Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

คานิวัลการศึกษาเพื่อเด็กเล็กในชนบทผิงตงมีผู้คนมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยหวังให้เหล่าเด็กๆเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข 
เวลาโพส:2018-04-10    
คานิวัลการศึกษาเพื่อเด็กเล็กในชนบทผิงตงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ณ สนามกีฬาประจำชนบทผิงตง ภายในงานมีการแสดง เกมส์การละเล่น แสดงผลงานและจุดเด่นของการเรียนการสอนเด็กเล็กของเมืองผิงตง ดึงดูดให้โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชนมาเข้าร่วมกว่า 6000 คน ผู้ว่าราชการชนบทพานม่งอันย้ำว่า การศึกษาของเด็กเล็กเป็นรากฐานของประเทศ จึงต้องการให้เด็กๆเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและเรียนรู้อย่างมีความสุข!

โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่แห่งแรกที่เหล่าเด็กๆได้เข้าไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นความพยายามของรัฐบาลชนบทผิงตงในการผลักดันให้จัดงานคานิวัลการศึกษาเด็กเล็กในชนบทผิงตง ให้โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งปีนี้มีผู้คนมาเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้ ครอบครัวต่างพากันเข้ามาที่สนามกีฬาแห่งนี้กันอย่างคับคั่ง แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาของเด็กเล็ก

“หยั่งรากลึก!” ผู้ว่าราชการชนบทพานม่งอันกล่าวว่า การศึกษาของเด็กเล็กเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลก็หวังจะให้โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชนมีการแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆ ให้เด็กๆมีทักษะพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนการศึกษาในภายภาคหน้า

คานิวัลการศึกษาเพื่อเด็กเล็กในปีนี้นอกจากจะมีการแสดงจากโรงเรียนอนุบาล 22 แห่งแล้วยังมีกิจกรรมเกมส์เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเข้าจังหวะ งานศิลปะDIYเป็นต้นทั้งสิ้น 40 บูท โรงเรียนของชนเผ่าต่างๆก็ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองให้เด็กๆได้สัมผัสกับการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการชนบทนายพานม่งอันได้เห็นเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานก็อดไม่ได้ที่จะร่วมกันเล่นของเล่นตัวต่อ เป่าขลุ่ยไปพร้อมกับเหล่าเด็กๆ

นอกจากนี้ก็ยังมีการเชิญอาจารย์จากภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยผิงตง และภาควิชาการดูแลเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีผิงตง ให้เด็กๆได้ใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ในการฝ่าด่านเกมส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการศึกษาเหล่านี้จะมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์วงการการศึกษาของเด็กเล็กต่อไป
ประเภท類別:[กิจกรรม活動] [ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. คานิวัลการศึกษาเพื่อเด็กเล็กในชนบทผิงตงมีผู้คนมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยหวังให้เหล่าเด็กๆเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข (total:6)