ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การออกแบบชุมชนแห่งความสุขเพื่อผู้สูงอายุที่ซีซื่อแห่งแรกของไต้หวัน แม้แต่นักวิชาการจากอังกฤษยังร้องว้าว 
เวลาโพส:2018-11-07    
งานการออกแบบชุมชนแห่งความสุขเพื่อผู้สูงอายุนานาชาติเปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 25 ที่พิพิธภัณฑ์มรดกชาวแคะ ภายในงานมีนักวิชาการจากอังกฤษ ฮ่องกงมาเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องความเคารพ เอาใจใส่ และการดูแลตนเองของผู้สูงวัย นายกเทศมนตรีนายพาน ม่งอันได้แบ่งปันภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตที่ผิงตงโดยการนำเสนอ GPS เพื่อผู้สูงวัยที่ชื่อว่า“ผิงตงมีสุข” เพื่อใช้ระบุตำแหน่งของผู้สูงวัยที่นักวิชาการจากอังกฤษชื่นชมเป็นอย่างมาก ชนบทผิงตงมีการเพิ่มจุดดูแลผู้สูงวัย มีการจัดศูนย์ดูแลในช่วงกลางวันเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับโครงการ Age UK ของอังกฤษที่มีการดูแลแนวพีระมิดแบบกลับด้าน มีการให้ชุมชน อาสาสมัคร ญาติพี่น้องเป็นต้นสร้างเป็นโครงข่ายดูแลระยะยาว ให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าสังคมได้อีกครั้ง ได้เดินเล่นภายในบ้านอันอบอุ่นและคุ้นเคย ให้ผู้สูงวัยหลงรักในชีวิตของตนเอง

นายกเทศมนตรีชนบทพาน ม่งอันกล่าวว่า ชนบทผิงตงมีพื้นที่กว้างขวาง ภายในชุมชนมีสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมที่สลับซับซ้อน จึงต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยด้วยวิธีการที่สามารถนำทรัพยากรในชุมชน(หมู่บ้าน)มาใช้อย่างเต็มที่ นอกจากมีการเพิ่มจุดดูแลผู้สูงวัย ศูนย์ดูแลในช่วงกลางวัน ยังมีการเร่งพัฒนาบุคลากร พัฒนาอุตสาหกรรมดูแลในท้องถิ่น นำทรัพยากรทางการแพทย์ให้เข้าถึงชุมชน จัดให้มีเภสัชกรเคลื่อนที่ส่งยาถึงบ้าน ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินทางไม่สะดวกสามารถรับบริการอย่างเต็มที่

สำนักงานอนามัยเปิดเผยว่า สมาคมโรคสมองเสื่อมนานาชาติได้ประเมินไว้ว่าทุกวันนี้มีผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 วินาทีต่อหนึ่งราย ใน 40 ปีข้างหน้าก็จะมีผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นถึง 8.5 แสนราย จากจำนวนประชากรผู้สูงอายุในปี 2018 ของเมืองผิงตงคาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมถึง 1 หมื่นคน จากสถิติเดือนมิถุนายน ปี 2018 มีผู้ป่วยที่ได้รับบัตรผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม 1,949 ราย จึงมีความต้องการในด้านการดูแลระยะยาวเพิ่มมากขึ้น และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายกเทศมนตรีพานกล่าวว่า เมื่อได้ใช้คุณลักษณะเด่นของชุมชนชาวแคะที่เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้จัดให้มี “ชุมชนต้นแบบแห่งความสุขเพื่อผู้สูงอายุ” ขึ้นที่ศาลาจงอี้ พิพิธภัณฑ์มรดกชาวแคะ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม มีการสร้างจุดรับประทานอาหารร่วมกัน เรียนรู้และแบ่งปันร่วมกัน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ช่วยเหลือผู้ป่วยในการดำรงชีวิตประจำวัน หวังว่าผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะอยู่ในชุมชนต่อไปได้อย่างสบายสุขและมีเกียรติ
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. การออกแบบชุมชนแห่งความสุขเพื่อผู้สูงอายุที่ซีซื่อแห่งแรกของไต้หวัน แม้แต่นักวิชาการจากอังกฤษยังร้องว้าว (total:3)