Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ฐานให้การดูแลประจำเทศมณฑลผิงตงกว่า 350 แห่ง! การพักอาศัยในชุมชนขนาดใหญ่-กิจกรรมสำนึกบุณคุณในสิ้นปีและประกาศยกย่องอาสาสมัครประจำปี 2019 สำหรับครอบครัวแห่งอาสาสมัครแสนสุข 
เวลาโพส:2019-12-11    
เพื่อเป็นการตอบสนองวันแห่งอาสาสมัคร(วันที่ 5 ธันวาคม) รัฐบาลเทศมณฑลผิงตงเพื่อเป็นการให้กำลังใจและให้การรยอมรับในการอุทิศและเสียสละตนเองของเหล่าอามาสมัครในด้านต่างๆ และที่ฐานให้การดูแลในเขตเมืองชุมชนต่างๆ จึงได้จัดทำกิจกรรมสำนึกบุญคุณในสิ้นปีและประกาศยกย่องอาสาสมัครประจำเทศมณฑลผิงติงประจำปี 2019 โดยอาศัยกองทุนส่วนแบ่งจากกำไรสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ สถานที่ภัตตาคารโต๊ะจีนเหวินเซียงเก๋อแต้จิ๋วและภัตตาคารโต๊ะจีนเจียชิ่งของเมืองผิงตงในวันที่ 3 และ วันที่ 4 ธันวาคม (วันอังคาร,วันพุธ) เพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าอาสาสมัครที่เสียสละพยายามมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการแจกรางวัลบริการอาสาสมัครคุณภาพทองคำประจำเทศมณฑล(สะสมชั่วโมงถึง 3000 ชั่วโมง)และรางวัลพิเศษรวม 43 คน, รางวัลกลุ่มบริการอาสาสมัครยอดเยี่ยม, ตัวแทนฐานให้การดูแลชุมชน 169 คนและรางวัลต่างๆ สำหรับอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อม รวมอาสาสมัครผู้เข้าร่วมงานอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น 900 คน บรรยากาศในงานครึกครื้นยิ่งนัก!

ปัจจุบันทีมงานอาสาสมัครประจำเทศมณฑลผิงตงมีทั้งสิ้น 505 ทีมงาน จำนวนอาสาสมัครรวมได้ 18,410 คน กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหนเพื่อเข้าร่วมกิจการในท้องถิ่น ให้การดูแลเอาใจใส่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาสาสมัครที่ได้รับการประกาศยกย่องได้แก่ฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของของชุมชน, หน่วยงานสวัสดิการสังคม, อาสาสมัครนำเที่ยวทางวัฒนธรรม, อาสาสมัครดูแลรักษาโรงเรียนและคุณแม่เล่านิทาน, อาสาสมัครโรงพยาบาล, อาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครคุ้มครองกฏหมาย...เป็นต้น และพร้อมกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจที่เหล่าอาสาสมัครท้องถิ่นได้เข้าร่วมบริการอาสาสมัครในงานเทศกาลโมไฟไต้หวัน 2019, ดอกไม้ไฟในวันชาติและงานนิทรรศกาลสุดยอดการออกแบบทางใต้ ร่วมกันเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ประจำปีของผิงตง!


รัฐบาลเทศมณฑลผิงตงได้ให้การสนับสนุนนโยบาย”การพักอาศัยในชุมชนใหญ่”อย่างเต็มกำลัง มุ่งเน้นการขยายให้เป็น 1 หมู่บ้าน 1 ฐานให้การดูแล ชั่วโมงในการให้บริการอาสาสมัครจะมุ่งเน้นขอบเขตในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นหลัก บริการสวัสดิการของชุมชนเป็นรอง ได้มองเห็นผลลัพธ์จากการพัฒนาอาสาสมัครในฐานให้การดูแลของชุมชน เพื่อให้คุณภาพในการบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการยอมรับในความพยายามอย่างเงียบๆ ของเหล่าอาสาสมัครแล้ว ยังต้องขอขอบคุณผลงานที่ได้มาด้วยความยากลำบากตลอดทั้งปีของฐานให้การดูแล พัฒนาความร่วมมือระหว่างฐานและยกระดับความสามารถ เพื่อให้ผู้สูงอายุในฐานได้รับการดูแลจะการเอาใจใส่ที่ดียิ่งขึ้น ตามด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น และเข้าร่วมกับทีมงานบริการอาสาสมัครในฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชน ในกิจกรรมได้มอบป้ายรางวัลพิเศษให้กับหน่วยงานจัดทำฐานให้การดูแลในแต่ละชุมชน เพื่อแสดงความเคารพจากใจจริง

เนื่องด้วยผลกระทบจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและอัตราการมีบุตรที่ลดลง ทำให้แนวโน้มของกำลังคนด้านบริการอาสาสมัครชุมชนเป็นไปในทิศทางที่มีอายุสูงขึ้น ทำให้การรักษาบริการของฐานนั้ยยากยิ่งขึ้น ทางแผนกกิจการสังคมของรัฐบาลเทศมณฑลผิงตงในแต่ละปีได้มีการทบทวนผลลัพธ์ของการให้บริการในเรื่องการจัดการด้านสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมจากฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชน, การเข้าเยี่ยมและเอาใจใส่, การสอบถามสารทุกข์สุขดิบทางโทรศัพท์และให้การปรึกษาและแนะนำรวมเป็น 4 บริการหลักๆ พร้อมดำเนินการฝึกอบรมและการศึกษาพัฒนาที่หลากหลายให้กับอาสาสมัครในฐานทุกปี พัฒนารูปแบบผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบริการอาสาสมัครอาวุโสและผู้สูงอายุในท้องถิ่น

ผลสรุปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมของปีนี้(ปี 2019) ของอาสาสมัครในฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชนของเทศมณฑลผิงตงนั้น การบริการเข้าเยี่ยมเอาใจใส่ของอาสาสมัครในฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชนจำนวน 58,664 ครั้ง การสอบถามสารทุกข์สุขดิบทางโทรศัพท์ 45,999 ครั้ง การบริการด้านบริการอาหารเครื่องดื่ม 364,624 ครั้งและบริการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 350,884 ครั้ง และยิ่งกว่านั้นอาสาสมัครในฐานได้ทุ่มเทเวลาให้บริการร่วม 307,069 ชั่วโมง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาก

นางซุ๋ย จิ่นโฉงผู้อำนวยการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันของชุมชนวุนเฟิงเมืองเจียตงและสมาคมร่วมพัฒนาชุมชนอี้เหลียวเมืองเน่ยผู่และชุมชนตงซิงเมืองเกาซู่ และนายหวง หลงเซี่ยนผู้อำนวยการบริหารของชุมชนเฟิงก่างเมืองฝ่างซานต่างได้เข้ารอบ Golden Pin Reward-Star of Golden Pin(รางวัลกลุ่ม)และ Hero of Golden Pin (รางวัลส่วนบุคคล)ครั้งที่ 5 ของกระทรวงสาธารณะสุขและสวัสดิการสังคมและครอบครัว ชุมชนทั้ง 4 นั้นสามารถโดดเด่นจากหน่วยงานที่เข้าร่วม 80 กว่าหน่วยงาน และได้รับการยอมรับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียว คาดหวังประสบการณ์ที่ผ่านความพยายามของฐานให้การดูแลสามารถกลายเป็นแบบอย่างสำหรับฐานให้การดูแลทั่วไต้หวัน

ใช้ความรู้สึกในการทำอาหารให้คนในครอบครัวมาเตรียมอาหารให้กับผู้สูงอายุในฐาน

นางเจียง สุ่ยจินปีนี้อายุ 70 ปีเป็นอาสาสมัครสูงอายุในชุมชนอี้เหลียวเมืองเน่ยผู่ เคยผ่านช่วงที่ไม่สามารถก้าวออกจากความโศกเศร้าในการสูญเสียคู่สมรส และหลังจากได้เข้าร่วมอาสาสมัครในฐานให้บริการจึงค่อยๆ ก้าวออกจากความมืดมน ทุกครั้งที่ได้ทำกับข้าวในฐานนั้น จะต้องนึกย้อนถึงภาพที่สามีกำลังเตรียมกับข้าวให้ตนเอง และในเวลานี้เมื่อได้ทำกับข้าวในฐาน ก็จะใช้ความรู้สึกที่กำลังทำกับข้าวให้สามีหรือให้คนในครอบครัวมาเตรียมอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครสุ่ยจินจะสวมใส่เสื้อผ้าที่สามีเป็นผู้ซื้อให้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในฐาน ทำให้รู้สึกเหมือนดั่งสามีได้มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน

ยืดมั่นในจิตวิญญาณของการเตรียมมื้ออาหารสำหรับคนในครอบครัว

อาม่าหวง เหมยเซียงอาสาสมัครด้านอาหารของชุมชนซินเที๋ยนเมืองหลินลั่วนั้นมีอายุสูงกว่า 85 ปีแล้ว นับตั้งแต่”ฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชน”ได้จัดตั้งขึ้น ก็ได้รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครด้านอาหารในชุมชน ในแต่ละสัปดาห์ที่มีกิจกรรมของฐานเธอจะมาเตรียมอาหารโจ๊กเผือกที่เธอถนัดที่สุดในฐานอย่างมุ่งมั่น เมื่อถามเธอว่าทำไมไม่พักผ่อน? เธอจะเล่าว่าฐานก็เสมือนบ้านของเธอ เธอมุ่งมั่นที่จะเตรียมอาหารแต่ละมื้อเป็นอย่างดีให้คนในครอบครัว

ปรับตนเองให้ดี เพื่อทำอาหารที่เลิศรสที่สุดให้กับคนในครอบครัว

อาวุโสช่าย เฉ้ยเหม่ยเป็นอาสาสมัครด้านอาหารของฐานให้การดูแลของคริสจักรเพรสไบทีเรียนเมืองตงกั่งเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังในเมืองตงกั่ง ทุกครั้งที่มาบริการในฐานจะสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการ เข้าสู่ห้องครัวด้วยท่าทางที่สง่า เธอคิดเสมอว่าจะต้องปรับตนเองให้ดีที่สุด จึงสามารถปรุงอาหารที่ดีที่สุดให้กับผู้สูงอายุ และกับข้าวก็มักจะครบถ้วนทั้งเรื่องรสชาติสีสันและกลิ่นหอม ได้รับการชมเชยจากเหล่าผู้สูงอายุอย่างทั่วหน้า สิ่งที่แฝงอยู่ข้างในนั้นเป็นความตั้งใจที่จะปรุงอาหารที่เลิศรสที่สุดให้กับคนในครอบครัว

ในปีนี้(ปี2019)ฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของทั้งเทศมณฑลนั้นได้เพิ่มขึ้นอีก 25 แห่ง ขณะนี้ได้มีจำนวนฐานทั้งสิ้นถึง 350 แห่ง (รวมสถานีสุขภาพวัฒนธรรม 53 แห่ง) เมืองที่บรรลุเป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 1 ฐานให้การดูแลได้แก่เมืองอู้ไท๋, เมืองหม่าเจีย, เมืองไท่อู่, เมืองหลายอี้, เมืองหนานโจว, เมืองชุนยื่อ, เมืองซือจื่อ, เมืองหมู่ตาน, เมืองเชอเฉิน, เมืองหมั่นโจวเป็นต้นรวม 10 เมือง ฐานให้การดูแลเอาใจใส่ของชุมชนเป็นโครงการที่นายกเทศมณฑลพัน เมิ่งอันได้ให้ความสำคัญมากสุดในช่วงดำรงตำแหน่ง ทางรัฐบาลเทศมณฑลมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายบริการดูแลชุมชนผู้สูงอายุที่สมบูรณ์, เป็นมิตรและมีชีวิตชีวา และในวันก่อนครบรอบ 5 ปีในการดำรงตำแหน่งของนายกพัน เมิ่งอัน ความหนาแน่นของฐานให้การดูแลของหมู่บ้านก็ได้เกินกว่า 75.56%แล้ว จัดอยู่ในอันดับหนึ่งด้านควาหนาแน่นในการขยายของทั้งประเทศ

รัฐบาลเทศมณฑลกล่าวว่า อาศัยพิธีประกาศยกย่องของบริการอาสาสมัครให้การส่งเสริมและกระตุ้นกำลังใจของทีมงานอาสาสมัคร และต้อนรับทุกคนเข้าร่วมทีมของบริการอาสาสมัคร ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ประชาชนทั้งเทศมณฑลสนุกกับการเป็นอาสาสมัคร และทำให้ความคิดที่จะให้คนที่ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นนั้นเป็นจริงขึ้นมา ทำให้ผู้สูงอายุของเทศมณฑลผิงตงนั้นสามารถมีสุขภาพดี, มีชีวิตชีวา ร่วมกันสร้างให้เทศมณฑลนี้-บทความแห่งการอยู่ดีมีสุขมี”เจตนารมร์”ร่วมกันและ”หัวใจ”ของการบริการ
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ฐานให้การดูแลประจำเทศมณฑลผิงตงกว่า 350 แห่ง! การพักอาศัยในชุมชนขนาดใหญ่-กิจกรรมสำนึกบุณคุณในสิ้นปีและประกาศยกย่องอาสาสมัครประจำปี 2019 สำหรับครอบครัวแห่งอาสาสมัครแสนสุข (total:5)