Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ใช้ความรักจุดเทศกาลโคมไฟไต้หวันให้สว่างไสว ความกระตือรืนร้นของอาสาสมัครที่หลากหลายกำลังแผ่ขยายเป็นวงกว้าง 
เวลาโพส:2019-02-18    
ปีนี้เทศกาลโคมไฟไต้หวันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม ที่เขตทัศนียภาพแห่งชาติอ่าวต้าเผิงของตงกั่ง (โซนโคมไฟหลัก) และถนนกวงฟู่ตัวเมืองตงกั่ง (โซนโคมไฟในตัวเมือง) เป็นเทศกาลโคมไฟที่มีระยะเวลากิจกรรม 13 วัน ภายใต้การรับสมัครอย่างกระตือรือร้นของเทศบาลเทศมณฑลผิงตง ส่งผลให้เทศกาลโคมไฟครั้งนี้มีจำนวนอาสาสมัครเกือบ 5,300 คน ซึ่งถึงแม้พวกเขาเหล่านี้จะมีที่มาแตกต่างกันแต่ก็พร้อมใจกันเข้ามามีส่วนร่วมในทีมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือในงานเทศกาลโคมไฟ ทำให้เบื้องหลังของเทศกาลโคมไฟไต้หวันเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากน้ำใจของพวกเขา

คุณกัวฉืออ้าย แห่งสมาคมนิติบุคคลจัดการชุมชนไหโข่วกล่าวว่า แม่สามีเป็นอาสาสมัครมาหลายปีแล้ว ในระยะแรกเนื่องจากแม่สามีเห็นพ้องกับแนวคิดของทางสมาคม จึงเข้าร่วมกับสมาคมเพื่อให้การดูแลแก่เยาวชน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนตนเองนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากแม่สามีจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผืนแผ่นดินแห่งนี้ ส่วนลูกชายถึงกับเลือกเรียนสาขางานสังคมสงเคราะห์ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการช่วยเหลือสังคมยิ่งขึ้น การที่ทั้งสามรุ่นเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเทศกาลโคมไฟไต้หวันนั้น ไม่เพียงแค่ความกระตือรือร้นซึ่งมีอยู่เป็นปกติแต่ยิ่งเป็นความรู้สึกอันลึกซึ้งหนักแน่นที่ต้องการเป็นพลังส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผืนแผ่นดินที่ได้อาศัยเติบโตมาด้วย

คุณเจิ้งเหวินยวน ซึ่งเป็นอาสาสมัครของเทศกาลโคมไฟไต้หวันติดต่อกันสามปีกล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดงานบริการสังคมแทนการเป็นทหาร ตนเองก็เริ่มเข้าสู่งานบริการของอาสาสมัคร สาเหตุอาจเนื่องมาจากตนหลงใหลการพบปะกับผู้คน ทำให้ขณะที่ทำหน้าที่อาสาสมัครตนเองก็มีความสุขด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เทศกาลโคมไฟไต้หวันเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งตัวแทนของไต้หวันและมีความเป็นสากลโลกอย่างสูง อีกทั้งครั้งนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปี และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผิงตงซึ่งได้ชื่อว่า “อาณาเขตทางใต้” จึงไม่อาจพลาดโอกาสที่จะได้ให้บริการประชาชนในครั้งนี้

นักเรียนผู้ทุพพลภาพภายใต้การนำของอาจารย์จากโรงเรียนการศึกษาพิเศษผิงตง ก็ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโอกาสอันหายากเพื่อให้บริการในเทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางโรงเรียนกล่าวว่า โดยปกติทางโรงเรียนจะจัดให้มีอาจารย์ในวงการอุตสาหกรรมมาดำเนินการสอนขั้นพื้นฐานและฝึกงานให้แก่นักเรียน ซึ่งผลงานของนักเรียนก็จัดว่าดีมาก แต่เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสพบปะกับผู้คนค่อนข้างน้อย จึงถือโอกาสนี้สมัครเป็นอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมในงานเทศกาลโคมไฟที่ผิงตง หวังว่าการทำหน้าที่อาสาสมัครจะทำให้นักเรียนได้มีการโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจิตวิญญาณ “รับจากสังคม กลับคืนแก่สังคม” ด้วยการมีส่วนช่วยเหลือในเทศกาลโคมไฟไต้หวันครั้งนี้
ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในเทศกาลโคมไฟล้วนมีเรื่องราวและเหตุผลเฉพาะของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคุณกัวที่แม่สามี ลูกสะใภ้ และหลานเป็นอาสาสมัครกันทั้งสามรุ่น คุณเจิ้งที่เข้าร่วมเทศกาลโคมไฟติดต่อกันหลายปีเพื่อจะได้รู้จักผู้คนและให้บริการประชาชน หรืออาจารย์ที่อาศัยโอกาสนี้ในการนำนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือ จิตใจที่กระตือรือร้นในการที่จะให้บริการแก่ผู้คนและความมีน้ำใจของคนในพื้นที่ท้องถิ่นที่ต้องการตอบแทนผืนแผ่นดินไต้หวันและผิงตง
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ใช้ความรักจุดเทศกาลโคมไฟไต้หวันให้สว่างไสว ความกระตือรืนร้นของอาสาสมัครที่หลากหลายกำลังแผ่ขยายเป็นวงกว้าง (total:2)