Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

นายกเทศมนตรีพาน ม่งอันกล่าวรายงานผลการดำเนินการรวมในประชุมสภาสามัญ  
เวลาโพส:2018-09-19    
ในวันที่ 11 ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีพาน ม่งอันได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการรวมในประชุมสภาสามัญปีที่ 18 ครั้งที่ 8 ซึ่งมีหัวข้อตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพทางการแพทย์ การจราจรและการก่อสร้าง การส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนาและชาวประมงทำประกันพืชผลทางการเกษตร การก่อสร้างโรงเรียน การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสร้างศูนย์ดูแลระยะยาวเป็นต้น นายกเทศมนตรีพานเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่งที่ผ่านมาทีมงานได้ช่วยกันชำระหนี้ระยะสั้นกว่า 8,800 ล้าน หนี้ระยะกลางลดลงกว่า 10400.68 ล้าน และต่อไปนี้นอกจากจะไม่ก่อหนี้เพิ่มแล้วยังจะเร่งคืนหนี้สินที่ค้างอยู่ พร้อมทั้งเร่งผลักดันให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเมืองนี้ให้เหมาะแก่การพักอาศัยและทำงานได้อย่างมีความสุข

ในระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานรวม นายกเทศมนตรีพาน ม่งอันได้ปฏิบัติ “ตามแนวทางเดิม” คือไม่อ่านบทสุนทรพจน์ตลอดการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา ท่านได้กล่าวถึงโครงการต่างๆอย่างละเอียดและพูดถึงตัวเลขสถิติต่างๆอย่างคล่องแคล่ว แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเข้าใจในผลการดำเนินงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

นายกเทศมนตรีพาน ม่งอันเปิดเผยว่า การแพทย์เป็นข้อด้อยของผิงตงเสมอมา แต่จากความพยายามของภาครัฐทำให้มีโรงพยายาลขนาดศูนย์การแพทย์ถึงสองแห่งเข้ามาจัดตั้งที่เมืองของเรา โดยศูนย์การแพทย์เกาหยงผิงตงคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2019 ส่วนอาคารแพทย์โรงพยาบาลท่องเที่ยวเหิงชุนจะมีการเริ่มก่อสร้างในสิ้นเดือนกันยายน และยังมีศูนย์ดูแลระยะยาวริวกิวที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในอนาคตยังจะมีการเชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆเพื่อยกระดับการรักษาทางการแพทย์ให้ปกคลุมทั่วทั้งในตัวเมือง ชนบทและตามเกาะต่างๆ ให้ชาวเมืองสามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

ในด้านการจราจรของผิงตง ภาครัฐได้จัดตั้งกรมขนส่งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 และได้เร่งให้รัฐบาลกลางอนุมัติหนึ่งรถไฟฟ้า สองรถไฟ สามทางด่วน พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับรถประจำทางภายในเมืองเพื่อเชื่อมโครงข่ายการเดินทางเข้ากับรถไฟ ขณะนี้ได้มีการบำรุงรักษาถนนสายต่างๆยาวกว่า 1000 กิโลเมตร โดยได้มีการอนุมัติทางด่วนเกาผิงหมายเลข 2 และได้เร่งวางแผนก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 10 ส่วนแผนการด้านคมนาคมอื่นๆเช่น การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงส่วนต่อขยายทางใต้ การสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจากเกาสง เส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนต่อขยายทางหลวงหมายเลข 3 และการเพิ่มอัตราการใช้สนามบินเหิงชุน เป็นต้นก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการพิจารณา เราจะพยายามพัฒนาการจราจรทั้งบนบก ทางน้ำ และทางอากาศให้ผิงตงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักโดยเร็ว

นอกจากนี้ ผิงตงเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมที่มีสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมากกว่าที่อื่นๆ จึงมีการริเริ่มประกันพืชผลทางการเกษตรจากอุบัติภัยทางธรรมชาติเป็นแห่งแรก โดยเกษตรกรชมพู่ได้รับอนิสงค์จากประกันนี้เป็นที่แรก นอกจากนี้ยังได้ขยายการประกันเพื่อเกษตรกรนี้ไปยังผู้เลี้ยงปลา นอกจากนี้การลดปัญหาน้ำท่วมก็เกิดผลเป็นอย่างมากและมีการขยายพื้นที่ไปยังสถานที่ที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการวางแผนใช้งานพื้นที่ต่างๆในอนาคต

การศึกษาประหยัดไม่ได้ การศึกษาสำหรับเด็กและการพัฒนาสถาพแวดล้อมทางการศึกษาให้สะดวกสบายเป็นเรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นใส่ใจเสมอมา ตลอด4ปีที่ผ่านมานอกจากจะมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างโรงเรียนที่มีอาคารเรียนเก่าให้ทนต่อแผ่นดินไหวได้ยังมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาโรงเรียนอยู่เสมอ มีการปรับปรุงห้องเรียนกว่า 2,100 ห้องให้เข้าถึงยุคดิจิตอล พัฒนาระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ให้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นเส้นทางสู่การศึกษาไร้พรมแดน ให้เด็กนักเรียนในผิงตงสามารถเรียนรู้ได้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้

นายกเทศมนตรีพาน ม่งอันชี้ว่า วัฒนธรรมเป็นจุดเด่นหลักของเมืองนี้ รัฐบาลท้องถิ่นจึงได้มีการปรับปรุงหมู่บ้านเซิ่งลี่ซินชุน โรงงานยาสูบเก่า โรงงานเยื่อกระดาษ หอสมุดเป็นต้น อีกทั้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรและคณะคุณครูชาวพื้นเมือง ชาวแคะ และผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ให้ผิงตงมีการสืบทอดวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีการพัฒนาในด้านการดูแลเด็กทารก เด็กเล็ก การเรียนดูแลหลังเลิกเรียน การอบรมวิชาชีพ การสร้างอาชีพของวัยรุ่น การสร้างงานและการดูแลผู้สูงวัย โดยขณะนี้มีศูนย์ดูแลแล้ว 310 แห่ง มีความหนาแน่นคิดเป็น 66.95% ของพื้นที่ ซึ่งนับว่ามีความหนาแน่นมากที่สุดในประเทศ มีการเพิ่มศูนย์บริการดูแลผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจในเวลากลางวัน โดยในสิ้นปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 16 แห่ง สำหรับกลุ่มวัยทำงาน รัฐบาลท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจ ปรับปรุงที่ดินสำหรับอุตสาหกรรมกว่า 81 เฮกตาร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยสร้างงานกว่า 7000 ตำแหน่ง และในอนาคตก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อพัฒนาให้เมืองของเรามีความน่าอยู่ มีงานที่มั่นคงและมีความสุข
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. นายกเทศมนตรีพาน ม่งอันกล่าวรายงานผลการดำเนินการรวมในประชุมสภาสามัญ  (total:3)