Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

กิจกรรมการประกวดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปลาสวยงามระหว่างประเทศประจำปี 2562– ปลาพันชนิดแย่งแสดงความงามของตัวเองที่ผิงตง 
เวลาโพส:2019-08-09    
เทศมณฑลผิงตงเป็นเมืองสำคัญในการเชยชมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามในไต้หวัน โดยปีนี้หน่วยงานรัฐได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมเอกชน องค์กรและโรงเรียนในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปลาสำหรับเชยชมระหว่างประเทศประจำปี 2562 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาชื่นชมความงามของปลาและกุ้งมากมายพันชนิดจากทั่วโลก ทั้งนี้งานจะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายน ณ ห้างแปซิฟิคประจำผิงตง (Pacific Department Store , Pingtung) โดยผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตงนายพ่านมงอานหวังว่าประสบการณ์จากแพลตฟอร์มในการจัดกิจกรรมประกวดแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ทำให้ผู้เลี้ยงปลาได้ชื่นชมและแบ่งปันความรู้ในการเพาะเลี้ยงปลา เป็นการทำให้เห็นถึงความสามารถพลังด้านอ่อนในการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามของไต้หวัน

ผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตงนายพ่านมงอานกล่าวว่า ทั่วไต้หวันมีเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ปลาสวยงามประมาณ 1,000 ครัวเรือน โดยผิงตงมีเกษตกรที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงามโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 70% ของไต้หวัน สำหรับมูลค่าอุตสาหกรรมของการส่งออกปลาสวยงาม ซึ่งปลาสวยงามมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน รวมถึงอุตสาหกรรมเสริมรอบข้างเช่นพืชน้ำ อาหารสัตว์ ตู้ปลา อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ทั้งนี้มูลค่าโดยรวมสูงถึง 4,000 พันล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป เป็นการช่วยส่งเสริมมูลค่าการส่งออกของผิงตงเพิ่มสูงขึ้นเป็นมหาศาล

ผู้ว่าการเทศมณฑลผิงตงนายพ่านมงอานชี้ว่า การประกวดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปลาสวยงามระหว่างประเทศเมื่อปีที่แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้เป็นการจัดการประกวดการแลกเปลี่ยนปลาสวยงามระหว่างประเทศเป็นปีที่สอง ทั้งนี้ได้มีการเรียนเชิญผู้นิยมชื่นชมปลาสวยงามจาก 6 ประเทศเข้ารวมการประกวดในครั้งนี้ นอกจากการจัดกิจกรรมการประกวดปลาแล้วยังถือโอกาสนำตู้ปลาแบบจัดสวนมาแสดงโชว์ในงานอีกด้วย เป็นการเพิ่มความเพลิดเพลินในการชื่นชมทางสายตาที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป โดยหวังว่าจะสามารถผลักดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามให้ปรากฏต่อชาวโลกอีกครั้ง และสร้างเทศมณฑลผิงตงเป็นเมืองหลวงแห่งการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ทำให้ชาวโลกได้มองเห็นถึงไต้หวัน

การจัดงานประกวดในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นโดยเทศบาลผิงตงและ สมาคมพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเทคโนโลยีชีวภาพผิงตง และห้างแปซิฟิคประจำผิงตง (Pacific Department Store , Pingtung) เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงาน และสมาคมพัฒนาปลากัดแห่งไต้หวัน, สมาคมวิจัยการเลี้ยงปลาหมอ, สมาคมแลกเปลี่ยนปลาสวยงามและสมาคมพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเทคโนโลยีชีวภาพผิงตงทั้ง 4 สมาคมใหญ่ร่วมกันจัดทีมงานในการจัดกลุ่ มแข่งขัน โดยผ่านองค์กรกลุ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกประเทศ กิจกรรมการประกวดระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบ
การเลี้ยงปลาสวยงาม และนักสะสมที่นิยมเลี้ยงปลาอย่างท่วมท้น

โปรแกรมสำหรับการจัดกิจกรรมประกวดประเภทพันธุ์ปลาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในครั้งนี้ มีปลาสายพันธุ์หลัก 5 ชนิดคือปลาหางนกยูง, ปลากัด, ปลาหมอ, ปลาทองและกุ้งแคระ ซึ่งต่างล้วนเป็นปลาสวยงามที่เป็นกำลังหลักที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมของไต้หวัน โดยเฉพาะปลาหางนกยูงและปลาทองที่มีประวัติการดัดแปลงทางพันธุกรรมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบสายพันธุ์ มาตรฐานประเภทการผสมพันธุกรรม มาตรฐานการแข่งขันและอื่นๆ ที่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ปลากัดเพิ่งได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรมซึ่งได้มีการจัดแสดงโชว์ปลากัดที่ถูได้ระดับตามมาตรฐาน ปลาหมอเป็นการดัดแปลงการผสมที่เกิดจากปลาสายพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งในประเทศส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้เป็นปลาฮวงจุ้ย กอปรอกับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีการสร้างมาตรฐานในการชื่นชม จากการจัดกิจกรรมการประกวดแลกเปลี่ยนระหว่างนักสะสมพันธุ์ปลาได้ดึงดูดผู้คนหันมาสนใจเพาะเลี้ยงกันเยอะเพิ่มมากขึ้น กุ้งแคระเป็นน้องรักตัวโปรดใหม่ที่เพิ่มได้รับความนิยมในตลาด แม้ว่าขนาดของมันจะเล็ก แต่มูลค่าที่มีกลับไม่น้อยหน้ากว่าปลาสายพันธุ์ชนิดอื่นๆ และความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนาประเภทชนิดสายพันธุ์ปลาใหม่ๆ ก็อยู่อันดับต้นๆ ของโลก

เพื่อเป็นการต้อนรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางห้างแปซิฟิคประจำผิงตง (Pacific Department Store , Pingtung) ได้มีการวางแผนธีมสัตว์น้ำในตู้ปลาเพื่อทดสอบความนิยมของกิจกรรม โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน ด้วยการร่วมมือกับร้านจำหน่ายตู้ปลา YongXin aquarium pets เพื่อจัดแสดงปลานีออน (Paracheirodon axelrodi ) และร่วมมือกับบริษัท Longwalk Marine Biotech Co., Ltd. จัดแสดงม้าน้ำคูด้า (Hippocampus kuda) ที่มีราคาแสนแพง นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดเทคโนโลยีชีวภาพผิงตงเพื่อจัดแสดงปลาการ์ตูน (Clownfish) ปลา,การ์ตูนลายปล้อง (Amphiprion clarkii) ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulate) และการจัดแสดงอควาโปนิกส์ (Aquaponics) พืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาที่มีเป้าหมายเพื่อนันทการ โดยร่วมมือกับศาสตราจารย์และนักศึกษาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตงร่วมกันจัดแสดงปลากัด (Betta splendens Regan) และปลาเทวดา ( Angelfish) ซึ่งเป็นปลาที่แข่งขันเพื่อแย่งแสดงความสวยงาม
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. กิจกรรมการประกวดการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนปลาสวยงามระหว่างประเทศประจำปี 2562– ปลาพันชนิดแย่งแสดงความงามของตัวเองที่ผิงตง (total:6)