Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

คืนหลักสูตรให้เหล่าเด็กๆ ทีเม่อร์~โรงเรียนที่อบรมจิตวิญญาณของเด็กๆชนเผ่าไผวัน 
เวลาโพส:2018-10-04    
งานมอบรางวัลการสอนยอดเยี่ยมปี 2018 ของกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิงผิงเมืองเกาสง โดยโรงเรียนประถมทีเม่อร์ชนบทผิงตงเป็นโรงเรียนที่ได้รับโล่ “เงิน” รางวัลโรงเรียนดีเด่น เมื่อข่าวนี้ถูกส่งกลับไปยังผิงตงทำให้คณะครูและผู้ปกครองต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจและตื้นตันใจไปตามๆกัน!

เมื่อได้ยินชื่อโรงเรียน “ทีเมอร์” ก็รู้ทันทีว่าเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร โรงเรียนประถมทีเมอร์ ตำบลซันตี้เหมินเป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์และตำนานอันยาวนาน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้มุ่งพัฒนาโดย “เน้นสื่อการเรียนการสอนของชนพื้นเมือง” และยึดมั่นในแนวคิด “หยั่งรากลึกทางวัฒนธรรม ฟูมฟักสอนสั่ง เชื่อมโยงสู่สากล” โรงเรียนแห่งนี้มีประวัติยาวนานนับร้อยปีพร้อมที่จะสานต่อวัฒนธรรมชนเผ่าไผวัน (และชนเผ่าหลูไข่บางส่วน) โรงเรียนแห่งนี้ได้ใช้แนวคิด“หยั่งรากให้ลึก ไปให้ถึงฝั่งฝัน” นอกจากนี้ยังได้ใช้แนวคิดจากประสบการณ์ใช้ชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าที่เด็กๆคุ้นเคยมากที่สุดเป็นพื้นฐาน เพื่อตามหาความมั่นใจของเด็กๆ นำความรู้และประสบการณ์ชนเผ่ามาเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง สั่งสอนให้เด็กๆมีจิตวิญญาณของความเป็นชนเผ่าไผวัน

นับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา ทีมทีมอร์ก็ได้เริ่มเขียน “หลักสูตรการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนพื้นเมือง” ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมาก็ได้เชื่อมโยงหลักสูตรวัฒนธรรมพื้นเมืองเข้ากับหลักสูตรแขนงต่างๆ เพื่อออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาจีนที่เหมาะกับชนเผ่าไผวัน ด้วยความพยายามในการพัฒนาด้านการศึกษาพื้นฐานและวัฒนธรรม เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชนโดยใช้หลักสูตรชนพื้นเมืองภายใต้แนวคิด “เรียนสนุก เข้าใจง่าย” และ “โครงข่ายการเชื่อมต่อ การสืบสานวัฒนธรรม” คณะอาจารย์เชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมเป็นสายใยเชื่อมโยงสู่โลกภายนอก วันหนึ่ง เด็กๆที่ทีมอร์จะช่วยนำพาวัฒนธรรมของเราสู่เวทีโลก ทีมทีมอร์มีความมุ่งมั่นในความฝัน เราไม่ได้เห็นความฝันแล้วจึงมุ่งมั่น แต่ “เพราะความมุ่งมั่น เราจึงมองเห็นความหวัง”!

รัฐบาลชนบทผิงตงยอมรับในความมุ่งมั่นของทีมผู้สอน “สานฝันด้วยรัก” ของทีมอร์ที่สามารถหยั่งรากลึกในด้านการศึกษา สร้างแวดล้อมที่เหมาะกับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าเด็กๆที่รักและหวงแหนในผืนแผ่นดินของเราจะมีความภูมิใจและรักในวัฒนธรรมของชนเผ่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหล่าผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูจะยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิม เพื่อสร้างสรรค์แวดล้อมทางการศึกษาที่อบอุ่นและประทับใจอย่างต่อเนื่อง!
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. คืนหลักสูตรให้เหล่าเด็กๆ ทีเม่อร์~โรงเรียนที่อบรมจิตวิญญาณของเด็กๆชนเผ่าไผวัน (total:5)