Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์สีสันที่สดใส เพื่อเตือนให้ผู้สูงอายุควรระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้ถนน 
เวลาโพส:2019-10-22    
"ถนนเหมือนปากเสือ โปรดหยุดเดินแล้วสังเกตก่อนก้าวเท้า", "สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสและเสื้อสะท้อนแสง" ตำรวจของเทศมณฑลผิงตงได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการปกป้องคุ้มครองดูแลคนชราอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของคนสูงวัยในการเดินเท้าผ่านทางแยกและทางข้ามม้าลาย นอกจากปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงอากาศฤดูใบไม้ร่วง พระอาทิตย์ขึ้นช้า ค่ำเร็ว ถนนหนทางสลัวมองไม่ชัด ยิ่งควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสและเสื้อสะท้อนแสง เพื่อเตือนให้เพื่อน ๆ ที่ขับขี่รถสามารถมองเห็นและหลีกถนนให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ผู้คนทั่วไปในยามข้ามถนน และเตือนให้ระมัดระวังด้านความปลอดภัยการจราจรบนพื้นถนน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ผ่านมาตำรวจของสถานีผิงตงได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมประชาชน ซึ่งที่ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมประชาชนทุกวันจะมีการท่องคำคมปลอดภัยทุกวัน5คำได้แก่-"ยก" ให้ยกมือขึ้นเมื่อต้องการข้ามถนน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง ซึ่งเป็นแสดงการขอบคุณที่หลีกให้ข้ามถนนก่อน "เดิน" อย่าข้ามถนนโดยพลการ คนเดินถนนควรเดินบนทางเท้าที่กำหนด "สด" เวลาที่ออกไปข้างนอกในตอนเช้าและหลังพลบค่ำ ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะท้อนแสงหรือสีสันสดใส เพื่อเป็นการตักเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น "หลีก" รถยานพาหนะควรหลีกให้ผู้ใช้ถนนที่เดินด้วยเท้าเปล่าได้ก้าวข้ามทางก่อน "ช่วย" ควรช่วยผู้สูงอายุในการข้ามถนน ดูแลใส่ใจด้วยการปลอดภัยแบบไร้ระยะห่าง ประกอบกับในงานจะมีการเล่นเกมตอบคำถามแบบมีเรางวัล เพื่อให้ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมฟังได้ท่องจดจำคำคมเหล่านี้ขึ้นจับใจ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ขอให้ญาติในครอบครัวเมื่อเวลาที่ผู้สูงวัยประสงค์จะออกมาออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือตอนพลบค่ำ ควรจะสวมใส่ที่มีสีสันสดใส หรือสวมใส่อุปกรณ์ไฟสัญญาณเตือนยามข้ามถนน ยามเดินให้ชิดขอบถนน และควรใส่ใจต่อสภาพรถยนต์พาหนะบนท้องถนน และผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด เวลาขับรถจักรยานยนต์ควรเลี้ยวซ้ายสองขั้นตอนตามกฎ หลีกให้ผู้ใช้ทางเท้าก้าวข้ามถนนก่อน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการจราจรและการใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้สูงอายุ

ตำรวจสถานีผิงตงกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ผู้สูงอายุมีการเสื่อมสภาพทางร่างกายทั้งการรับรู้ทางการมองและการฟัง อุปสรรคด้านกิริยาท่าทางและการเดินการทรงตัว ประกอบกับผลกระทบจากการโรคเรื้อรังและการใช้ยา ซึ่งผู้สูงอายุควรจะต้องได้รับการปกป้องด้านความปลอดภัยในการจราจรจากประชากรในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนทางถนนในหมู่ผู้สูงวัย จึงใคร่ขอผู้ใช้ถนนทั้งหลาย ความปลอดภัยในการใช้ถนนของผู้สูงอายุต้องการพวกเราและคุณร่วมมือกันปกป้อง
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์สีสันที่สดใส เพื่อเตือนให้ผู้สูงอายุควรระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้ถนน (total:6)