผิงตง กิจกรรมนี้ได้ใช้รถเวียนซึ่งเคลื่อนที่ในการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางการป้องกันยาเสพติดและนำกิจกรรมทางการศึกษาสู่ผิงตง งานนี้จัดขึ้นที่ด้านข้างของหอศิลป์เมืองผิงตงเป็นเวลาสองสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนถึงวันที่ 18 กันยายน เวลา 13:00-19:00 น. รถเวียนนี้มีการจัดแสดงเนื้อหาที่หลากหลาย มีการจัดแสดงให้ผู้เข้าชมรู้จัก และเห็นถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด นำเสนอรูปแบบของยาเสพติดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระวังตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในรูปแบบของวีดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงโทษเพื่อป้องกันการหลงเข้าไปติดกับดักของยาเสพติดเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพแล้วยังส่งผลต่อครอบครัวและสังคมอีกด้วย

ช่วงเช้าของวันนี้มีพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ผิงตง ในหัวข้อ“เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” โดยรองนายกเทศมนตรีมิสอู๋ ลี่เสว่เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เลขานุการกระทรวงยุติธรรมนายจางยังได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดท้องถิ่น และประกาศเจตนารมณ์ในการ “ปฏิเสธอย่างกล้าหาญ ช่วยเหลือดูแล เพื่อสังคมที่เป็นสุข”

นอกจากนี้ในเวลา 13:30 น. ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “ปาถกฐาป้องกันสิ่งยาเสพติดเมืองผิงตง-นโยบายต่อต้านยาเสพติดด้านกฎหมายและด้านสาธารณสุข” กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงและสำนักงานอัยการเมืองผิงตงไต้หวัน ซึ่งได้ใช้งบประมาณจากสถานีอนามัยและสำนักงานอัยการเมืองผิงตง ร่วมกับรายได้บางส่วนจากผู้ยอมรับผิดของสำนักงานอัยการชนบทผิงตงและสถานีตำรวจชนบทผิงตง และยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิคุ้มครองการทำงานของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำสำนักงานผิงตง มูลนิธิคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายสำนักงานผิงตง สมาคมผู้คุมชนบทผิงตง ไลออนคลับเมืองผิงตง มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ ภายในงานมีการนำเสนอวิธีป้องการยาเสพติดและจัดงานสัมมนาต่างๆขึ้น งานนี้ได้เชิญศาสตร์จารย์เฉิน เหวยเจียนจากสถาบันสาธารณสุข มหาวิทยาลัยไต้หวันและศาสตร์จารย์โจว ซู่เสียนจากสถาบันอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเปผ่านการแบ่งปันข้อมูลด้านยาเสพติดจากบิ๊กดาต้าของไต้หวัน เปรียบเทียบกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศโปรตุเกสกับไต้หวัน เพื่อแบ่งปันความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ภายในงานยังได้เชิญผู้อำนวยการหลัว หยงเฉียนกองคุ้มครองทางกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการท้องถิ่นเมืองผิงตงแห่งไต้หวันนายหลิน จิ่นชุนมาเป็นพิธีกรรับเชิญในงาน ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีทั้งนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้คุม คุณครูในโรงเรียน ผู้คุมกิติมศักดิ์ และอาสาสมัครต้ายภัยยาเสพติดมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังเสียงต่างๆ สร้างแนวคิดในการป้องกันยาเสพติดใหม่และหวังว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันยาเสพติดที่ทันสมัยและได้ผลมากยิ่งขึ้น
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

 • ภาพที่เกี่ยวข้อง
  1. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  2. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  3. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  4. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  5. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  6. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  7. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  8. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท
  9. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนท