Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ทีมงานจราจรตำรวจผิงตงถือสื่อประกาศภาษาต่างประเทศ ห่วงใยความปลดภัยในการจราจรของแรงงานต่างชาติ 
เวลาโพส:2019-12-24    
การขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีความสะดวกสูงไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่ และไม่ต้องติดป้ายทะเบียนรถก็สามารถออกเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ในช่วงปีที่ผ่านมานี้จึงได้ค่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือเดินทางยอดนิยมของแรงงานต่างชาติ แต่ที่ผ่านมานั้นเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับกฏจราจรของประเทศนี้ จึงก่อเกิดพฤติกรรมระเมิดกฏจราจรอย่างต่อเนื่อง “อุบัติเหตุ”ที่เกิดขึ้นถี่ๆ ก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทางตำรวจผิงตงจึงได้จัดทำสื่อประกาศที่เป็นภาษาต่างประเทศขึ้นโดยพิเศษเพื่อห่วงใยความปลอดภัยในการจราจรของแรงงานต่างชาติ คาดหวังที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของเหล่าแรงงานต่างชาติ

ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ”กฎหมายควบคุมการจราจรบนท้องถนน”ได้แก้ไขและประกาศใช้ การขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องสวมใส่หมวกกันน็อคเช่นกัน ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหากไม่สวมใส่หมวกกันน็อคจะต้องได้รับใบสั่งเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ สืบเนื่องจากในเขตการผลิตแปรรูปมีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ทางสำนักงานตำรวจเทศมณฑลผิงตงจึงได้จัดทำป้ายรณรงค์ที่เป็นภาษาต่างประเทศต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาเวียดนามเป็นต้น นำไปติดรณรงค์ตามขอบเขตรอบโรงงานเพื่อห่วงใยความปลอดภัยในการจราจรเข้าออกงานของแรงงานต่างชาติและการประกาศใช้ของกฏหมายฉบับใหม่ เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและผู้ใช้ถนนอื่นๆ

หัวหน้าสำนักงานตำรวจเทศมณฑลผิงตงเย่ หมิงถันได้ชี้แจงว่า หลังจากกฏหมายใหม่สำหรับรถจักรยานยนต์ฟ้าเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา การฝ่าฝืนกฏโดยไม่สวมใส่หมวกกันน็อคยังพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง ในนั้นจะเป็นแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ เนื่องจากช่องว่างทางด้านภาษาทำให้มีความเข้าใจต่อกฏหมายจราจรของประเทศนี้ยังน้อย และยังเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง จึงขอย้ำเตือนผู้ขับขี่อีกครั้ง ขณะที่เพลิดเพลินกับการใช้พลังงานสีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อมจะต้องเคารพกฏจราจรไปพร้อมเพียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าควรจะต้องสวมใส่หมวกกันน็อคให้เรียบร้อยก่อนจึงจะออกถนนได้ หากเกิดอุบัติเหตุด้านจราจรจึงสามารถลดความบาดเจ็บที่มีต่อศรีษะได้
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ทีมงานจราจรตำรวจผิงตงถือสื่อประกาศภาษาต่างประเทศ ห่วงใยความปลดภัยในการจราจรของแรงงานต่างชาติ (total:2)