Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2562 ความรุ่งโรจน์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง 
เวลาโพส:2019-12-24    
รัฐบาลเทศมณฑลผิงตงได้รับรางวัลกลุ่มข้าราชการผลงานดีเด่นประจำปี 2562 โดยหัวหน้าเลขานุการหวง จ้าวฉองเป็นตัวแทนรับรางวัล ณ ศูนย์การสอบในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และส่งมอบธงและถ้วยรางวัลให้กับนายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันโดยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลหลี่ อิงหมิงในวาระการประชุมหัวหน้าในวันนี้(วันที่ 11)

สำหรับถ้วยรางวัลข้าราชการผลงานดีเด่นที่ออกแบบด้วยแนวความคิดทรงกลมที่มีลักษณะ”สองมืออุ้มชูหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและประชาชนอย่างชัดเจน มุ่งเน้นให้ข้าราชการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เข้าใจความต้องการและความปรารถนาของประชาชน และให้ความสุขสบายของประชาชนเป็นเป้าหมายตลอดไป และนี่ก็คือสิ่งที่ทางนายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันได้คาดหวังไว้มาโดยตลอด ร่วมกันพยายามระหว่างองค์กรของภาครัฐและประชาชนในเทศมณฑล สร้างผิงตงให้เป็นที่พักอาศัยได้อย่างสงบสุข

นายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันได้แสดงออกอย่างมีความสุขในการที่องค์กรของรัฐบาลเทศมณฑลสามารถได้รับรางวัลกลุ่มข้าราชการผลงานดีเด่นประจำปี 2562 ซึ่งถ้วยรางวัลนี้เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของข้าราชการทั้งหลาย ถือเป็นการชมเชยที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของรัฐบาลเทศมณฑล และขอบคุณในความพยายามของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ที่ทำให้เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2562 จาก ”งานที่เป็นไปไม่ได้”จนสามารถปิดฉากอย่างสมบูรณ์ในที่สุด ทีมงานของรัฐบาลเทศมณฑลจะเปลี่ยนการรับรางวัลในครั้งนี้ให้เป็นกำลังในการส่งเสริมความก้าวหน้า ทำให้”แบรนด์ผงตง”ฉายแสงแพร่ความนิยมอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนในเทศมณฑลของพวกเรานั้นพูดได้อย่างเต็มปากว่า”ฉันภูมิใจในผิงตงของฉัน”
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2562 ความรุ่งโรจน์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง (total:2)