Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

สำนักงานที่ว่าการผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตงพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร 
เวลาโพส:2019-06-17    
เทศมณฑลผิงตงเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ผู้คนในพื้นส่วนใหญ่จะพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการหาเลี้ยงชีพ ตลาดโรงแรมที่พักในการท่องเที่ยวกำลังเติบโตและเฟื่องฟู ปัจจุบันมีโรงแรมที่พักที่จดทะเบียนให้บริการที่พักในเทศมณฑลผิงตงไปแล้วกว่า 889 แห่ง และที่พักการท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมายอยู่ในการควบคุมดูแลกว่า 253 แห่ง รวมถึงบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่ผิดกฎหมายซึ่งอยู่ในการดูแลควบคุมกว่า 191 แห่ง ซึ่งเป็นรายที่ผิดกฏหมายที่เยอะที่สุดในเขตเทศมณฑลผิงตง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เป็นการบริการที่พักแบบถูกต้องตามกฎหมาย และเสริมสร้างการจัดการดูแลที่พักแบบผิดกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ว่าการผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตงได้ดำเนินการตรวจสอบโรงแรมที่พักที่ให้บริการที่พักแบบทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน การตรวจสอบโรงแรมที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 223 แห่ง และการตรวจสอบโรงแรมที่พักที่เปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายจำนวน 8 แห่ง

เนื่องจากโรงแรมที่พักที่เปิดให้บริการแบบผิดกฎหมายมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณะและการดับเพลิงเป็นต้น ถ้าหากว่าทางโรงแรมที่พักมีข้อพิพาทระหว่างเกิดขึ้นกับทางผู้บริโภค และตัวผู้บริโภคเองก็ยากที่จะมีการรับประกันเรื่องความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาสิทธิด้านความปลอดภัยองผู้บริโภค ทางสำนักงานที่ว่าการเทศมณฑลนอกจากพยายามทำหน้าที่ในการตรวจสอบโรงแรมที่พักแบบผิดกฎหมายต่อไปแล้ว ยังพยายามทำหน้าที่ในการแนะแนวให้โรงแรมที่พักที่ผิดกฎหมายหันมาเปิดให้บริการโฮมสเตย์แบบถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโรงแรมที่พักที่ให้บริการแบบผิดกฎหมายกลายมาเป็นโรงแรมที่ให้บริการที่พักแบบถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับในส่วนของโฮมสเตย์นั้น ทางสำนักงานที่ว่าการเทศมณฑลนอกจากให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดอบรมหลักสูตรการเปิดให้บริการโรงแรมที่พักแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทางสำนักงานที่ว่าการเทศมณฑลยังจะมีการจัดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วย โดยหวังว่าผู้บริโภคจะใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ สัมผัสถึงความอบอุ่นเปรียบเสมือนดังบ้านของตัวเอง ยังสัมผัสถึงคุณภาพและการให้บริการที่พักแบบอย่างระดับในโรงแรม

ทั้งนี้ทางเทศมณฑลกำลังเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว โดยพยายามผลักดันเพื่อส่งเสริม "เขตท่องเที่ยวพิเศษทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกแห่งเทศมณฑลผิงตง" ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษนี้มีได้รวบรวมพื้นที่ที่ตั้งแต่วัดฝู๋อันแห่งเชอเฉิง บ่อน้ำพุร้อนซื่อฉงซี สมรภูมิสนามรบโบราณสถานซือเหมิน ซึ่งเป็นสถานที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์แบบธรรมชาติและทิวทัศน์แบบชายฝั่ง ฯลฯ โดยได้ทำการบูรณาการการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของคาบสมุทรเหิงชุน ซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง และนี่เป็นประตูสำคัญแห่งการสู่คาบสมุทรเหิงชุนที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นการเชื่อมโยงรวมกันระหว่างเขตท่องเที่ยวและที่พัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อหวังว่าผู้คนที่มาท่องเที่ยวที่คาบสมุทรเหิงชนจะสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของเมืองผิงตงที่อยู่ทางภาคใต้แล้ว ยังมีที่สภาพแวดล้อมที่พักที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย และเป็นการเพิ่มจำนวนโฮมสเตย์ของเมืองหมู่ตานและเมืองเฉอเชิงและสถานที่อื่น ๆ ด้วย

ประเภท類別:[ทั่วไป一般]