Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงประจำปี 
เวลาโพส:2019-06-17    
เพื่อทำการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงอย่างจริงจัง ยกระดับความสามารถในการช่วยบรรเทาภัยพิบัติ การฝึกอบรมทักษะในการบรรเทาภัยพิบัติ การแสดงความสามารถทักษะในการเป็นนักอาสา และการเสริมสร้างการใช้อำนาจแรงพลังของปวงชน การก่อตั้งการดับเพลิงระหว่างประชาชน การวางแผนการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติแก่พนักงานอาสาสมัครดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อำนาจแรงพลังของประชาชน ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรับบริการการช่วยเหลือการจัดการภัยพิบัติที่ดีกว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 สำนักงานที่ว่าการผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตง สำนักงานดับเพลิงแห่งกองพลที่สองของหน่วยดับเพลิงเมืองผิงตง ได้จัดการฝึกอบรมประจำปีแก่อาสาสมัครดับเพลิงในสังกัด ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการฝึกใช้เชือกเบื้องต้น เชือกเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับนักดับเพลิงในการช่วยบรรเทาภัยพิบัติ เชือกสามารถใช้ในการปฏิบัติการกู้ภัยต่าง ๆ เช่น การกู้ภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้ การกู้ภัยกรณีเกิดภัยพิบัติทางบก การกู้ภัยกรณีเกิดภัยพิบัติทางน้ำ การกู้ภัยกรณีเกิดภัยพิบัติบนยอดเขา การกอบกู้ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติเป็นต้น

การอธิบายเกี่ยวกับเชือกและประเภทการผูกมัดเชือก การเลือกเชือก การดูแลบำรุงรักษาและข้อควรระวังในการใช้เป็นต้น โดยหวังว่าอาสาสมัครดับเพลิงจะมีเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชือกมากขึ้น การอธิบายช่วงจังหวะที่ควรจะใช้และข้อสำคัญในการใช้งาน หลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วให้อาสาสมัครดับเพลิงเป็นฝ่ายทดลองปฏิบัติ ซึ่งผลการอบรมเป็นที่พอใช้

การอาศัยโอกาสในการฝึกอบรมครั้งนี้เสริมสร้างทักษะการกู้ภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแก่อาสาสมัครดับเพลิง การปรับปรุงยกระดับคุณภาพในการบรรเทาภัยพิบัติ เนื่องจากแรงกำลังคนในหน่วยดับเพลิงมี จำนวนจำกัด แต่กำลังประชาชนไม่มีที่สิ้นสุด โดยหวังว่าการอาศัยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยนำพามาซึ่งความสามารถในการกอบกู้ภัยและช่วยเหลือภัยพิบัติในอนาคต กับการร่วมมือปกป้องดูแลรักษาซึ่งชีวิตและความปลอดภัยของผู้คนในเขตผิงตงของประชาชนร่วมกับตำรวจ
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. การฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงประจำปี (total:4)