Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ผิงตง 
เวลาโพส:2018-09-19    
รัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในวันที่ 5 กันยายน เพื่อนำเสนอข้อเสียของยาเสพติดที่มีต่อสังคมและปัญหายา K ในวัยรุ่น โดยในช่วงเช้ากระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับโรตาลี่สากลจากโซน 3510 มหาวิทยาลัยฉือจี้ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นต้นเพื่อวางแผนประดับรถเวียนเคลื่อนที่ที่จัดเป็นนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ณ ผิงตง กิจกรรมนี้ได้ใช้รถเวียนซึ่งเคลื่อนที่ในการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางการป้องกันยาเสพติดและนำกิจกรรมทางการศึกษาสู่ผิงตง งานนี้จัดขึ้นที่ด้านข้างของหอศิลป์เมืองผิงตงเป็นเวลาสองสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนถึงวันที่ 18 กันยายน เวลา 13:00-19:00 น. รถเวียนนี้มีการจัดแสดงเนื้อหาที่หลากหลาย มีการจัดแสดงให้ผู้เข้าชมรู้จัก และเห็นถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด นำเสนอรูปแบบของยาเสพติดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระวังตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดในรูปแบบของวีดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงโทษเพื่อป้องกันการหลงเข้าไปติดกับดักของยาเสพติดเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพแล้วยังส่งผลต่อครอบครัวและสังคมอีกด้วย

ช่วงเช้าของวันนี้มีพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ผิงตง ในหัวข้อ“เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” โดยรองนายกเทศมนตรีมิสอู๋ ลี่เสว่เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เลขานุการกระทรวงยุติธรรมนายจางยังได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดท้องถิ่น และประกาศเจตนารมณ์ในการ “ปฏิเสธอย่างกล้าหาญ ช่วยเหลือดูแล เพื่อสังคมที่เป็นสุข”

นอกจากนี้ในเวลา 13:30 น. ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติได้จัดกิจกรรม “ปาถกฐาป้องกันสิ่งยาเสพติดเมืองผิงตง-นโยบายต่อต้านยาเสพติดด้านกฎหมายและด้านสาธารณสุข” กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นชนบทผิงตงและสำนักงานอัยการเมืองผิงตงไต้หวัน ซึ่งได้ใช้งบประมาณจากสถานีอนามัยและสำนักงานอัยการเมืองผิงตง ร่วมกับรายได้บางส่วนจากผู้ยอมรับผิดของสำนักงานอัยการชนบทผิงตงและสถานีตำรวจชนบทผิงตง และยังได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิคุ้มครองการทำงานของนักโทษที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำสำนักงานผิงตง มูลนิธิคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายสำนักงานผิงตง สมาคมผู้คุมชนบทผิงตง ไลออนคลับเมืองผิงตง มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ ภายในงานมีการนำเสนอวิธีป้องการยาเสพติดและจัดงานสัมมนาต่างๆขึ้น งานนี้ได้เชิญศาสตร์จารย์เฉิน เหวยเจียนจากสถาบันสาธารณสุข มหาวิทยาลัยไต้หวันและศาสตร์จารย์โจว ซู่เสียนจากสถาบันอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเปผ่านการแบ่งปันข้อมูลด้านยาเสพติดจากบิ๊กดาต้าของไต้หวัน เปรียบเทียบกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศโปรตุเกสกับไต้หวัน เพื่อแบ่งปันความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ภายในงานยังได้เชิญผู้อำนวยการหลัว หยงเฉียนกองคุ้มครองทางกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการท้องถิ่นเมืองผิงตงแห่งไต้หวันนายหลิน จิ่นชุนมาเป็นพิธีกรรับเชิญในงาน ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีทั้งนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้คุม คุณครูในโรงเรียน ผู้คุมกิติมศักดิ์ และอาสาสมัครต้ายภัยยาเสพติดมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังเสียงต่างๆ สร้างแนวคิดในการป้องกันยาเสพติดใหม่และหวังว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันยาเสพติดที่ทันสมัยและได้ผลมากยิ่งขึ้น
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. เปิดตัวนิทรรศการพิเศษในหัวข้อ “เสพยาเสพติดหรือไม่ เป็นเพียงการตัดสินใจชั่ววูบ” ที่พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ผิงตง (total:9)