Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

นิทรรศการการออกแบบไต้หวันประจำปี 2562 จะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองผิงตง 
เวลาโพส:2019-05-14    
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรส่วนกลางกับท้องถิ่น และยกระดับการเพิ่มความสวยงามเรื่องการออกแบบให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จกับความสร้างสรรค์ในการออกแบบและลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมในพื้นที่ท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ “นายเซิ่นหยงจิง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ “พ่านมงอัน” ผู้ว่าการราชการเมืองผิงตงได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 เพื่อประกาศ “นิทรรศการออกแบบประจำปี 2562” โดยกระทรวงเศรษฐกิจและเทศบาลเมืองผิงตงได้ร่วมกันจัดขึ้น งานนิทรรศการจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม แผนการในการจัดแสดงจะนำเสนอในรูปแบบ 1 + 3 พื้นที่ในการจัดแสดงหลักคือสวนสาธารณะประชาชนโรงงานน้ำตาลไทถาง (เดิมชื่อโรงงานน้ำตาลเยื่อกระดาษอ้อย) พื้นที่จัดงานแสดงประกอบด้วยโรงงานยาสูบเมืองผิงตง สวนสาธารณะแห่งงานสร้างสรรค์ชีวิต V.I.P ZONE และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองผิงตง รอคอยและหวังว่าจะเปลี่ยนเมืองผิงตงผ่านการออกแบบ เพิ่มคุณค่าให้กับพลังงานอุตสาหกรรมของเมืองผิงตง และเพื่อให้ประชาชนได้ทำความรู้จักกับเมืองผิงตงอีกครั้ง สัมผัสถึงพลังในการออกแบบของเมืองผิงตง

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นิทรรศการการออกแบบของไต้หวันจัดขึ้นในเมืองผิงตงซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไต้หวัน กระทรวงเศรษฐกิจได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เรียนเชิญรองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมจีนสาขาใหญ่ "จางแถ๋จือ" เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาในการจัดงาน มีการเชิญนักออกแบบชั้นนำจากทุกแขนงสาขาอาชีพทั่วภูมิภาคในประเทศไต้หวัน โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 3 ประการใหญ่คือ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม เพื่อเปลี่ยนประเด็นสาธารณะผ่านแนวคิดในรูปของการออกแบบ รวมภาพเค้าโครงในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของเมืองผิงตง การสนทนาสื่อสารกับประชาชนผ่านการออกแบบ แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์พิเศษของเมืองผิงตงแบบรอบด้าน ประสบการณ์ของเมืองผิงตง และความภาคภูมิใจของเมืองผิงตง นำพาให้ผู้คนร่วมกันตั้งหน้าตั้งตาเพื่อรอคอยและเป็นสักขีพยานให้เห็นถึงไฮไลท์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปของเมืองผิงตง

“พ่านมงอัน” ผู้ว่าการราชการเมืองผิงตงกล่าวว่า การจัดนิทรรศการการออกแบบไต้หวันในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองผิงตง สถานที่จัดงานนิทรรศการหลักได้คัดเลือก “สวนสาธารณะประชาชนโรงงานน้ำตาลไทถาง” ซึ่งเป็นสถานที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงและประจักษ์ประวัติศาสตร์การผลิตเยื่อกระดาษน้ำตาลอ้อยในประเทศไต้หวันมากว่า 60 ปี นอกจากนี้โรงงานยาสูบเมืองผิงตงและสวนสาธารณะแห่งงานสร้างสรรค์ชีวิต V.I.P ZONE ยังเป็นตัวแทนอาคารประวัติศาสตร์ในเมืองผิงตงที่เต็มไปด้วยคุณลักษณะโดดเด่นพิเศษ อาศัยนิทรรศการการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตใหม่แก่สถานประวัติศาสตร์ให้ประชาชนและผู้คนได้ย้อนกลับเข้ามาในประวัติศาสตร์ ด้วยความคิดในมุมมองใหม่และเห็นถึงภาพลักษณ์โฉมใหม่ของเมืองผิงตง

นิทรรศการการออกแบบไต้หวันประจำปี 2562 ที่มีประเด็นสำคัญ 3 ประการใหญ่คือ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสวัสดิการ การตรวจเช็คแชมป์ที่มองไม่เห็นในพื้นที่ท้องถิ่น การใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อแยกแยะบริบทและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในการสร้างสรรค์งาน สำหรับด้าน“ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ” เมืองผิงตงเป็นเมืองเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไต้หวัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางเทศบาลได้จัดตั้งสวนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยการเกษตรศาสตร์ โดยได้นำแนวคิดของการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ กฎหมายการเกษตรที่เป็นมิตรมาใช้ในการประกอบงานเกษตรกรรม การยกระดับมูลค่าผลผลิตจากเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการเกษตรกรรมขนาดเล็กไปเป็นองค์กรการประกอบเกษตรกรรม สร้างความเคลื่อนไหวทางการเกษตรกรรมใหม่ เช่นการปลูกกาแฟและโกโก้ ซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาตินับครั้งไม่ถ้วน เป็นการส่งเสริมและผลักดันโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจทองคำของเมืองผิงตง

สำหรับด้าน "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" เมืองผิงตงเป็นเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่าอยู่อาศัยร่วมกัน เช่นฤดูกาลวัฒนธรรมการท่องเที่ยวปลาทูน่า เทศกาลตงกั่งต้อนรับเรือแห่งราชา เทศกาลห้าปีของชนเผ่าไพวัน เทศกาลเพลงคาบครึ่งสมุทร เทศกาลวัฒนธรรมการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ฯลฯ ตั้งแต่ต้นปียันท้ายขปี แต่ละเทศกาลล้วนมีคุณลักษณะพิเศษและความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป สำหรับด้าน "สวัสดิการสังคม" ประชากรผู้สูงอายุของเมืองผิงตงคิดเป็น 15% ของประชากรทั่วทั้งเทศมณฑล ซึ่งสูงกว่า 13% ของค่าเฉลี่ยของประเทศไต้หวัน ด้วยเหตุนี้เครือข่ายด้านสวัสดิการสังคมจึงเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญมากห่วงหนึ่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลได้มีการส่งเสริมการสร้างจุดดูแลประชาชนในชนบทและนอกชานเมืองอย่างจริงจัง โดยการร่วมมือกับชุมชน โบสถ์และวัด การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ว่างงาน เพื่อคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักในการเริ่มต้น การแก้ไขปัญหาทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา เพื่อปรับปรุง คุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่านิยมหลักของนิทรรศการการออกแบบของไต้หวันที่สำคัญคือการเชื่อมโยงทรัพยากรส่วนกลางและท้องถิ่น ผ่านการตีความ การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น การศึกษาในท้องถิ่น อุตสาหกรรมในท้องถิ่น และการผสมผสานแนวโน้มและมุมมองการออกแบบระหว่างสากลประเทศ การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตของประชาชน การเข้าใจถึงรูปแบบสไตล์มนุษยศาสตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใจคุณค่าของการออกแบบ ทำให้อุตสาหกรรมของไต้หวันส่องแสงเปล่งประกายเจิดจรัสต่อไป

ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. นิทรรศการการออกแบบไต้หวันประจำปี 2562 จะเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองผิงตง (total:4)