Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การรณรงค์ฝึกซ้อมการช่วยเหลือทางน้ำและการป้องกันการจมน้ำในแม่น้ำเกาผิง 
เวลาโพส:2018-10-04    
ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาสภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลความกดอากาศต่ำเขตร้อน ทำให้มีฝนตกหนักทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภูเขา ทำให้น้ำในแม่น้ำในที่ราบลุ่มมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างมาก ผู้ที่ต้องทำงานอยู่ในแม่น้ำ ผู้ที่ทำอาชีพเพาะปลูก ประมง หรือผู้ที่ไปเล่นน้ำเป็นต้นเกิดอุปสรรคเป็นอย่างมาก หากไม่สามารถอพยบออกจากพื้นที่ได้ทันท่วงทีก็อาจเกิดอุบัติภัยเช่นถูกน้ำพัดไปยังที่อื่นหรือติดอยู่กลางน้ำเป็นต้น

วันนี้ ทีมกู้ภัยเมืองผิงตงจึงได้ส่งรถกู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปฝึกซ้อม เพื่อความปลอดภัยของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเกาผิง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทีมกู้ภัยผิงตงก็ได้จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ติดเกาะทราย การกู้ภัยในน้ำเชี่ยวเป็นต้น ซึ่งการซ้อมในครั้งนี้มีรายการฝึกซ้อมคือการฝึกโยนถุงเชือก ปืนโยนเชือกกู้ภัยทางน้ำ เรือยาง มอเตอร์นอกเรือ และการจำลองสถานการณ์เป็นต้น มีการจำลองสถานการณ์ผู้ประสบภัยติดเกาะทราย-จึงได้ใช้เรือยาง ปืนโยนเชือกกู้ภัยทางน้ำเพื่อกู้ภัย การฝึกในครั้งนี้ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานด้านต่างๆของทีมกู้ภัย พัฒนาทักษะการกู้ภัยทางน้ำ การซ้อมในครั้งนี้ยังได้จัดตั้งสถานีกู้ภัยอย่างง่ายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับแม่น้ำเกาผิง มีการรณรงค์ให้ทราบว่ามีลาดตระเวน มีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อพบกิจกรรมทางน้ำที่ไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการจมน้ำ หวังจะช่วยลดอุบัติเหตุทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

พื้นที่ภูเขาสูงของไต้หวันอยู่ห่างจากพื้นที่ราบมากเกินไป เมื่อฝนตกหนักบริเวณเขาก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่วมเอ่อขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนมักหลีกหนีไม่ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นในพื้นที่ริมน้ำ จึงได้จำลองเหตุการณ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะกู้ภัยในพื้นที่จริง ลดเวลากู้ภัยให้น้อยลง เพิ่มอัตราความสำเร็จในการกู้ภัย พร้อมกันนี้ก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนงดไปริมฝั่งน้ำหรือภูเขาเมื่ออากาศแปรปรวน อีกทั้งยังต้องคอยระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพื่อให้สามารถอพยบออกจากพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. การรณรงค์ฝึกซ้อมการช่วยเหลือทางน้ำและการป้องกันการจมน้ำในแม่น้ำเกาผิง (total:6)