Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชนบทผิงตงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศจากกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน 
เวลาโพส:2018-06-05    
สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชนบทผิงตงได้ทำผลงานอย่างดีเยี่ยมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ จึงได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2017 จากกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่นๆเนื่องจากได้รับการยืนยันว่าชนบทผิงตงมีการรักษาคุณภาพอากาศ ให้ประชาชนได้สูดอากาศที่สดชื่น ในวันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม) ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนายหลู่ ไถอิ๋ง เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทนายหลี่ อิ้งหยวน

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ชนบทผิงตงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใต้ลมมากที่สุด ได้รับผลกระทบจากลักษณะทางภูมิประเทศของเขาต้าอู่ซันและมลพิษทางอากาศจากเมืองที่อยู่ต้นลม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวมักมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ยังมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างไม่ลดละเพื่อสุขภาพอนามัยของประชากรในเมืองของเรา โดยในปี 2017 ได้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมการทำงานทุกทางจนมีผลการดำเนินการดีเยี่ยม ลดมลภาวะจากอากาศควบคุมการปล่อยอากาศเสียสู่ชั้นบรรยากาศในฤดูกาลที่มีมลพิษทางอากาศสูง นอกจากนี้ยังมีการติดต่อให้สถานที่ทางราชการและเอกชนต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ จนได้รับรางวัลที่ 2 ในด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศในฤดูกาลที่มีมลพิษทางอากาศสูง ถือว่าได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการของกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทเป็นอย่างมาก

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าในด้านการควบคุมควันจากผู้ประกอบการร้านอาหาร มีร้านอาหาร 1,542 ร้านที่มีการเพิ่มระบบดูดควันและเก็บควัน (92.4%) 836 ร้านที่มีการเดินท่อแต่ไม่มีการใช้ระบบดูดควัน (ราว 50.1%) เมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปี 2017 ร้านที่มีการเพิ่มระบบดูดควันและเก็บควันเพิ่มขึ้น 20% ส่วนร้านที่มีการเดินท่อแต่ไม่มีการใช้ระบบดูดควันเพิ่มขึ้น 14% ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติกาล ในด้านการควบคุมควันเสียจากยานพาหนะ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทิ้งรถเก่าและควบคุมจำนวน มีผู้เปลี่ยนรถจักรยานยนต์สูงถึง 21,616 คัน เมื่อเทียบกับสถิติปี 2016 (12,582คัน) เพิ่มขึ้น 71.8% ในการควบคุมรถน้ำมันดีเซล มีการตั้งด่านจราจร ตรวจสอบรถยนต์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานโดยมีจำนวนน้อยกว่าปี 2016 ถึง 2.6% ทำให้รถที่ปล่อยควันดำบนท้องถนนมีจำนวนลดลงอย่างมาก ในการควบคุมคุณภาพอากาศของเขิ่นติง หลังจากที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีการกวดขันอย่างเข้มงวดพบว่ามีรถทัวร์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดจาก5.9%ในปี 2016 จนเหลือเป็น0% (ตรวจผ่านทั้งหมด) ในปี 2017 ในการควบคุมคุณภาพอากาศของที่เกาะริวกิวน้อย ในเดือนมกราคม ปี 2017 ได้มีการควบคุมมอเตอร์ไซค์ที่มีความเสี่ยงสูง มีการจัดตั้งระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการปล่อยควันรถ เมื่อตรวจพบจะปรับทันทีโดยไม่มีการผ่อนผัน มีรถที่ผ่านการตรวจสอบ 11,812 คัน และรถที่ยังไม่ผ่านการตรวจ 634คัน นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2017 เป็นต้นไป ได้มีการจัดกิจกรรมเงินอุดหนุนพิเศษในการนำรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะเก่า1คันไปแลกเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า1คัน สถิติรวมถึงปี 2017 มีผู้ขอรับเงินอุดหนุนมาแล้วกว่า 177 คัน ทำให้เกาะริวกิวน้อยมีรถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะเหลืองเพียง 500 คันเท่านั้น ต่อจากนี้ไปจะมีการรณรงค์เผยแพร่เพิ่มเติม ให้เกาะนี้กลายเป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยที่สุดให้ได้

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเปิดเผยอีกว่า ในการควบคุมอุตสาหกรรมขุดลอก มีการนำนโยบายควบคุมมลภาวะมาใช้ในการแนะแนวทางผู้ประกอบการให้เพิ่มงบประมาณเข้าไปในสัญญา ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนการขุดลอก จัดแหล่งรวบรวมหินทรายพร้อมจัดให้มีระบบ CCTV ในการควบคุม ช่วยควบคุมให้รถขนหินทรายตรงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยในปี 2017 มีรถที่ตรงตามที่กำหนด 97.0% ซึ่งสูงกว่าเมื่อปี 2016 ถึง 1.8% ในด้านการควบคุมมลพิษจากการเผาขยะกลางแจ้ง เมืองของเราได้มีการจัดทีมร่วมมือระหว่างหน่วยงานขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยการจัดแนวทางจัดการขยะจากการเกษตร ให้การจัดการกิ่งชมพู่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นถึง 78% ขึ้นไปซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา ช่วยลดอัตราการเผาขยะกลางแจ้งของเกษตรกร จนกลายเป็นเมืองต้นแบบของการจัดการกับขยะจากการเกษตร ในปี 2018 ก็ได้เพิ่มการจัดการทรัพยากร โดยการนำขยะจากการเกษตรไปรวมไว้ที่สถานีรวบรวมเพื่อผลิตแท่งเชื้อเพลิง(RDF) หลากหลายรูปแบบ เพิ่มอัตราการกำจัดขยะการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางปฏิบัติข้างต้นทำให้เหล่าคณะกรรมการต่างรู้สึกประทับใจและได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนายหลู่เปิดเผยว่า เรายังสามารถพัฒนาคุณภาพของอากาศในเมืองของเราได้อีกมาก ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ในด้านการปรับปรุงคุณภาพอากาศมาแล้วถึง 4 ปี ซึ่งนอกจากจะต้องขอบใจในความพยายามของพี่น้องทุกคนแล้ว ยังต้องขอบคุณในความร่วมมืออาสาสมัคร ประชากรทุกคน และองค์กรทุกแห่งในเมืองของเรา การพัฒนาคุณภาพอากาศในเมืองนอกจากจะต้องพึ่งการแก้ไขร่างกฎหมายให้ลดมลพิษจากเมืองต้นลมแล้ว ยังหวังว่าพี่น้องชาวสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศในรายการที่ควรแก้ไข อีกทั้งยังช่วยสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนให้หันมาร่วมกันพัฒนาคุณภาพของอากาศ ให้ประชากรของเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานและการพักอาศัยยิ่งๆขึ้นไป
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมชนบทผิงตงได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศจากกรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน (total:3)